Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 

Darbuotojų skaičius 258

Darbuotojų skaičius

2022 m. I ketvirčio vidutinis
bruto darbo užmokestis
Eur

2022 m.  II ketvirčio vidutinis
bruto darbo užmokestis
Eur

2022 m. III ketvirčio vidutinis
bruto darbo užmokestis 
Eur

2022 m. IV ketvirčio vidutinis
bruto darbo užmokestis
Eur

Politikai

Meras

1

3 875

3 875

3 875

3 909

Mero pavaduotojas

1

3 600

3 600

3 600

3 600

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Savivaldybės administracijos direktorius

1

3 692

3 692

3 692

3 692

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

3 285

3 285

3 312

3 312

Mero patarėjas

1

2 758

2 758

2 780

2 780

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

17

2 890

2 890

2 955

2 960

Vyriausiasis, vyresnysis  specialistas, patarėjas

45

2 100

2 100

2 170

2 175

Seniūnas

12

2 335

2 335

2 437

2 437

Seniūno pavaduotojas

12

1 875

1 875

1 940

1 945

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Archyvaras

1

1 652

1 652

1 752

1 752

Vyr., vyresn. buhalteris

10

1 800

1 800

1 869

1 880

Vyriausiasis, vyresnysis specialistas, specialistas

36

1 800

1 800

1 850

1 850

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

34

1 700

1 700

1 756

1 770

Vyriausiasis raštvedys

12

1 520

1 520

1 634

1 634

Sporto metodininkas

12

988

988

988

988

Vairuotojas-darbininkas

12

1 395

1 395

1 442

1 442

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-26 08:39