Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius 254
2020 m. I ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis
Eur
2020 m. IV ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis
Eur
2021 m. I ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis
Eur
2021 m. II ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis
Eur
2021 m. III ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis
Eur

Politikai

Meras3 7003 7363 7573 7573 757
Mero pavaduotojas3 4453 4733 4933 4933 493

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Savivaldybės administracijos direktorius3 3233 5303 5803 5803 580
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas2 6402 6553 1863 186
Mero patarėjas2 4202 4392 4532 4532 473

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas2 3502 4002 6202 6202 620
Vyriausiasis, vyresnysis specialistas, patarėjas1 7251 7301 8501 8502 050
Seniūnas1 8201 8202 0452 0452 045
Seniūno pavaduotojas1 5001 5001 6801 6801 680

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Archyvaras1 3151 3151 4201 4201 616
Vyr., vyresn. buhalteris1 4501 4501 6001 6001 755
Vyriausiasis, vyresnysis specialistas, specialistas1 4301 4301 6301 6301 780
Vyriausiasis socialinis darbuotojas1 2751 2751 3401 3401 430
Vyriausiasis raštvedys1 2451 2451 3001 3001 485
Sporto metodininkas930930966966966
Vairuotojas-darbininkas1 0701 0701 2001 2001 338

Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-21 09:27