Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas  

Darbuotojų skaičius 254

2020 m. I ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur

2020 m. II ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur

2020 m. III ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur

2020 m. IV ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur

2021 m. I ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur

Politikai

Meras

3 700

3 700

3 700

3 736

3 757

Mero pavaduotojas

3 445

3 445

3 445

3 473

3 493

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Savivaldybės administracijos direktorius

3 323

3 530

3 530

3 530

3 580

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

2 640

2 640

2 640

2 655

Mero patarėjas

2 420

2 420

2 439

2 439

2 453

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

2 350

2 350

2 400

2 400

2 620

Vyriausiasis, vyresnysis  specialistas, patarėjas

1 725

1 725

1 730

1 730

1 850

Seniūnas

1 820

1 820

1 820

1 820

2 045

Seniūno pavaduotojas

1 500

1 500

1 500

1 500

1 680

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Archyvaras

1 315

1 315

1 315

1 315

1 420

Vyr., vyresn. buhalteris

1 450

1 450

1 450

1 450

1 600

Vyriausiasis, vyresnysis specialistas, specialistas

1 430

1 430

1 430

1 430

1 630

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

1 275

1 275

1 275

1 275

1 340

Vyriausiasis raštvedys

1 245

1 245

1 245

1 245

1 300

Sporto metodininkas

930

930

930

930

966

Vairuotojas-darbininkas

1 070

1 070

1 070

1 070

1 200

Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-17 15:49