PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KARSAKIŠKIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr.Seniūnaitijos pavadinimasGyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimasSeniūnaičio vardas, pavardė
1.Sodelių seniūnaitijaSodelių k., Puzinų k., Jujėnų k., Daukniškių k., Prūselių k., Vareikių II k.,    Barsiukų k., Baruoliškio k., Grundiškio k., Klickų k., Masiuliškių k., Uoselio k., Stumbriškio k., Mėdžiūnų k., Beržynės vs., Beržynės II k., Putauskų k., Linkiamiškio k., Padagų k., Šakupio vs., Laužų k., Lamatos vs., Ratelių k., Nevetiškio k., Natiškių k., Vidugirių k., Trakų k., Uoginių k.Valentinas Sarapas
2.Geležių seniūnaitijaGeležių mstl., Geležių k., Mėlynių k., Tautvilų k., Mažeikiškių k., Rodūnėlės k., Naujadvario k., Pikčių k., Stukalaukio vs., Skūpų k., Daukšėnų k., Rubežiaus k., Užubalių II k., Lopinių k., Gudgalio k., Pievoniškių k., Ničiūnų k.Regina Tekorienė
3.Tiltagalių seniūnaitijaTiltagalių k., Užubalių I k., Žiliškių I k., Žiliškių II k., Akmenių k., Likiškių k., Ūsiškio vs., Aščiagalių k., Bygailių k., Bygailių glž. st., Gailių k., Galiniškio k., Patrakių k., Vareikių I k., Vareikių III k., Žvikų k., Aukštuolių k., Teitiškio vs., Breiviškių k., Butėnų k., Čivų vs., Griaužų vs., Medinų vs., Paežerio II k., Palaukių k., Pamarnakio k., Ropidų vs., Trako vs., Valinių vs., Velniakių k., Vepų k.,    Višteliškio k., Žiaunų k. Jūratė Kamaitienė
4.Karsakiškio seniūnaitijaKarsakiškio k., Startų k., Pažambės vs., Pelėdiškio k., Sukniškio k., Žambo k., Daniliškio vs., Kakūnų k., Naujikų k., Kaubariškio k., Pagiegalos k., Grikienų vs., Karsakiškio glž. st., Virsnio k.Loreta Petrulienė
5.Paliūniškio seniūnaitijaBernotų k., Pinigėlių I k. d., Tutiškių k., Paliūniškio k.,
Vilkapjūvių k., Linkės vs., Likpterių k., Klimbalės vs., Pinigėlių I k. d., Pinigėlių II k., Pamarliškių k.
Kazimieras Kubilius

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KREKENAVOS SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr.Seniūnaitijos pavadinimasGyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnijos sudėtį, pavadinimasSeniūnaičio vardas, pavardė
1.Krekenavos miestelio seniūnaitijaKrekenavos mstl., Švenčiuliškių k., Slabados vs., Karbonkos vs., Ąžuolytės k., Dobrovolės k., Krekenavos vs., Žydelių k., Valmoniškių k., Tabolskos k.,    Leonardavo k., Slabadėlės k., Glitėnų k., Pasodėlės k., Raičionių k., Viržonų k., Vynelių k. Ingrida Barauskienė
2.Žibartonių kaimo seniūnaitijaŽibartonių k., Liubičiaus k., Baimainių k., Bartkūnų k., Ibutonių k., Mitriūnų k., Noreikių k., Pempių k., Rūtakiemio k., Vilkų k., Kurgulų k., Lipniškių k.,      Paskaisčių k., Erimaičių k., Miciūnų k., Mackonių k., Pociūnų k., Bartašiūnų k. Aušra Vaičeliūnienė
3.Linkaučių kaimo seniūnaitijaĄžuolytės k., Radviliškių k., Linkaučių k., Norušių k., Slabados k., Padvarninkų k., Telviškių k., Miškinių k., Daugėliškio k., Palinkuvės k., Butrimonių k., Grąžčių k., Rabikių k., Lazdynėlių k., Gudžiūnėlių k., Preibės k., Dlužniavos k., Orelių k.,   Miško Palivarko k.Irena Daunoravičienė
4.Papalčių kaimo seniūnaitijaMairiškių k., Želniškių k., Papalčių k., Skaistkalnio k., Skilvionių k., Skripijos k., Stuomeniškių k., Žemantiškių k.,Vilkijos k., Slabadėlės k., Bulbinavos k.,    Linkavičių k., Simoniškių k., Dembavos k.Romas Kiltinavičius
5.Naujarodžių kaimo seniūnaitijaNaujarodžių k., Rodų I k., Rodų II k., Grinkų k., Iciūnų k., Mučiūnų k., Čiūrų k., Užliaušių k., Šambalionių k., Biručių k., Šakalynės k., Varyklų vs., Margionių k., Krivulių k., Petriškių k., Baibokėlių k., Laužupio k., Skruzdėlynės k.Evaldas Čiūras
6.Šventupių kaimo seniūnaitijaŠventupių k., Pabiržių k.,Ūdrų k., Garšvų k., Bernatonių vs., Stirninės k., Šilų k., Bobiniškių k., Juragių k., Vėjalaukio k., Baibokų k., Anapolio vs., Bokštų k.,    Naujųjų Vadaktų k., Vadaktų k., Ustronės k.Neišrinktas
7.Burvelių kaimo seniūnaitijaBurvelių k., Kazokų k., Daniliškio k., Barinės k., Grigalių k., Pilipuščių vs., Akmenytės k.Dainius Ramonas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIEŽIŠKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr.Seniūnaitijos pavadinimasGyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimasSeniūnaičio vardas, pavardė
1.Miežiškių seniūnaitijaMiežiškių mstl., Bajoriškių I k., Bajoriškėlių k., Bukaltiškių k., Dvarininkų k., Kunciagalio k., Kulbagalio k., Miškinių k., Nainiškių k., Pučekų k., Nikolajevkos k., Steponiškio vs., Sutkūnų k., Šiurpių vs., Tautkūnų k., Trakininkų k. Jolanta Smetonienė
2.Nevėžio seniūnaitijaNevėžio k., Adomavos vs., Bajoriškių II k., Birentiškio vs., Budrionių k., Eigirdų k., Girelės k., Gitėnų k., Gristupio vs., Jočiūnų k., Kerblonių k., Limeikių k., Marijamboro k., Narbutų k., Nibragalio k., Noriškių k., Pavašuokių I k., Patrakių k., Pajuosčio k., Raguvėlės k., Simuliškio vs., Stipruolių k., Trumpragio k., Tumagalio k., Užuprūdžių k., Vaideginės k.Dainius Eigirdas
3.Trakiškio seniūnaitijaTrakiškio k., Batrakų k., Biliūnų k., Girelės vs., Garšvynų vs., Kaimiškio k., Karšinaukos k., Kulbių k., Kuzmiškio k., Martyniškių k., Margučių k., Mieliškių vs., Novogrudkos k., Pagojo k., Plakiškių vs., Taruškų vs., Tekoriškio k., Venslaviškių k. Sigita Morkūnienė
4.Jasvilonių seniūnaitijaJasvilonių k., Barsiukynės k., Kavoliškio k., Liudvinavos k., Pagaidžiupių k., Pavašuokių II k., Pakarpinės vs., Pakryžių k., Pakapės k., Pašilių k., Purkonių k., Raguvėlės glž st., Surviliškio k., Tatiškio k., Užusienių k., Vainiškių k., Žariškių k. Marija Morkūnienė

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NAUJAMIESČIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr.Seniūnaitijos pavadinimasGyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimasSeniūnaičio vardas, pavardė
1.Berčiūnų seniūnaitijaBerčiūnų k., Degionių k., Lakštingalų k., Paalkupio vs.Marijona Povilonienė
2.Gustonių seniūnaitijaGustonių k., Mazgaigalio k., Algirdiškio k.Žydrūnė Šuminskienė
3.Liberiškio seniūnaitijaLiberiškio k., Algirdavos k., Narutiškio k.,
Kurmėnų k., Pakalniškių k., Jutkonių k., Paliesės k., Prievačkos k.
Aurelija Bankauskienė
4.Naudvario seniūnaitijaNaudvario k., Pažibų k., Labininkų k.,
Bučių k., Strolionių k., Pranionių k., Sidziūnų k.
 Irena Andrulienė
5.Naujamiesčio seniūnaitijaNaujamiesčio mstl., Ragainės k.,
Naujamiesčio k., Sargėnų k., Puškonių k., Nociagalos k., Pamargės vs., Dailidiškio k., Kalnelio k., Nevėžninkų k., Kiemėnų k., Trakiškių k., Vilkelių k.
 Sailius Valčiukas
6.Mickiemės seniūnaitijaDrąseikių k., Mickiemės k., Puorių k.,
Vadaktėlių k., Vaskonių k., Povilauskų k., Murmulių k., Ūdrų k., Verpėjų k., Baibokėlių k., Jaciniškio vs., Mariezų k., Marusynės k., Biručių k.
 Rolandas Kiškis

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PANEVĖŽIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr.Seniūnaitijos pavadinimasGyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimasSeniūnaičio vardas, pavardė
1.Daukniūnų seniūnaitijaAžagų k., Dragonių k., Liepinių k., Pazūkų k., Užubalio k., Stačiūnų k., Šauklių k., Alinavos k., Tartališkio vs., Spirakių k., Linonių k., Vilkiškio k., Abazelio vs., Daukniūnų k., Rudikėlių vs., Auriliškių k., Berčiūnų k., Eimuliškio k., Kapinės k., Rudikių vs., Grikpėdžių k. Reda Matuzevičienė
2.Bernatonių seniūnaitijaBernatonių k., Klevečkynės k., Vynupės k., Pažalvaičių k., Rėklių k., Bliūdžių k., Trako k., Katkų k., Plukių k., Kiūčių k., Viktorinės vs.Vaidas Virbalas
3.Piniavos seniūnaitijaPiniavos k., Senamiesčio k., Girelės k., Skynimų k., Ūtos k., Maksvytiškių k., Tičkūnų k.Virgilijus Kiaušas
4.Vaivadų seniūnaitijaVaivadų k., Bobkalnio k., Katininės k., Paežerio I k., Samanynės k., Vabalų k. Rimantas Januškevičius
5.Berniūnų seniūnaitijaBerniūnų k., Varpučių k., Paviešečių k., Nausodės k., Papušių k., Smiltynės vs., Maletiškio vs., Navaršonių k. Sigitas Ulianskas
6.Molainių seniūnaitijaMolainių k., Pamolainių k. 
7.Pažagienių seniūnaitijaPažagienių k., Lepšių k., Stetiškių k.Miglė Ramonienė
8.Šilagalio seniūnaitijaŠilagalio k.Jonas Adomavičius

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAĮSTRIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr.Seniūnaitijos pavadinimasGyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimasSeniūnaičio vardas, pavardė
1.SkaistgiriųAukštatrakio k., Daukniškių k., Dičiūnų k., Dikonėlių k., Dikonių k., Dubiagirio k., Dvareliškių vs., Gailiūnų k., Gasparėlių k., Gasparų k., Jackonių k., Jadvinavos k., Janališkių k., Kupstų k., Laukagalio vs., Mantvydų k., Medikonių k., Pakuodžiupėlių k., Pakuodžiupių k.,      Palėvenio vs., Pamiškės k., Pišios Palivarko vs., Skaistgirių k., Šeškų k., Šiaudinės k., Teberešiškių k., Varakiškių k., Voverinės k., Žaliapurvių k.Jurgita Danusaitė
2.PragarėlėsAdomavos k., Birželių k., Mileškūnų k., Naujalaukio vs., Niurkonių k., Pakaušių k., Pragarėlės k., Senalaukio vs., Senlaukio vs., Šakiškių k., Šerpliškių k., Vanagiškių k.Vytautas Dūda
3.PuodžiūnųAkmenytės k., Banionių k., Didžiosios Vilkaluvkos k., Kerbušių k., Kliuokmaniškio k., Lieknelio k., Mickeliūnų k., Mikališkio vs., Mitkų k., Petruliškio k., Preibių k., Puodžiūnėlių k., Puodžiūnų k., Pūkelių k.,      Pūkių k., Sabonėlių k., Senkeliškio k. 
4.PaįstrioAbukauskinės k., Adolfavos k., Antanavos k., Apidėmės k., Baroniškių k., Dūdorynės k., Gegužinės k., Glazaniškių k., Įstricos k., Juodlieknio k., Jutiškių k., Kareiviškių k., Kašiaburio k., Kaukiškių vs., Kriaučiūnų k., Kurapkynės k., Lauryniškio vs., Margių k., Medinių vs., Mitabynės k., Naujasodžio vs., Paįstrio k., Paįstrio kalno vs., Paliukų k., Petrauskynės k., Sendvario vs., Sitenių vs., Stalilioninės k., Stanionių k., Šilelės vs.Genovaitė Glušokienė

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RAGUVOS SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr.Seniūnaitijos pavadinimasGyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimasSeniūnaičio vardas, pavardė
1.Užunevėžių kaimo seniūnaitijaUžunevėžių k., Vėjeliškių k., Praščiūnų k., Vilkonių k. Tomas Danila
2.Raguvos miestelio
seniūnaitija
Raguvos mstl., Taurinės k., Raguvos vs.Liubovė Kepalinskienė
3.Šilų miestelio seniūnaitijaŠilų mstl., Sodeliškių k., Kieliugalos k., Kartanų k., Kunigiškių k., Užubalių k., Dudelėnų k., Briežvalkio k., Laukagalėlių k., Laužavietės k., Lukšių vs., Pramislavos k., Ragelkos k., Bauriškio k., Pupeliškių k., Justinavos k.,     Šilagalio k., Šiekštinių vs. Regina Turulienė
4Fermos kaimo seniūnaitijaFermos k., Kritižio k., Putiliškių k., Padambės k., Kučkų k., Pakritižio k.,     Vėžiškių k., Paliepių k. Valdas Vaičiulis

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RAMYGALOS SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr.Seniūnaitijos pavadinimasGyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimasSeniūnaičio vardas, pavardė
1.Aukštadvario seniūnaitijaAukštadvario vs., Aukštadvario k., Butkiškių k., Daukšynės k., Gabulų k.,     Gintautų k., Glebauskų k., Jovaišų k., Jutkiškio k., Naujasodės k., Vaidilų k.Aldona Žukienė
2.Barklainių seniūnaitijaBarklainių I k., Černiauskynės vs., Girsteikių vs., Joskildų k., Karvelių k.,      Lapkalnio k., Liubartų k., Pamplių k., Praperšos k., Rimaisų k., Užkalnių k.,    Žudžių k., Žumbrickių k. Mykolas Želnys
3.Daniūnų seniūnaitijaBartkūnų k., Daniūnų k., Debikonių k., Giedraitinės k., Gudelių II k., Išlaužų k., Juodžių k., Kuršių k., Linažiedžių k., Padembių k., Pakščių k., Pavilonių k.,     Pociūnų k., Rainaičių k., Stebėkių II k., Užuraiščių k., Žižmių k., Žižmelių k.,  Žižmintų k.Violeta Karitonienė
4.Garuckų seniūnaitijaDaubarų k., Džiugailių k., Gruzdiškio k., Garuckų k., Kunigiškių k., Masiokų k., Mėtitinių vs., Miškinių vs., Naujadvario k., Nendrytės vs., Pamiškių k., Sokelių k., Šambalioniškio vs., Šlekių k.Vladas Kraujelis
5.Pašilių seniūnaitijaApušoto vs., Girelės vs., Gudelių I k., Gudeliukų k., Juodikonių k., Juškaičių k., Kraujelių k., Paežerio vs., Pašilių II k., Raukštonių k. Rimas Selvenis
6.Ramygalos seniūnaitijaRamygalos m.Salvina Kievinienė
7.Uliūnų seniūnaitijaBarklainių II k., Dumlaukių k., Dūdonių k., Kalnelių k., Kučių k., Papojo k.,       Pašilių I k., Šatrėnų k., Šilaičių k., Uliūnų k. Virginijus Tarulis

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SMILGIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr.Seniūnaitijos pavadinimasGyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimasSeniūnaičio vardas, pavardė
1.Smilgių seniūnaitijaSmilgių mstl.; Žvalgų k., Kiaužerių k., Matarakų k., Šarkinės vs.,   Paskirtinio k., Utėnų k., Pelenės k., Smilgių vs. Ineta Tumienė
2.Perekšlių seniūnaitijaPerekšlių k., Giniūnų k., Kūrio k., Davongalio k.Romualdas Širvinskas
3.Sujetų seniūnaitijaSujetų k., Gilbonių k., Ledakupio k., Pažvėrinių k., Savitiškio vs., Pavinkšnių k., Naurašilių k., Sinkonių k., Aukštakiškio k., Puziniškio k., Rimiškių k., Valiliškių k., Samališkių vs.Sandra Bručienė
4.Švaininkų seniūnaitijaŠvaininkų k., Kairių k., Skiedrynės k., Viburių k., Nauradų k., Meldiškių vs., Niaukonių k., Vanaginės k., Žardelio k. 

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UPYTĖS SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr.Seniūnaitijos pavadinimasGyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimasSeniūnaičio vardas, pavardė
1.Upytės seniūnaitijaUpytės k., Vinkšnėnų k., Stultiškių k., Augustavos k.,
Marimpolio k.,Vaišvilčių II k., Memenčių k., Tarnagalos k.,Levaniškių I k., Levaniškių II k., Levaniškių III k., Varupio k., Beržytės k.
 Aurelija Petronienė
2.Ėriškių seniūnaitijaĖriškių k., Gėlainių k., Ėriškėlių k., Kupetinės k.Birutė Bronislava Grabauskienė
3.Vaišvilčių I seniūnaitijaVaišvilčių I k., Ragaudžių k., Kibiškio k., Pliūrų k. Evelina Smailienė

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOKLIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr.Seniūnaitijos pavadinimasGyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimasSeniūnaičio vardas, pavardė
1.Alančių seniūnaitijaAlančių k., Laukiškių k., Paištakių k., Skatikų k. Rasa Kartanienė
2.Genėtinių seniūnaitijaGenėtinių k., Kazimieravos k., Bedrių vs., Retynės vs., Stetiškių vs., Ustronės k., Alantos vs. Rimantas Petrulis
3.Mikėnų seniūnaitijaMikėnų k., Atgailos k., Girelės vs., Šambališkių k., Laukagalių k., Meškių k., Miliešiškių k., Paaptekio k., Paežerio k., Plačkelio k.,   Karalių k., Stieprų k., Veliapolio k., Kerbelių k., Veliapolio vs. Vitalijus Mackevičius
4.Vadoklių seniūnaitijaVadoklių k., Vadoklių mstl., Anitavos k., Dementonių k., Geležių k., Jotainėlių k., Janapolio k., Karvedžių k., Klebonų k., Kutronių k.,      Stumbrių k., Moceikų k., Antanavos k., Butėnų vs., Datūniškio vs.,   Degenių vs., Čelkių k., Stebeikių k., Užbutėnio vs., Užugojų k.,  Suodžių k. Vidas Jablonskis
5.Jotainių seniūnaitijaJotainių k., Griniūnų k., Vakagalių k., Janonių k., Grigalių k.,     Mikališkio k., Naujasodės k., Vainorių k., Žvalgaičių k. Angelė Meilūnienė

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VELŽIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Eil. Nr.Seniūnaitijos pavadinimasGyvenamųjų vietovių, įeinančių į seniūnaitijos sudėtį, pavadinimasSeniūnaičio vardas, pavardė
1.Dembavos seniūnaitijaDembavos k., Pajuosčio k., Oželių k.Audrius Vizbaras
2.Staniūnų seniūnaitijaStaniūnų k., Vyčių k., Daumėnų k.Kęstutis Brazdžiūnas
3.Velžio seniūnaitijaVelžio k., Kirkūnų k., Keravos k.Birutė Oniūnienė
4.Velželio seniūnaitijaVelželio k., Karužiškių k.Vytautas Pivoriūnas
5.Liūdynės seniūnaitijaLiūdynės k., Pakalnių k., Tautkūnų k.Neišrinktas
6.Preidžių seniūnaitijaPreidžių k., Pajuodžių k., Pajuodžiukų k., Palanties vs., Žieriaukų k.Jurgita Bernatonienė
7.Kabelių seniūnaitijaKabelių k., Uoksų k., Sodeliškių k., Kidiškio vs., Marijonavos vs., Nakrošių k., Padubės vs., Dubų k., Velykių k., Kuodžių k., Pakojų k., Kirdeikių k.Audrius Valinskas
8.Maženių seniūnaitijaMaženių k., Kairių k., Joniškio k., Klepšių k., Kalnuotės vs., Bajoriūniškio vs.,   Uoksų vs., Pagirių k., Aleksandravos k., Raguvės k., Adomavos vs.,       Domažiškio vs., Sausgirio vs., Skaistakalnio vs., Vilkiškio vs., Navapolio vs., Bauriškio vs., Buivydiškio k., Varčių vs., Jasnagurkos vs., Varšaukos vs.,       Uliesio vs., Apynojų k., Gustiškio vs., Kvederiškių k., Butkūnų k., Beržytės vs.Alfreda Barzdienė
9.Katinų seniūnaitijaKatinų k., Pabalių k., Čyplių k.,
Kutiškių k., Midžiūnų k., Skurdenių k., Papartynės vs., Dirvonų vs., Paberžio k.
Zita Jonaitienė

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-23 08:22