Administracija

Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, Lietuva

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Eugenijus Lunskis
209
58 29 48
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Antanas Kaminskas
213
58 29 54
Sandra Budreikienė
114
45 40 28
Renata Valantinienė
114
58 26 93
Skirmantas Vertelka
418
50 20 21

Skyriaus nuostatos

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Jolanta Michnevičienė
124
58 29 72
Žaveta Barisevičienė
118
46 97 99
Aušra Bundzinskienė
106
58 25 00
Jolanta Grigaitienė
118
58 19 28
Sigita Jančienė
115
58 11 83
Violeta Jarockienė
106
58 25 00
Audronė Kaulinienė
123
58 29 49
Genovaitė Kučytė
123
55 41 03
Regina Marinskienė
122
50 82 08
Kristina Tripeldienė
118
45 40 92
Aušra Ulienė
122
46 97 53
Miglė Urbanaitė
121
44 08 07
Daiva Vepštienė
121
58 33 39

Skyriaus nuostatai

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Donatas Malinauskas
223
58 29 28
Giedrius Motiejauskas
327
58 29 57
Renata Nakrošytė
228
58 33 38
Rita Rapkevičienė
228
50 20 20
Monika Petraitienė
201
58 29 43
Stanislovas Stanulionis
228
50 82 07
Svaja Trečiokienė
228
58 26 31

Skyriaus nuostatai

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Vaiva Budreikienė
313
46 44 96

Skyriaus nuostatos

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Zita Gasiūnienė
136
58 29 93
Rūta Rudė
 
58 69 67
Archyvarė (Archyvas)
Vilma Navickienė
 
58 29 50
Jolanta Sriubiškytė
 
58 29 93

Skyriaus nuostatai

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Aldona Čiegytė
221
58 29 13
Lina Gaidytė
214
58 29 56
Jadvyga Balčienė
215
44 28 49
Neringa Kraujalienė
215
58 29 01

Skyriaus nuostatai

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Šarūnė Karalevičienė
222
58 29 76
Ieva Darinskė
202
50 37 25
Viktorija Salučkaitė
203
58 29 91
Aistė Skėrė
201
58 29 15
Edita Kamarauskienė
203
46 97 93
Daiva Ulianskienė
202
45 43 93
Rita Černiauskienė
201
58 29 15

Skyriaus nuostatai

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Svetlana Jerpyliova
204
58 29 27
Visvaldas Beinaras
205
58 29 61
42 45 90
Rimantas Blauzdys
205
58 29 61
42 45 90
Daiva Kriovienė
205
46 97 94
Rimantas Tvarijonas
205
58 29 61
42 45 90

Skyriaus nuostatai

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Miglė Bražėnienė
322
58 17 07
Ingrida Goštautienė
321
58 26 95
Virginija Petrauskienė
321
58 26 95
Julita Skrebytė
321
58 26 95
Irena Stankevičienė
323
58 29 94

Skyriaus nuostatai

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Ina Kulikauskienė
325
58 29 17
Aivaras Valantiejus
323
50 37 27
Vyriausioji specialistė (laikinai perkelta į Kanceliarijos skyriaus vedėjo pareigas)
Rūta Vaitkūnienė
 
 
Aušra Vyšniauskienė
116
42 92 63

Skyriaus nuostatai

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Rūta Vaitkūnienė
219
58 29 03
Vedėja (atostogose)
Milda Paipulienė
219
58 29 03
Gintarė Čiūraitė
217
58 29 68
Margarita Gurskytė
207
58 29 46
Vita Jareckienė
217
45 40 73
Rita Karpavičienė
 
 
Danutė Pociuvienė
224
46 44 77

Skyriaus nuostatai

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Stasė Venslavičienė
220
50 37 24
Lina Karpavičienė
218
58 24 09
Roma Kriščiūnienė
218
58 29 67
Viktorija Urbaitė
225
58 29 09

Skyriaus nuostatai

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Virginija Savickienė
112
58 29 36
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)
Jonė Baronaitė
108
45 40 58
Žydra Dantaitė
120
50 37 26
Marija Dilienė
117
58 29 82
Zita Dudėnienė
113
58 29 98
Aušra Simonaitytė-Šnyrė
113
58 29 65
Dalia Grigaliūnienė
128
58 29 87
Gabrielė Jančienė
105
58 29 39
Danutė Jankauskienė
135
45 40 83
Violeta Labanauskaitė
135
50 82 09
Rasa Sakalauskienė
105
46 65 37
Daiva Užinskienė
120
58 29 88
Irina Vaitiekūnienė
128
58 29 38

Skyriaus nuostatai

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Rimas Samkus
210
58 29 64
Marius Baranauskas
212
58 29 60
Raimonda Čereškienė
311
58 19 27
Mykolas Denisovas
212
58 29 63
Andrius Garuckas
211
58 29 97
Mindaugas Malinauskas
211
58 29 97
Ernesta Žiaunienė
311
58 19 27
Robertas Januška
311
58 19 27

Skyriaus nuostatai

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Algirdas Kęstutis Rimkus
107
58 29 51
Ramunė Buterlevičienė
 
58 69 53
Ilona Čingienė
110
58 29 07
Lina Daubarienė
 
50 83 69
Sigita Jasiūnienė
110
58 29 59
Salvinija Motiejauskienė
111
58 29 58
Alma Namavičienė
109
58 29 74
Aušvydas Plėštys
104
58 29 04
Inesa Vietienė
109
45 40 90
Remigijus Vilys
 
50 83 69
Diana Žukauskienė
111
58 29 37

Skyriaus nuostatai

*vardas ir pavardė rašomi nenaudojant lietuviškų simbolių ir didžiųjų raidžių

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Jolita Lukoševičienė
Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt
229
58 29 25

Rolandas Alekna

 
8 698 21 805

Nijolė Aleksandravičienė

 
58 29 85
Gertrūda Bačiulienė
Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt
225
46 97 52

Gintaras Braknys

 
8 616 24 545

Vytautas Drevinskas

 
8 617 66 329

Loreta Januškevičienė

 
 

Eugenijus Januškevičius

 
58 29 85

Stanislovas Jasiūnas

 
8 615 61 916
Vairuotojas

Stasys Kairys

 
8 615 619 14

Rita Kiškienė

 
 

Irutė Kraujalienė

 
 

Danutė Kuodienė

 
 

Povilas Kuodis

 
 

Mindaugas Masiliūnas

 
58 29 85

Antanas Mikalauskas

 
 

Gražina Naglazienė

 
 

Zita Zakarauskienė

 
 

Dalius Zovė

 
8 687 10 981

Skyriaus nuostatai

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Virginija Jurkštienė
307
58 29 02
Roma Gokaitė
306
46 00 49
Sonata Virbalienė
312
45 43 19

Skyriaus nuostatai

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Zita Bakanienė
326
58 25 76
Antanas Berežanskis
310
58 29 08
Gintaras Gritėnas
309
45 43 29
Vijoleta Jakševičienė
309
45 43 42
Vyriausiasis specialistas
Danius Maskaliovas
310
58 26 97
Arvydas Paukštė
127
58 25 06
Jurgita Šimkutė
308
58 23 29

 

*El. pašto sudarymo tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@panrs.lt

Pareigos (pareigybės)
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
(Panevėžio miesto kodas 45)
Projekto ”Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje” koordinatorė-socialinė darbuotoja
Daiva Ivanauskienė
125
58 29 95


Administracijos darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas, viešų ir privačių interesų deklaracijas rasite Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos puslapyje (nuoroda), turto deklaracijas rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje (nuoroda). 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-14 08:14