Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius 258

Darbuotojų skaičius

2023 m. I ketvirčio vidutinis bruto
darbo užmokestis
Eur

2023 m. II ketvirčio vidutinis bruto
darbo užmokestis
Eur

Politikai

Meras

1

4 016

4 425

Mero pavaduotojas

1

3 700

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Vicemeras

1

3 772

Savivaldybės administracijos direktorius

1

3 826

3 826

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

3 404

Mero patarėjas

1

2 857

2 857

Tarybos posėdžio sekretorius

1

2 952

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

17

3 092

3 092

Vyriausiasis, vyresnysis  specialistas, patarėjas

47

2 246

2 250

Seniūnas

12

2 878

2 878

Seniūno pavaduotojas

12

2 268

2 270

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Archyvaras

1

1 903

1 903

Vyr., vyresn. buhalteris

10

2 077

2 077

Vyriausiasis, vyresnysis specialistas, specialistas

36

2 036

2 050

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

33

1 930

1 930

Vyriausiasis raštvedys

12

1 757

1 757

Sporto metodininkas

12

1 055

1 055

Vairuotojas-darbininkas

12

1 506

1 506

Paskutinis atnaujinimas: 2023-07-25 14:29