Darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 258

2021 m. I ketvirčio vidutinis 
bruto darbo užmokestis 
Eur

2021 m. II ketvirčio vidutinis 
bruto darbo užmokestis 
Eur

2021 m. III ketvirčio vidutinis
bruto darbo užmokestis 
Eur

2021 m. IV ketvirčio vidutinis 
bruto darbo užmokestis 
Eur

2022 m. I ketvirčio vidutinis
 bruto darbo užmokestis 
Eur

Politikai

Meras

3 757

3 757

3 757

3 757

3 875

Mero pavaduotojas

3 493

3 493

3 493

3 493

3 600

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Savivaldybės administracijos direktorius

3 580

3 580

3 580

3 580

3 692

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

2 655

3 186

3 186

3 186

3 285

Mero patarėjas

2 453

2 453

2 473

2 473

2 758

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

2 620

2 620

2 620

2 620

2 890

Vyriausiasis, vyresnysis  specialistas, patarėjas

1 850

1 850

2 050

2 050

2 100

Seniūnas

2 045

2 045

2 045

2 045

2 335

Seniūno pavaduotojas

1 680

1 680

1 680

1 680

1 875

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Archyvaras

1 420

1 420

1 616

1 616

1 652

Vyr., vyresn. buhalteris

1 600

1 600

1 755

1 755

1 800

Vyriausiasis, vyresnysis specialistas, specialistas

1 630

1 630

1 780

1 780

1 800

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

1 340

1 340

1 430

1 450

1 700

Vyriausiasis raštvedys

1 300

1 300

1 485

1 485

1 520

Sporto metodininkas

966

966

966

966

988

Vairuotojas-darbininkas

1 200

1 200

1 338

1 338

1 395

Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-20 10:29