Bendruomenės     Kultūra     Paveldas     Sportas     Švietimas

Kraštiečių šventė – Oninės 2021 Sujetuose

Liepos 24 d. Sujetų kaime įvyko tradicinė kraštiečių šventė – Oninės 2021. Ši šventė buvo ypatingai laukiama dėl keleto dalykų: visų pirma dėl to, kad esanti nepaprasta padėtis dėl COVID privertė kraštiečius kuriam laikui pamiršti kaimo švenčių šurmulį ir susibūrimus, mat paskutinė šventė (beje, taip pat Oninės) vyko lygiai prieš metus. Anuomet šventės dalyviai galėjo gyvai stebėti atlikėjų pasirodymus, drauge palinguoti į taktą, padainuoti. Tad ir dabar visi buvo išsiilgę šių šventės privalumų. Antras stiprus veiksnys – atlikėjo Radži pasirodymas. Artėjant 21 valandai (kada buvo numatyta Radži koncerto pradžia) automobilių su atvykstančiais šventės svečiais skaičius nesustabdomai didėjo.…

Skaityti


Gimtine mano, tu – kasdienė duona stalo vidury

Panevėžio rajono gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ vykdo nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektą „Kraštiečių šventė“ ir Panevėžio rajono savivaldybės finansuojamą vaikų vasaros užimtumo ir poilsio projektą „Būkime kartu 2021“, kuriais siekiama burti žmones, skatinti jų aktyvumą ir išlaikyti senąsias krašto tradicijas, įtraukti jaunus žmones į bendruomenines veiklas, ugdyti socialinius įgūdžius. Kai vasara pasiekia patį brandumą, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje nuo seno švenčiami Šv. Marijos Magdalenos atlaidai. Šiais metais Šv. mišias aukojo ilgai Upytėje kunigavęs monsinjoras Juozapas Antanavičius. Tautiniais drabužiais pasipuošęs jaunimas…

Skaityti


Šilų bendruomenės žmonės mokėsi saugumo kelyje

Šilų bendruomenė prisijungė prie Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos veiklų konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2020-2021”. Konkursą organizuoja VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, konkurso metu įgyvendinama švietėjiška saugaus eismo veikla. Liepos 15 dieną Šilų UDC vyko susitikimas su bendruomenės pareigūnu Dariumi Petraičiu. Pareigūnas pasidalijo žiniomis apie eismo saugumą naktį, priminė apie elgesio kelyje taisykles tamsiuoju paros metu, paragino dėvėti apsaugines liemenes, supažindino su savo darbe naudojamomis saugumo priemonėmis. “Džiaugiuosi, kad prisijungėme prie konkurso veiklų, nes išgirdome daug naudingų ir aktualių dalykų, – sako Šilų bendruomenės pirmininkė…

Skaityti


Mokyklos baigimo proga – padėkos “Kupolėlės” šokėjams ir vadovui

Brandos atestatų teikimo šventę Velžio gimnazijoje šiemet papildė prasmingas akcentas – dvylika metų vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių kolektyve „Kupolėlė” šokantiems šiemetiniams abiturientams įteiktos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Algirdo Kęstučio Rimkaus padėkos, kolektyvo vadovui Jonui Marcinkevičiui – Panevėžio rajono mero Povilo Žagunio padėka už liaudies šokio puoselėjimą, kūrybingą darbą su jaunimu, Panevėžio rajono vardo garsinimą. Marcinkevičius Velžio gimnazijoje dirba nuo 1989-ųjų ir visus tuos metus vadovauja savo paties suburtai ”Kupolėlei”. Studijuodamas tuometiniame Šiaulių pedagoginiame institute būsimasis mokytojas šoko tautinių šokių kolektyve, tad pradėjęs…

Skaityti


Dvidešimta teatro mylėtojų šventė „Tiltai 2021“ Paįstryje

Į jubiliejus, kad ir kuklius, tačiau kviečiami brangiausi, širdžiai mieliausi svečiai. Ne išimtis ir dvidešimtą kartą vykęs mėgėjų teatrų festivalis „Tiltai“, kuriame ir žiūrovų, ir dalyvių laukė Paįstrio kultūros centras. Prieš kiek daugiau nei 20 metų vaikštant po Telšius, besišnekučiuojant Paįstrio kultūros centro direktorei Daivai Kiršgalvienei ir režisieriui Jonui Buziliauskui užgimė mintis Panevėžio rajone organizuoti teatro mylėtojams skirtą renginį – šventę, kuri scenoje suburtų vaidinančius mėgėjus. „Mano retoriniam klausimui Jonas turėjo atsakymą, – prisimena D. Kiršgalvienė. – Svarstant meno mėgėjų pasirodymų bei patirties dalijimosi galimybes, jis paragino tuos tiltus tiesti į…

Skaityti


Paįstryje buvo pristatyti nauji leidiniai

Liepos 25 d. Paįstrio kultūros namuose buvo pristatyta knyga „Paįstrio seniūnijos gyvenamosios vietos. Administracinis-istorinis žinynas“. Apie šio ir kitų Panevėžio rajono seniūnijų gyvenamųjų vietų administracinius-istorinius jau išleistus žinynus kalbėjo Panevėžio rajono savivaldybės VB vyr. bibliografė Vidmanta Trečiokienė. Leidinio atsiradimo ištakas paaiškino naujos knygos „Paįstrio seniūnijos gyvenamosios vietos. Administracinis-istorinis žinynas“ autorius istorikas Petras Juknevičius. 2019-ieji metai buvo paskelbti Vietovardžių metais rajono biblioteka ėmė rengti Panevėžio rajono išlikusių kaimų žinyną. Pagrindinę Paįstrio seniūnijos dalį sudaro iš Panevėžio seniūnijos perimta…

Skaityti


Patvirtinti 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) patvirtinti Kultūros paveldo centro ir Departamento direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Į-6 (2021-02-04 įsakymo Nr. Į-36 redakcija) – Departamento teritorinių skyrių 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai. Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2021 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašus – Nr. 1–4 (žr. priedus apačioje). Kultūros paveldo objektams ir vietovėms, išvardintoms Nr. 1–3 sąrašuose, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus rengia…

Skaityti


Gasparėlių pilkapyne panaikintas šiukšlynas

Paįstrio seniūnijoje, šalia Lėvens ošiančiame pušyne, slepiasi Gasparėlių pilkapynas, kitaip dar Milžinkapiais vadinamas. Žmonės pasakoja, kad čia ir kiek tolėliau esančiame Gasparų pilkapyne palaidoti žuvę senieji Lietuvos karžygiai. Senų senovėje šiose apylinkėse vyko didelis mūšis su Livonijos ordinu. Daug buvo priguldyta priešų, bet krito ir lietuvių kariai, ne visi grįžo iš mūšio… Ir dabar pušyne yra daugiau nei dvidešimt kalnelių-pilkapių. Ant kai kurių išlikę akmenų vainikų likučiai. Didžioji dalis pilkapių apardyti…

Skaityti


Patvirtintas 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 patvirtintas Kultūros paveldo centro 2020 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas. Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2020 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašus Nr. 1–4 (žr. priedus apačioje). Kultūros paveldo objektams ir vietovėms, išvardytoms Nr. 1–3 sąrašuose, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei…

Skaityti


140 kilometrų žygis

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2021 m. lapkričio 18 d. sukanka 140 metų, kai gimė nusipelnęs skulptorius Juozas Zikaras, paskelbė 2021 – uosius Juozo  Zikaro metais. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos mokiniai ir mokytojai buvo pakviesti dalyvauti  tarpklasinėse 140 km žygeivių varžybose. Varžybų tikslas, kuo greičiau nužygiuoti 140 kilometrų, kai per vieną dieną galima žygiuoti ne daugiau nei dvi valandas. Kilometrai ir laikas buvo fiksuojami išmaniųjų laikrodžių ir telefonų programėlėmis. Klasės vadovų kilometrai buvo skaičiuojami mokytojų grupei ir vadovaujamai klasei. Varžybose dalyvavo 91 mokinys ir 7 mokytojai. Pirmieji varžybų tikslą pasiekė septintokai ir jų auklėtoja Renata. 140…

Skaityti


Kūno dizaino treniruotės

Panevėžio rajono Paįstrio gyventojų bendruomenės centras vykdo projektą „Fizinio aktyvumo ir poilsio aikštelės įrengimas“ SRF-SIĮ-2019-1-0001. Projektas iš dalies finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, projektą administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Dalyviai kviečiami lankyti sistemingas treniruotes vakarais Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos sporto salėje pirmadieniais ir…

Skaityti


Gamtamokslinio ugdymo projektai Krekenavos lopšelyje-darželyje „Sigutė“

Gamtamokslinis ugdymas – prioritetinė įstaigos veiklos sritis. Vykdomi projektai įprastas vaiko ugdymo(si) dienas pavertė atradimų ir išradimų dienomis, kurios tapo pilnos įspūdžių, savaiminio mokymosi. Ekologinį ugdymą pradėdami nuo mažens, konkrečiais darbais prisidedame prie gamtos grožio, gyvybės puoselėjimo. Žibartonių skyriaus ikimokyklinio ugdymo mokytojos projekto „Aš auginu“ metu plėtė vaikų ekologinę patirtį per pažintinę, tiriamąją ir praktinę veiklą. Iš pasėtų sėklyčių užaugino gėlių, daržovių daigų, kuriuos persodino į atskirus vazonėlius. Ugdytiniai kiekvieną dieną stebėjo augalėlius, matavo, tyrinėjo, ar netrūksta šviesos, šilumos ir drėgmės. Motinos dienos proga užaugintas…

Skaityti


Vasara – stovyklautojų rojus

Raguvos kultūros centre liepos 12–16 dienomis vyko vaikų vasaros stovykla ,,Margaspalvė vasara“. Šiais metais liepa ypatingai karšta ir saulėta – tikras rojus vasarotojams. Panevėžio rajono savivaldybės lėšomis finansuojama vaikų dienos stovykla suteikė galimybę miestelio vaikams pripildyti atostogas prasmingomis ir įdomiomis veiklomis. Nuošalyje palikę kompiuterius ir išmaniuosius telefonus mažieji stovyklos dalyviai čia rado daugybę kitokios veiklos. Stovykla vyko visą savaitę, todėl  veiklų prireikė daug ir  įvairių.          Stovykla prasidėjo aktyviai. Vyko sporto diena. Jos metu stovyklautojai susipažino ir susidraugavo. Žaidė judriuosius žaidimus, dalyvavo estafetėse. Antroji –…

Skaityti


Karštasis projektas „Jausmų termometras“

Liepos 7 dieną startavo Panevėžio rajono savivaldybės finansuojamas Miežiškių kultūros centro Nevėžio padalinio vaikų socializacijos projektas „Jausmų termometras“ (projekto vadovė Jolanta Karaliūnienė). Dvidešimt aštuoni nuotykių ištroškę žmonės pasiryžo nukeliauti maždaug dvidešimt du kilometrus pėstute. Žygio „Nei vieno žygio be tikslo!“ dalyviai leidosi į kelią nepaisydami negailestingai svilinančios saulės. Kelionėje klausėmės įdomių žygio vadovės Rasmos Buzienės pasakojimų apie mūsų krašto praeitį, lankėmės Pajuosčio pilkapyne, užkopėme į gražųjį Lingiakalnio kalną, Tumagalio kapinaitėse pagerbėme žuvusius ir ten palaidotus partizanus, apsilankėme vaišingosios Rytos Jaruševičienės…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-16 10:03