LAISVOS DARBO VIETOS

Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokyklos Tiltagalių skyrius skelbia konkursą logopedo-spec. pedagogo pareigoms eiti nuo 2021 m. lapkričio 10 d.

Darbas nuolatinis. Darbo krūvis – 0,5 etato. Darbo vieta: Žalioji g. 20, Tiltagaliai, 38474 Panevėžio r. Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją ir pedagoginį darbo stažą.   Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, logopedo, spec-pedagogo kvalifikacija. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus. Gebėti valdyti informacines komunikacines…

Skaityti


Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo specialistas

Ieškome: Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo specialistas. Reikalavimai: Turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus psichologijos studijų krypties sveikatos psichologijos arba klinikinės psichologijos studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją (toliau – sveikatos (klinikinis) psichologas); Yra įgijęs aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos ar slaugos ir akušerijos krypčių arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės socialinio darbo ar psichologijos studijų krypčių arba ugdymo mokslų studijų krypčių grupės pedagogikos ar…

Skaityti


Panevėžio rajono Raguvos gimnazija skelbia konkursą biologijos ir chemijos mokytojo pareigoms eiti (1 etatas)

Pareigybės lygis –  A2. Pareigybės apimtis – 1,02 etato (0,68 – biologijos ir 0,34 – chemijos). Darbo sutarties rūšis – terminuota (3 metams). Darbo užmokestis (bruto) – 1341€ – 1556€ (atsižvelgiant į turimą pedagoginį darbo stažą). Pretendentas privalo pateikti: Laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje; Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją su priedais; Gyvenimo aprašymą; Pretendento kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją; Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. Dokumentai pateikiami iki rugpjūčio 21 d  nuo 9.00 iki 15.00 val. Dokumentai pateikiami paštu arba (skenuoti) elektroniniu paštu, adresu: Laisvės g. 24,…

Skaityti


Reikalingas logopedas, specialusis pedagogas

Velžio lopšeliui-darželiui „Šypsenėlė“ reikalingas logopedas, specialusis pedagogas (0,75 etato). Neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. Pretendentas pateikia šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.                     Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. adresu Alantos g. 37, Velžio k.,…

Skaityti


Panevėžio r. Smilgių gimnazijai reikalingas psichologas arba psichologo asistentas

Panevėžio r. Smilgių gimnazijai reikalingas psichologas arba psichologo asistentas (1 etatas). Neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: psichologo asistentui – 6,91–7,42; psichologo – 7,43-7,59). Darbo pobūdis: konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;…

Skaityti


Skelbiami konkursai Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos, Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio ir Panevėžio r. Švietimo centro direktorių pareigoms eiti

Panevėžio rajono savivaldybė 2021 m. liepos 16 d. skelbia konkursus: Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 10,71–11,37). Atrankos data 2021 m. lapkričio  4 d., pretendentai dokumentus teikia iki 2021 m. spalio 21 d.). Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 10,71–11,37). Atrankos data 2021 m. lapkričio 4 d., pretendentai dokumentus teikia iki 2021 m. spalio 21 d.). Panevėžio r. švietimo centro direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,5–13,7). Atrankos data 2021 m.…

Skaityti


Naujamiesčio gimnazija nuolatiniam darbui skelbia specialisto atranką matematikos mokytojo pareigoms užimti

Naujamiesčio gimnazija nuolatiniam darbui skelbia specialisto atranką matematikos mokytojo pareigoms užimti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.   Pareigybės lygis: A (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas). Darbo krūvis: 1,0 etatas. Darbas 5, 6, 7, 8, IV kl. Darbo užmokestis skaičiuojamas taikant 6,91 – 8,62 koeficientą. Atlyginimo dydis priklauso nuo darbo stažo ir įgytos kvalifikacinės kategorijos. Reikalavimai pretendentui: Puikūs bendravimo su mokiniais ir tėvais (globėjais, rūpintojais) įgūdžiai. Pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris. Kūrybiškumas, iniciatyvumas ir gebėjimas dirbti komandoje. Gebėjimas veiksmingai taikyti informacines technologijas ugdymo procese. Pedagogai,…

Skaityti


Skelbiami konkursai Panevėžio r. švietimo įstaigų direktorių pareigoms eiti

Panevėžio rajono savivaldybė 2021 m. birželio 28 d. skelbia konkursus: Panevėžio r. Piniavos mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 10,71–11,37). Atrankos data 2021 m. spalio 20 d., pretendentai dokumentus teikia iki 2021 m. spalio 8 d.). Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 11,7–11,81). Atrankos data 2021 m. spalio 26 d., pretendentai dokumentus teikia iki 2021 m. spalio 14 d.). Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 11,7–11,81). Atrankos data 2021 m.…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-11 20:03