Civilinė metrikacija ir archyvas

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje teikiamos paslaugos

 • Vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimas ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos vaiko gimimo pažymėjimas
 • Tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės

 • Užsienio valstybės išduotas gimimo dokumentas, patvirtintas Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą (ne Europos Sąjungos šalyse), daugiakalbė standartinė forma arba vertimas į lietuvių kalbą (nuo 2019-02-16 išduodama tik ES valstybės narės)
 • Tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės
 • Valstybės rinkliavos 10 Eur kvitas

 • Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja notaro  patvirtintu pareiškimu.
 • Civilinės metrikacijos įstaiga tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, pripažinimą ir įvaikinimą registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.

 • Pasai ar asmens tapatybės kortelės

Su užsienio piliečiu:

 • Užsienio valstybės piliečio asmens tapatybės dokumento kopija
 • Užsienio valstybės piliečiui išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad santuokai nėra kliūčių (su Apostille) ir išverstas į lietuvių kalbą (ne Europos Sąjungos šalyse), daugiakalbė standartinė forma arba vertimas į lietuvių kalbą (nuo 2019-02-16 tik ES valstybės narės)
 • Valstybės rinkliavos 30 Eur arba (jaunųjų pasirinktoje vietoje) 70 Eur kvitas

 • Užsienio valstybės išduotas santuokos liudijimas, patvirtintas Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą (ne Europos Sąjungos šalyse), daugiakalbė standartinė forma arba vertimas į lietuvių kalbą (tik Europos Sąjungos šalių)
 • Susituokiančiųjų asmens tapatybės dokumentai (pasai arba asmens tapatybės kortelės)
 • Valstybės rinkliavos 10 Eur kvitas

 • Civilinės metrikacijos įstaiga bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukia į apskaitą savo iniciatyva, vadovaudamasi bažnyčios (konfesijų) pateiktu pranešimu

 • Santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu

 • Prašymas
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 • Užsienio valstybės institucijos išduotas ištuokos išrašas arba įsiteisėjusio teismo sprendimas, išverstas į lietuvių kalbą ir patvirtintas Apostille (ne Europos Sąjungos šalyse), daugiakalbė standartinė forma arba vertimas į lietuvių kalbą (nuo 2019-02-16 tik ES valstybės narės)
 • Valstybės rinkliavos 10 Eur kvitas

 • Civilinės metrikacijos įstaiga asmens mirtį registruoja savo iniciatyva, remdamasi asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu

 • Suinteresuoto asmens prašymas
 • Mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinantį dokumentą su vertimu į lietuvių kalbą

 • Pasas ar asmens tapatybės kortelė
 • Valstybės rinkliavos 4,30 Eur kvitas

 • Išduodamos saugomų archyve dokumentų pažymos apie darbo stažą

INFORMACIJA

Valstybės rinkliavos mokestis mokamas į VMI prie Lietuvos Respublikos FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52866

Dėl civilinės metrikacijos aktų registravimo ir kitų paslaugų galima kreiptis savo pasirinkimu į bet kurią civilinės metrikacijos įstaigą

Tel. vedėjas (8 45) 58 29 00, vyresn. specialistas (8 45) 58 29 93, archyvaras (8 45) 58 29 50

Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-28 15:14