LAISVOS DARBO VIETOS

Dembavos progimnazijoje laisva darbo vieta ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Darbo pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d. Pareigybė: ikimokyklinio ugdymo mokytojas Pareigybės lygis: A Darbo sutartis: nuolatinis darbas  Nustatoma pareigybės dydžio darbo laiko norma: 0,5 etato Darbo užmokestis priklauso nuo darbo stažo ir įgytos kvalifikacinės kategorijos, taikant  pareiginės algos pastoviosios dalis 7,44– 10,4 koeficientą. REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS: Turėti aukštąjį/ aukštesnįjį (specialiųjų vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą/ būti baigus (ar studijuoti) vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų/ turėti (ar studijuoti) ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją. Išmanyti pagrindinius ugdymo principus,…

Skaityti


Panevėžio r. Smilgių gimnazijai reikalingas lietuvių kalbos mokytojas

Smilgių gimnazija skelbia atranką lietuvių kalbos mokytojo pareigoms užimti. Darbo krūvis – 15 pamokų per savaitę ( 6,8, 10 klasės), nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., ( terminuota sutartis). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,44 iki 10,45 (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo). Pretendentas (-i) privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. Dokumentus pateikti  asmeniškai į Smilgių…

Skaityti


Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla skelbia konkursą informatikos mokytojo pareigoms eiti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Darbas nuolatinis. Darbo krūvis – 0,20 etato. Darbo užmokestis – atlyginimo dydis skaičiuojamas taikant pareiginės algos pastoviosios dalies 7,44 –10,45 koeficientą. Priklauso nuo įgytos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo. Darbo vieta – Vabalninko g. 15, Paliūniškio k., Panevėžio r.    Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, informatikos mokytojo kvalifikacija. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus. Gebėti valdyti informacines komunikacines…

Skaityti


Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokyklos Tiltagalių skyrius skelbia konkursą logopedo-spec. pedagogo pareigoms eiti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Darbas nuolatinis. Darbo krūvis – 0,5 etato. Darbo užmokestis – atlyginimo dydis skaičiuojamas taikant pareiginės algos pastoviosios dalies 7,44 –10,45 koeficientą. Priklauso nuo įgytos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo. Darbo vieta – Žalioji g. 20, Tiltagaliai, 38474 Panevėžio r.    Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, logopedo, spec-pedagogo kvalifikacija. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus. Gebėti valdyti informacines komunikacines…

Skaityti


Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelis-darželis skelbia konkursą logopedo pareigoms eiti

Pareigybės lygis –  A2, Pareigybės apimtis – 0,33 etato; Darbo sutarties rūšis – terminuota; Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,44–10,45 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Darbo pobūdis: Logopedas – yra pedagogas, kuris  logopedijos  priemonėmis šalina  vaikų  kalbos sutrikimus, taikydamas pedagoginio ir psichoterapinio poveikio priemones. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.…

Skaityti


Panevėžio r. Smilgių gimnazija skelbia konkursą logopedo, psichologo, biologijos- gamtos, chemijos, anglų kalbos mokytojo pareigoms užimti

Pareigybės lygis –  A2, pareigybės apimtys: Psichologas- 1 etatas; Logopedas 1,5 etato ( 1 et. gimnazijoje, 0,5 – ikimokyklinio ugdymo skyriuje); Biologija/ gamta – 20 kontaktinių ( galimybė vadovauti klasei); Chemija – 6 kontaktinės; Anglų k. – 20/ 25  kontaktinės ( galimybė vadovauti klasei). Darbo sutarčių rūšis – terminuota. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,44–10,45 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio…

Skaityti


Panevėžio r. Raguvos gimnazija skelbia konkursą biologijos ir chemijos mokytojo pareigoms užimti

Pareigybės lygis –  A2, Pareigybės apimtis – biologija 0,71 etato; chemija 0,45 etato Darbo sutarties rūšis – terminuota; Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,44–10,45 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Darbo krūvis: gamta ir žmogus (4 val), biologija ( 15 val.); chemija  (12 val.) Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesinė kvalifikacija. Gebėjimas…

Skaityti


Panevėžio r. Raguvos gimnazija skelbia konkursą Miežiškių skyriaus logopedo – spec. pedagogo pareigoms eiti (1 etatas)

Pareigybės lygis –  A2, Pareigybės apimtis – 1 etatas (logopedas – 0,5, spec. pedagogas – 0,5) Darbo sutarties rūšis – neterminuota; Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,44–10,45 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Darbo pobūdis: Logopedas – spec. pedagogas yra specialistas, kuris atlieka funkcijas, susijusias su vaikų ugdymu. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio…

Skaityti


Panevėžio r. Ramygalos gimnazija skelbia konkursą lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, matematikos mokytojo, logopedo, psichologo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti

Panevėžio r. Ramygalos gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga: Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygalos m., Panevėžio r. sav., kodas 190398398) skelbia konkursą lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, matematikos mokytojo, logopedo, psichologo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti  Darbo krūvis – 1 pareigybė.  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,44–10,45 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pretendentai privalo pateikti dokumentus: prašymą leisti dalyvauti konkurse; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; pedagoginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pedagoginį darbo stažą patvirtinantį dokumentą; pedagogo…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-11 20:03