Aplinkosauga ir ekologija

KEIČIASI DIDŽIŲJŲ IR PAVOJINGŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖS DARBO LAIKAS

Informuojame, kad nuo 2012 m. balandžio 1 d. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras keičia didelių gabaritų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelės, esančios Panevėžyje Savitiškio g. 12, darbo laiką.

Darbo laikas: antradieniais-penktadieniais nuo 9.30 val. iki 18.30 val., šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 15.30 val., pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki 13.30 val. (sekmadieniais ir pirmadieniais aikštelė nedirba)

Į šias aikšteles gyventojai nemokamai gali atvežti: smulkias statybos ir griovimo atliekas, automobilių padangas, makulatūrą, plastiko, stiklo atliekas, nenaudojamą buitinę techniką (televizorius, šaldytuvus, virykles ir kt. įrangą), baldus. Taip pat pavojingas atliekas: akumuliatorius ir galvalinius elementus, gyvsidabrio lempas, dažų, lakų, tirpiklių atliekas ir jų tarą, asbesto atliekas ir kt. Daugiau informacijos www.pratc.lt


UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras nuo š. m. spalio 1 d. atliekų surinkimo aikštelėje Savitiškio g. 12, Panevėžyjepradėjo rinkti ne tik didžiąsias, bet ir buityje susidarančias pavojingas atliekas. Pavojingoms buitinėms atliekoms priskiriamos nuodingos, degios, sprogstančios, chemiškai aktyvios kenksmingos žmogaus sveikatai ir aplinkai medžiagos: gyvsidabrio lempos, dažų, lakų, tirpiklių atliekos ir jų tara, galvanininiai elementai, asbesto atliekos, naftos produktų atliekos bei naftos produktais užteršti skudurai, pjuvenos, vanduo, gruntas, popierius, naudoti tepalo filtrai, rūgštys, buityje naudojami plovikliai; naudotos alyvos.

Iš gyventojų taip pat priimamos ir namų ūkio atliekos: smulkios statybos ir griovimo atliekos, automobilių padangos, makulatūra, plastiko, stiklo atliekos, buitinė technika (televizoriai, šaldytuvai, viryklės ir kt. įranga), baldai.

Žaliosios kompostuojamosios atliekos (žolė, lapai, medžių ir krūmų šakos, augalų šaknys, pjuvenos, drožlės) priimamos žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėje, esančioje Dvarininkų km., Miežiškių sen., Panevėžio raj., (regioninio sąvartyno teritorijoje). Žaliosios atliekos priimamos kiekvieną dieną nuo 8 iki 20 val.

Atvežtos į aikšteles rūšiuotos atliekos iš gyventojų, kurie yra sudarę sutartis su atliekų vežėjais, priimamos nemokamai.

Gyventojai buitines nepavojingas atliekas gali pristatyti ir į Panevėžio regioninį sąvartyną, esantį Dvarininkų km., Miežiškių sen., Panevėžio raj., kiekvieną dieną nuo 8 iki 20 val. Mišrių komunalinių atliekų priėmimo įkainis – 59,22 Lt už toną.


UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, tel. (8~45) 432199

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras INFORMUOJA 

 


 Aplinkos apsaugos klausimais galima kreiptis į Architektūros skyriaus vyr. specialistą Giedrius Motiejauskas, tel. (8 45) 58 29 57

Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-26 15:23