Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas  

Darbuotojų skaičius 254

2020 m. I ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur2020 m. II ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur2020 m. III ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur2020 m. IV ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur2021 m. I ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur

Politikai

Meras3 7003 7003 7003 7363 757
Mero pavaduotojas3 4453 4453 4453 4733 493

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Savivaldybės administracijos direktorius3 3233 5303 5303 5303 580
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas2 6402 6402 6402 655
Mero patarėjas2 4202 4202 4392 4392 453

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas2 3502 3502 4002 4002 620
Vyriausiasis, vyresnysis  specialistas, patarėjas1 7251 7251 7301 7301 850
Seniūnas1 8201 8201 8201 8202 045
Seniūno pavaduotojas1 5001 5001 5001 5001 680

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Archyvaras1 3151 3151 3151 3151 420
Vyr., vyresn. buhalteris1 4501 4501 4501 4501 600
Vyriausiasis, vyresnysis specialistas, specialistas1 4301 4301 4301 4301 630
Vyriausiasis socialinis darbuotojas1 2751 2751 2751 2751 340
Vyriausiasis raštvedys1 2451 2451 2451 2451 300
Sporto metodininkas930930930930966
Vairuotojas-darbininkas1 0701 0701 0701 0701 200

Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-06 15:03