Civilinė metrikacija ir archyvas

Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo, o kai kuriose savivaldybėse įvedus lokalų karantiną, Teisingumo ministerija ragina visas šalies civilinės metrikacijos įstaigas imtis priemonių užtikrinti kuo saugesnį paslaugų teikimą.

Įstaigoms rekomenduojama nuotolines paslaugas – informaciją ir konsultacijas gyventojams teikti elektroniniu paštu, telefonu arba – per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą (MEPIS) bei kitais teisės aktuose nustatytais būdais, jeigu tai įmanoma pagal paslaugos pobūdį.

Savivaldybėse, kuriuose paskelbtas lokalus karantinas, kaip ir buvusio karantino metu, rekomenduojama riboti dalyvaujančiųjų santuokos registravimo ceremonijoje asmenų skaičių iki 5 asmenų (neįskaičiuojant civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo).

Jeigu konkrečioje civilinės metrikacijos įstaigoje dėl saviizoliacijos ar kitų priežasčių nėra darbuotojų, kurie turėtų įgaliojimus ir kompetenciją organizuoti santuokos registravimo ceremoniją, rekomenduojama būsimiesiems sutuoktiniams pasiūlyti santuokos registravimą perkelti į vėlesnę datą. Jei dėl svarbių priežasčių norintys susituokti asmenys negali santuokos datos nukelti į vėlesnę datą, siūlytume bendradarbiauti su artimiausių savivaldybių civilinės metrikacijos įstaigomis ir, jei sutariama, pasiūlyti norintiems tuoktis asmenims santuokos registravimo ceremoniją perkelti į kitos savivaldybės civilinės metrikacijos įstaigą. Jeigu būsimieji sutuoktiniai nusprendžia santuoką registruoti kitoje civilinės metrikacijos įstaigoje, prašymą įregistruoti santuoką priėmusi civilinės metrikacijos įstaiga jiems grąžina jau sumokėtą valstybės rinkliavą. Ši rinkliava turėtų būti sumokama į tos savivaldybės administracijos sąskaitą, kurios civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojai registruos santuoką.

Savivaldybėse, kuriuose paskelbtas lokalus karantinas, rekomenduojame šiuo laikotarpiu atsisakyti registruoti santuoką sutuoktinių pasirinktoje vietoje ir ceremoniją perkelti į civilinės metrikacijos įstaigos patalpas. Visose kitose savivaldybėse rekomenduojame, atsižvelgiant į Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių 69 punktą, prieš santuokos ceremoniją sutuoktinių pasirinktoje vietoje įvertinti, ar dėl planuojamo santuokos ceremonijos dalyvių skaičiaus, ceremonijos patalpų ploto ir kitų aplinkybių nekils padidintas pavojus civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojams užsikrėsti Covid-19 ligą (koronaviruso infekcija). Jeigu toks pavojus nustatomas, rekomenduojame kuo anksčiau būsimiesiems sutuoktiniams pasiūlyti santuokos registravimo ceremoniją perkelti į civilinės metrikacijos įstaigos patalpas.

Primename, kad kai kuriuos civilinės būklės aktus civilinės metrikacijos įstaigos registruoja savo iniciatyva, ir dėl jų gyventojams nėra būtinybės kreiptis į šios įstaigos darbuotojus. Tokiu būdu yra registruojamas tėvystės pripažinimas (kai prieš tai buvo atlikta procedūra pas notarą), tėvystės (motinystės) nustatymas ir nuginčijimas, įvaikinimas, bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą, santuokos nutraukimas, Lietuvos Respublikoje mirusio asmens mirtis. Be to, civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva vykdomi teismų sprendimai, susiję su civilinės būklės aktų registravimu.


Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus informacija

Mėnuo Diena
Sausis15, 29
Vasaris12, 26
Kovas5, 19
Balandis9, 30
Gegužė14, 28
Birželis4, 18
Liepa9, 23
Rugpjūtis13, 27
Rugsėjis10, 24
Spalis15, 29
Lapkritis12, 26
Gruodis3, 17

Pirmadieniais8–17 val.
Antradieniais8–17 val.
Trečiadieniais8–17 val.
Ketvirtadieniais8–17 val.
Penktadieniais8–15.45 val.
Šeštadieniais10–17 val.(kai registruojamos santuokos pagal patvirtintą grafiką)
Pietų pertrauka 12–12.45 val.

 

Gauti prašymai (metrikacija)Vnt.
2433
1.Prašymai įregistruoti santuoką244
2.Dėl ištuokos, sudarytos užsienyje, įtraukimo į apskaitą4
3.Dėl tėvystės pripažinimo94
4.Prašymas pakeisti, ištaisyti, keisti vardus, pavardes26
5.Prašymai išduoti gimimo, mirties, santuokos, ištuokos įrašų išrašus (iki 2017 m. liudijimus)433
6.Prašymai įregistruoti vaiko gimimą, nenurodant tėvo9
7.Prašymai įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienyje, gimimą55
8.Prašymai apie šeiminę padėtį19
9.Kiti prašymai, raštai1 312
10.Per MEPIS (gimimų, santuokos, santuokos nutraukimo) prašymai65
11.Dėl vaiko gimimo įregistravimo166
12.Dėl užsienio mirčių įregistravimo6
 Gauti prašymai (archyvas):1 394
 iš interesantų86
 VSDFV1 271
 iš likviduotų įmonių37
 Iš viso skyriuje:3 827

2017 M.CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVŲ SKYRIAUS  GAUTŲ PRAŠYMŲ STATISTIKA (metrikacija)

Gauti

Vnt

Prašymai įregistruoti santuoką

244

Dėl ištuokos sudarytos užsienyje, įtraukimo į apskaitą

4

Dėl tėvystės pripažinimo

113

Prašymas pakeisti, ištaisyti,keisti vardus, pavardes

31

Prašymai išduoti gimimo, mirties, santuokos, ištuokos įrašų išrašus (iki 2017 m.liudijimus)

531

Prašymai įregistruoti vaiko gimimą, nenurodant tėvo

13

Prašymai įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienyje, gimimą

76

Prašymai apie šeiminę padėtį

20

Kiti prašymai, raštai

652

Mepis

42

Viso:

1726

 

PANEVĖŽIO RAJONO CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVŲ SKYRIAUS DUOMENYS APIE 2017 M. ĮREGISTRUOTUS CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠUS

 

 

 

Civilinės būklės akto pavadinimas

Civilinės būklės aktų įrašų

papildymas, pakeitimas, ištaisymas

Gimimas

Santuoka

Santuokos

nutraukimas

Mirtis

dėl vardo, pavardės ar tautybės pakeitimo

dėl kitų priežaščių

Registravimas

258

101

63

450

19

92

Užsienio valstybėje sudarytų aktų įtraukimas į apskaitą

 76

10

1

         1

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą

102

Iš viso:

334

213

64

451

111

CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVŲ SKYRIUJE 2017 M. SURINKTA VALSTYBINĖS RINKLIAVOS

Už išvažiuojamasias santuokas

23 poros

60.00  Eur.

1 380 Eur.

Už santuokas registruotas skyriuje

101 pora

20.00 Eur.

2 020 Eur.

Už santuokas, kurios sudarytos užsienyje ir įtrauktos į apskaitą

10 interesantų

6.00 Eur.

60.00 Eur.

Už gimimus užsienyje, įtraukiant į apskaitą

76 interesantai

6.00 Eur.

456.00 Eur.

Už gimimo, mirties, santuokos,ištuokos įrašų išrašus (iki 2017 m. vadinamus  kartotinius liudijimus)

607 interesantai

2.90

1 760. Eur.

Už vardo, pavardės pakeitimą

22 interesantų

12.00

264.00

Duomenų keitimas vaikų gimimo įrašuose

11

4.90

53.90

Viso:

5993.90

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje teikiamos paslaugos

 • Vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimas ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos vaiko gimimo pažymėjimas
 • Tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės

 • Užsienio valstybės išduotas gimimo dokumentas, patvirtintas Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą (ne Europos Sąjungos šalyse), daugiakalbė standartinė forma arba vertimas į lietuvių kalbą (nuo 2019-02-16 išduodama tik ES valstybės narės)
 • Tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės
 • Valstybės rinkliavos 10 Eur kvitas

 • Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja notaro  patvirtintu pareiškimu.
 • Civilinės metrikacijos įstaiga tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, pripažinimą ir įvaikinimą registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.

 • Pasai ar asmens tapatybės kortelės

Su užsienio piliečiu:

 • Užsienio valstybės piliečio asmens tapatybės dokumento kopija
 • Užsienio valstybės piliečiui išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad santuokai nėra kliūčių (su Apostille) ir išverstas į lietuvių kalbą (ne Europos Sąjungos šalyse), daugiakalbė standartinė forma arba vertimas į lietuvių kalbą (nuo 2019-02-16 tik ES valstybės narės)
 • Valstybės rinkliavos 30 Eur arba (jaunųjų pasirinktoje vietoje) 70 Eur kvitas

 • Užsienio valstybės išduotas santuokos liudijimas, patvirtintas Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą (ne Europos Sąjungos šalyse), daugiakalbė standartinė forma arba vertimas į lietuvių kalbą (tik Europos Sąjungos šalių)
 • Susituokiančiųjų asmens tapatybės dokumentai (pasai arba asmens tapatybės kortelės)
 • Valstybės rinkliavos 10 Eur kvitas

 • Civilinės metrikacijos įstaiga bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukia į apskaitą savo iniciatyva, vadovaudamasi bažnyčios (konfesijų) pateiktu pranešimu

 • Santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu

 • Prašymas
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 • Užsienio valstybės institucijos išduotas ištuokos išrašas arba įsiteisėjusio teismo sprendimas, išverstas į lietuvių kalbą ir patvirtintas Apostille (ne Europos Sąjungos šalyse), daugiakalbė standartinė forma arba vertimas į lietuvių kalbą (nuo 2019-02-16 tik ES valstybės narės)
 • Valstybės rinkliavos 10 Eur kvitas

 • Civilinės metrikacijos įstaiga asmens mirtį registruoja savo iniciatyva, remdamasi asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu

 • Suinteresuoto asmens prašymas
 • Mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinantį dokumentą su vertimu į lietuvių kalbą

 • Pasas ar asmens tapatybės kortelė
 • Valstybės rinkliavos 4,30 Eur kvitas

 • Išduodamos saugomų archyve dokumentų pažymos apie darbo stažą

INFORMACIJA

Valstybės rinkliavos mokestis mokamas į VMI prie Lietuvos Respublikos FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52866

Dėl civilinės metrikacijos aktų registravimo ir kitų paslaugų galima kreiptis savo pasirinkimu į bet kurią civilinės metrikacijos įstaigą

Tel. vedėjas (8 45) 58 29 00, vyresn. specialistas (8 45) 58 29 93, archyvaras (8 45) 58 29 50

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-25 15:39