Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 259

Darbuotojų skaičius 2023 m. I  ketvirčio vidutinis
bruto darbo užmokestis
Eur
2023 m. II ketvirčio vidutinis
bruto darbo užmokestis
Eur
2023 m. III ketvirčio vidutinis
bruto darbo užmokestis
Eur
2023 m. IV ketvirčio vidutinis
bruto darbo užmokestis
Eur

Politikai

Meras14 0164 4255 3565 356
Mero pavaduotojas13 700

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Vicemeras23 7723 7724 016
Savivaldybės administracijos direktorius13 8263 8263 8263 826
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas13 404
Mero patarėjas12 8572 8572 8792 879
Tarybos posėdžio sekretorius12 9522 9522 952

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas173 0923 0923 0923 092
Vyriausiasis, vyresnysis  specialistas, patarėjas462 2462 2502 2502 250
Seniūnas122 8782 8782 9002 900
Seniūno pavaduotojas122 2682 2702 2702 270

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Archyvaras11 9031 9031 9031 903
Vyr., vyresn. buhalteris102 0772 0772 0852 085
Vyriausiasis, vyresnysis specialistas, specialistas362 0362 0502 0502 050
Vyriausiasis socialinis darbuotojas341 9301 9301 9301 930
Vyriausiasis raštvedys121 7571 7571 7571 757
Sporto metodininkas121 0551 0551 0551 055
Vairuotojas-darbininkas121 5061 5061 5061 506

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-18 08:03