Asmens duomenų apsauga

Panevėžio rajono savivaldybė, tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, siekia tinkamai užtikrinti žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

  • Susipažinti su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) galite čia: (nuoroda)
  • Asmens duomenų tvarkymo Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje taisyklės (nuoroda)

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

  • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnę Viktoriją Urbaitę, tel. (8 45) 58 29 09, el. p. [email protected]
  • Jeigu asmuo nesutinka su Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ar duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p. [email protected].

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Mykolo Romerio universiteto parengtos gairės, kurias galima pritaikyti kasdieninėje veikloje:

Taip pat  yra sukurta informacija darbdaviams ir darbuotojams prieinama mobiliojoje aplikacijoje „ADA gidas“ (nemokamai atsisiųsite iš internetinių aplikacijų parduotuvių „Google Play Store“ ir „App Store“. Ji skirta išmaniesiems telefonams bei planšetiniams kompiuteriams).


Vyriausioji specialistė (duomenų apsaugos pareigūnė) Viktorija Urbaitė

Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-14 15:28