LAISVOS DARBO VIETOS

Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokyklos Tiltagalių skyrius skelbia konkursą logopedo-spec. pedagogo pareigoms eiti nuo 2022 m. vasario 1 d.

Darbas nuolatinis. Darbo krūvis – 0,5 etato. Darbo vieta: Žalioji g. 20, Tiltagaliai, 38474 Panevėžio r. Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją ir pedagoginį darbo stažą.   Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, logopedo, spec-pedagogo kvalifikacija. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus. Gebėti valdyti informacines komunikacines…

Skaityti


Reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti: darbo krūvis – 36 val. per savaitę, nuo 2022 m. kovo 1 d., darbo vieta – Liūdynės skyrius; darbo krūvis – 13,68 val. per savaitę, nuo 2022 m. sausio 17 d. Pretendentas (-i) privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. Dokumentai priimami  darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. adresu Alantos g. 37, Velžio k.,…

Skaityti


Konkursas Panevėžio r. Piniavos mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Panevėžio r. Piniavos mokykla-darželis  skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti nuo 2022 m. vasario 1 d. Pareigybės lygis – A2. Pareigybės apimtis – 1 pareigybė (40 val. per savaitę). Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Darbo užmokestis  – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) nuo 12.23 iki 12.27, nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į profesinę, kvalifikacinę darbo patirtį. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus ( dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį): prašymą leisti dalyvauti…

Skaityti


Reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Panevėžio r. Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“  skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms eiti nuo 2022 m. sausio 24 d. Pareigybės lygis – B. Pareigybės apimtis – 1 pareigybė (36 val. per savaitę). Darbo sutarties rūšis – terminuota. Darbo užmokestis (bruto) – nuo 1 446 Eur iki 1 567 Eur (nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į profesinę, kvalifikacinę darbo patirtį). Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pedagogo kvalifikaciją ir stažą…

Skaityti


Pažagienių mokykla-darželis siūlo darbą ikimokyklinio ugdymo mokytojui nuo 2022 m. kovo 8 d. (terminuota darbo sutartis)

Pareigybės lygis: A (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas). Darbo krūvis: 1,03 etatas Darbo užmokestis skaičiuojamas taikant 7.44 – 10.45  koeficientą. Atlyginimo dydis priklauso nuo darbo stažo ir įgytos kvalifikacinės kategorijos. Reikalavimai pretendentui: Puikūs bendravimo su vaikais ir tėvais (globėjais, rūpintojais) įgūdžiai. Pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris. Kūrybiškumas, iniciatyvumas ir gebėjimas dirbti komandoje. Gebėjimas veiksmingai taikyti informacines technologijas ugdymo procese. Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus: Sutikimą asmens duomenis naudoti atrankos tikslais. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. Asmens…

Skaityti


Panevėžio rajono socialinių paslaugų centrui reikalingas socialinis darbuotojas darbui Bendruomeniniuose vaikų globos namuose

Pareigybės lygis – A. Darbo pobūdis Darbas bendruomeniniuose vaikų globos namuose pilnu etatu. Socialinis darbuotojas turi žinoti:        -pagrindinius vaiko asmenybės raidos ypatumus, vaiko asmenybės pažinimo būdus;        – vaiko anatomijos, fiziologijos pagrindus bei anomalaus vystymosi ypatumus;        – ugdymo ir socialinių paslaugų, įvairios socialinės pagalbos teikimo vaikui sistemą;        -vaikų su specialiaisiais poreikiais ir negalėmis ypatumus bei jų integracijos į visuomenę  dėsningumus;        -individualaus elgesio ir elgesio grupėje formavimo mechanizmus;        -vaiko teisių apsaugos socialinius, teisinius ir organizacinius pagrindus;        -ugdymo ir…

Skaityti


Reikalingas logopedas, specialusis pedagogas

Velžio lopšeliui-darželiui „Šypsenėlė“ reikalingas logopedas, specialusis pedagogas (0,75 etato). Neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. Pretendentas pateikia šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.                     Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. adresu Alantos g. 37, Velžio k.,…

Skaityti


Panevėžio r. Smilgių gimnazijai reikalingas psichologas arba psichologo asistentas

Panevėžio r. Smilgių gimnazijai reikalingas psichologas arba psichologo asistentas (1 etatas). Neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: psichologo asistentui – 7,44 – 7,98 ; psichologo – 7,99 – 10,45). Darbo pobūdis: konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms…

Skaityti


Naujamiesčio gimnazija nuolatiniam darbui skelbia specialisto atranką matematikos mokytojo pareigoms užimti

Naujamiesčio gimnazija nuolatiniam darbui skelbia specialisto atranką matematikos mokytojo pareigoms užimti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.   Pareigybės lygis: A (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas). Darbo krūvis: 1,0 etatas. Darbas 5, 6, 7, 8, IV kl. Darbo užmokestis skaičiuojamas taikant 6,91 – 8,62 koeficientą. Atlyginimo dydis priklauso nuo darbo stažo ir įgytos kvalifikacinės kategorijos. Reikalavimai pretendentui: Puikūs bendravimo su mokiniais ir tėvais (globėjais, rūpintojais) įgūdžiai. Pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris. Kūrybiškumas, iniciatyvumas ir gebėjimas dirbti komandoje. Gebėjimas veiksmingai taikyti informacines technologijas ugdymo procese. Pedagogai,…

Skaityti


Skelbiami konkursai Panevėžio r. švietimo įstaigų direktorių pareigoms eiti

Panevėžio rajono savivaldybė 2021 m. birželio 28 d. skelbia konkursus: Panevėžio r. Piniavos mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 10,71–11,37). Atrankos data 2021 m. spalio 20 d., pretendentai dokumentus teikia iki 2021 m. spalio 8 d.). Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 11,7–11,81). Atrankos data 2021 m. spalio 26 d., pretendentai dokumentus teikia iki 2021 m. spalio 14 d.). Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 11,7–11,81). Atrankos data 2021 m.…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-11 20:03