Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 260
2020 m. I ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur2020 m. II ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur2020 m. III ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur2020 m. IV ketvirčio
vidutinis bruto darbo užmokestis Eur
Politikai
Meras3 7003 7003 7003 736
Mero pavaduotojas3 4453 4453 4453 473
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Savivaldybės administracijos direktorius3 3233 5303 5303 530
Savivaldybės administracijios direktoriaus pavaduotojas2 6402 6402 640
Mero patarėjas2 4202 4202 4392 439
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas2 3502 3502 4002 400
Vyriausiasis specialistas1 7251 7251 7301 730
Vyresnysis specialistas1 5001 5001 5001 500
Seniūnas1 8201 8201 8201 820
Seniūno pavaduotojas1 5001 5001 5001 500
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras1 3151 3151 3151 315
Vyr., vyresn. buhalteris1 4501 4501 4501 450
Vyriausiasis specialistas1 4301 4301 4301 430
Vyresnysis specialistas, specialistas1 2801 2801 2801 280
Vyriausiasis socialinis darbuotojas1 2751 2751 2751 275
Vyriausiasis raštvedys1 2451 2451 2451 245
Sporto metodininkas930930930930
Vairuotojas-darbininkas1 0701 0701 0701 070

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-12 03:24