LAISVOS DARBO VIETOS

Reikalingas meninio ugdymo mokytojas

Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ skelbia atranką meninio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2023 m. lapkričio 1 d. Darbo krūvis – 30 val. per savaitę, Pretendentas (-i) privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. Dokumentai priimami  darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. adresu Alantos g. 37, Velžio k., Panevėžio r. arba elektroniniu paštu velziodar[email protected] Informacija teikiama telefonu (8 45) 44 69 81.……

Skaityti


Dembavos lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ reikalingas meninio ugdymo pedagogas (0,5 pareigybės)

Dembavos lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ reikalingas meninio ugdymo pedagogas (0,5 pareigybės). Neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) nuo 8,71 iki 10,12 (vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu). Reikalavimai – turėti turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų ) išsilavinimą ir būti baigus vieną iš muzikos mokytojo rengimo programų.  Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir…

Skaityti


Panevėžio rajono savivaldybė skelbia konkursą Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti

Panevėžio rajono savivaldybė skelbia  informaciją  apie  Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje paskelbtą  konkursą Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti. Įstaigos pavadinimas – Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centras, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Panevėžio r. Velžio sen., Liūdynės k., Ramioji g. 2, Panevėžys, kodas – 288212720. Su įstaigos vadovu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams. Kadencijų skaičius neribojamas. Darbo užmokestis – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas, atsižvelgiant į turimą vadovaujamo darbo stažą (koeficientas 9,1–11,34 pareiginės algos baziniais dydžiais). Mokama…

Skaityti


Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija skelbia atranką chemijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis 0,4 etatu – 6 chemijos pamokos per savaitę ir 4 pamokos gamta ir žmogus per savaitę, (galimos papildomos konsultacijos, neformalusis ugdymas ir kt. papildomi darbai), nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. (neterminuota sutartis). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 iki 10,12 (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo). Pretendentas (-i) privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.…

Skaityti


Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija skelbia atranką rusų kalbos mokytojo pareigoms užimti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis  0,9 etatu – 15 pamokų per savaitę, vadovavimas 5 kl. (galimos papildomos konsultacijos, neformalusis ugdymas ir kt. papildomi darbai), nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. (neterminuota sutartis). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 iki 10,12 (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo). Pretendentas (-i) privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. Dokumentus pateikti  asmeniškai…

Skaityti


Dembavos lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ reikalingas meninio ugdymo pedagogas (0,5 pareigybės)

Dembavos lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ reikalingas meninio ugdymo pedagogas (0,5 pareigybės). Neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) nuo 8,71 iki 10,12 (vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu). Reikalavimai – turėti turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų ) išsilavinimą ir būti baigus vieną iš muzikos mokytojo rengimo programų.  Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir…

Skaityti


Panevėžio r. Smilgių gimnazijai reikalingas lietuvių kalbos mokytojas

Smilgių gimnazija skelbia atranką lietuvių kalbos mokytojo pareigoms užimti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Darbo krūvis  pilnu etatu – 20 pamokų per savaitę (galimos papildomos konsultacijos, neformalusis ugdymas, vadovavimas klasei ir kt. papildomi darbai), nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. (neterminuota sutartis). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 iki 11,39 (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo). Pretendentas (-i) privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo…

Skaityti


Panevėžio r. Smilgių gimnazijai reikalingas istorijos, pilietiškumo ugdymo mokytojas

Smilgių gimnazija skelbia atranką istorijos, pilietiškumo ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Darbo krūvis  pilnu etatu – 20 pamokų per savaitę (galimos papildomos konsultacijos, neformalusis ugdymas, vadovavimas klasei ir kt. papildomi darbai), nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. (neterminuota sutartis). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 iki 11,39 (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo). Pretendentas (-i) privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį…

Skaityti


Velžio lopšeliui-darželiui „Šypsenėlė“ reikalingas logopedas, specialusis pedagogas (0,5 pareigybės)

Velžio lopšeliui-darželiui „Šypsenėlė“ reikalingas logopedas, specialusis pedagogas (0,5 pareigybės). Neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) nuo 8,71 iki 10,12 (vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu). Reikalavimai – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją. Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;  išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;  gyvenimo aprašymą;  kvalifikaciją…

Skaityti


Psichologas konsultuoti vaikus ir jaunimą projekto „Sveikas ir išmanus jaunimas“ rėmuose, 0,5 etato

Reikalavimai: Turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus psichologijos studijų krypties sveikatos psichologijos arba klinikinės psichologijos studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją (toliau – sveikatos (klinikinis) psichologas), arba turintis aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų sričių grupės psichologijos krypties išsilavinimą (bakalauro ir (arba) magistro kvalifikacinis laipsnis). Vairuoto pažymėjimas B kategorija. Siūlome: Atlyginimas 937 Eur prieš mokesčius. Kreiptis: Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Beržų g. 50, Panevėžys. Tel. 8 45 433093, el. p. [email protected].…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-11 20:03