LAISVOS DARBO VIETOS

Panevėžio r. muzikos mokykla skelbia atranką koncertmeisterio pareigoms užimti nuo rugsėjo 1 dienos

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680. Informacija apie atranką skelbiama: Mokyklos interneto svetainėje www.muzikosmokyklapr.lt Užimtumo tarnybos interneto svetainėje adresu: https://uzt.lt Pareigybės pavadinimas: Koncertmeisteris(-ė) Darbo vieta: Panevėžio r. muzikos mokykla Darbo krūvis: 0,55 pareigybės Darbo sutarties rūšis: neterminuota Darbo užmokesčio koeficientas (0,6991 – 0,8297) Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydžio intervalas (686,50 – 814,74 Eur.) Pastaba: darbo užmokestis priklauso nuo turimos koncertmeisterio…

Skaityti


Panevėžio r. Smilgių gimnazijai reikalingas lietuvių kalbos mokytojas

Smilgių gimnazija skelbia atranką lietuvių kalbos mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1d.  Darbo krūvis  pilnu etatu – galima skirstyti ir dalimis (neterminuota sutartis). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 0,9294 iki 1,3053 (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo). Pretendentas (-i) privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. Dokumentus pateikti  asmeniškai į Smilgių…

Skaityti


Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla skelbia konkursą logopedo-spec. pedagogo pareigoms eiti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Darbas nuolatinis. Darbo krūvis – 0,75 etatas. Darbo užmokestis – Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją. Darbo vieta – Vabalninko g. 15, Paliūniškis, LT-38440 Panevėžio r.  Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, logopedo, spec-pedagogo kvalifikacija. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus. Gebėti valdyti…

Skaityti


Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla skelbia konkursą pradinio ugdymo (A2 pareigybė) mokytojo pareigoms eiti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Darbas nuolatinis. Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo užmokestis – Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją. Darbo vieta – Vabalninko g. 15, Paliūniškio k., Panevėžio r.  Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus. Gebėti valdyti informacines…

Skaityti


Panevėžio r. Dembavos progimnazija skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Panevėžio r. Dembavos progimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga: Veteranų g. 28.  Dembavos k., Panevėžio r. sav., kodas 190399728) skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. Darbo krūvis – 0,7 etatu, 16 pamokų per savaitę (galimos papildomos konsultacijos). Darbo sutartis – neterminuota. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 0,9981–1,3053 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pretendentai privalo pateikti dokumentus: prašymą leisti dalyvauti konkurse; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; pedagoginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pedagoginį darbo stažą patvirtinantį…

Skaityti


Panevėžio r. Ramygalos lopšelis-darželis ,,Gandriukas“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1d

Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms (0,75 etato) užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. Darbo krūvis – 27 val. per savaitę, neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas nuo 0,9294 iki 1,3053 (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo). Pretendentas (-i) privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. Dokumentai priimami iki 2024 m.…

Skaityti


Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ skelbia atranką meninio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ skelbia atranką meninio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. Darbo krūvis – 36 val. per savaitę, neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas nuo 0,9294 iki 1,3053. Pretendentas (-i) privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. Dokumentai priimami  darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. adresu Alantos g. 37, Velžio k., Panevėžio r. arba…

Skaityti


Panevėžio r. Smilgių gimnazija skelbia atranką priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Smilgių gimnazija skelbia atranką:  priešmokyklinio ugdymo (1,5 et.) mokytojo pareigoms užimti  nuo 2024 rugsėjo 1d.  ikimokyklinio ugdymo  mokytojo  (1 et.) pareigoms užimti  anksčiausiai nuo 2024 m. birželio 25 d. ( galima ir nuo rugsėjo 1d.)  Neterminuotos sutartys Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 0,9294 iki 1,3053 (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo). Pretendentas (-i) privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pretendentas gali…

Skaityti


Panevėžio rajono socialinių paslaugų centrui reikalinga slaugytojo padėjėja darbo krūviui pilnu etatu

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centrui reikalinga slaugytojo padėjėja darbo krūviui pilnu etatu. Darbo pobūdis: teikti dienos paslaugas asmens namuose – suteikti slaugos paslaugas paslaugų gavėjams jų namuose, rūpintis higiena, užtikrinti gydytojo paskirtų vaistų vartojimą, atlikti techninius darbus (lovos reguliavimas, kėlimas keltuvu, medicininių atliekų tvarkymas), nupirkti ir paslaugų gavėjui pristatyti gydytojo paskirtus vaistus. Reikalavimai: Išsilavinimas (ne žemesnis kaip): vidurinis/pagrindinis, profesija 341205- slaugytojo padėjėja. Turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikacinę kategoriją pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokymo programą, vairuotojo…

Skaityti


Dembavos lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ reikalingas meninio ugdymo pedagogas (0,5 pareigybės)

Dembavos lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ reikalingas meninio ugdymo pedagogas (0,5 pareigybės). Neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) nuo 8,71 iki 10,12 (vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu). Reikalavimai – turėti turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų ) išsilavinimą ir būti baigus vieną iš muzikos mokytojo rengimo programų.  Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-11 20:03