Panevėžio rajonas įsikūręs palankioje logistiniu požiūriu geografinėje padėtyje, apie 150 km nuo tokių pagrindinių Baltijos regiono centrų kaip Ryga, Vilnius ir Kaunas. Atstumas iki artimiausio Klaipėdos uosto – 250 km. Taip pat rajonas yra šalia magistralės, turinčios kelių tinklą, einantį nuo Berlyno per Varšuvą, Kaliningradą, Klaipėdą, Liepoją, Rygą, Taliną, Peterburgą. Galima susisiekti geležinkeliu su Rytais ir Vakarais.

Bendras plotas – 217,8 tūkst. ha, žemdirbystės plotai užima 57,3 proc., miškai – 33,1 proc., vandenys – 2,1 proc., miestai ir gyvenvietės – 2,1 proc. Rajone gyvena daugiau nei 39 tūkst. gyventojų.

Panevėžio rajono savivaldybės veikloje daug dėmesio skiriama palankios verslo aplinkos kūrimui, verslumo skatinimui ir socialinio dialogo stiprinimui. Veikia daugiau nei 60 kaimo bendruomenių, kurių aktyvi veikla skatina verslumą ir naujų darbo vietų kūrimą.

Panevėžio rajonas – tai žemės ūkio krypties rajonas. Prioritetinės žemės ūkio veiklos šakos yra javų ir rapsų auginimas. Tinkamos mūsų rajone sąlygos kviečiams, miežiams, bulvėms, vaisiams, uogoms auginti, kiaulininkystei bei pienininkystei. Rekomenduojama plėtoti alternatyvias veiklos kryptis: ekologinę žemdirbystę, miškininkystę ir medžio apdirbimo pramonę, biokuro gamybą ir bioenergetiką, maitinimą ir kitas su poilsiu susijusias paslaugas. Rajone plėtojamas turizmo verslas, netoli Ramygalos galima aplankyti stumbrus.

Svarbiausios pramonės produkcijos rūšys rajone: medienos, baldų, mėsos, duonos ir pyrago gaminių gamyba. Ypač geros sąlygos žemės ūkio produktų gamybai, gerai įvertinta žemės ūkio naudmenų kokybė. Rajone pagaminama produkcija eksportuojama į daugelį Europos šalių. Didžiausią potencialą prisidėti prie sėkmingos Panevėžio regiono raidos turi numatoma įrengti geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ stotis.

Rajono savivaldybė turi laisvų gamybinės bei buitinės paskirties pastatų, kuriuose būtų galima vystyti tiek gamybinę, tiek komercinę veiklą. Teigiamas vietos valdžios požiūris į investuotojus leidžia jiems greitai ir naudingai įsikurti rajone. Panevėžio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į konkretų investuotoją, gali priimti sprendimus dėl lengvatų investuotojams. Savivaldybės biudžeto lėšomis remiamas smulkus ir vidutinis verslas.

2008 metais parengtas rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, kuriame apibrėžti rajono teritorijų naudojimo paskirtis ir būdas, teritorijos orientacinis užstatymo intensyvumas, apribojimai, susisiekimo galimybės bei socialinės inžinerinės infrastruktūros pobūdis ir plėtros galimybės. Savivaldybė įgyvendina 2016–2022 metų Panevėžio rajono plėtros strateginį planą, kuriame numatytos rajono prioritetinės plėtros kryptys, tikslai ir jų pasiekimo priemonės.

Siekiant pagerinti verslo aplinką rajone, įgyvendinus projektą „Plyno lauko infrastruktūros sukūrimas Panevėžio rajone“, Ramygalos miesto teritorijoje strategiškai patogioje vietoje, šalia Via Baltica magistralės, įkurtas Ramygalos pramonės parkas. 12,4 ha valstybinės žemės plote, paramos lėšomis įrengti plyno lauko investicijoms tinkami sklypai, juos pritaikant gamybinei veiklai. Sklypai suskirstyti į 5,11 ha, 5,03 ha, 1,82 ha ir 0,44 ha. Pramonės parke rekonstruoti ir nutiesti nauji privažiavimo keliai, inžineriniai vandens tiekimo ir nuotekų tinklai, elektros linijos ir dujotiekis. Sutvarkyti sklypai su visa pramonei būtina infrastruktūra sudaro sąlygas investuotojams naujai veiklos pradžiai ar gamybos perkėlimui.

Aplankykite Panevėžio rajoną. Maloniai priimsime, supažindinsime su rajonu, investavimo galimybėmis. Rajonas – didelių perspektyvų kraštas. Jame daug galimybių investicijoms, darbui, turizmui, poilsiui.


Savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-23 12:58