LAISVOS DARBO VIETOS

Ieškomas direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. (0,75 etatas, koeficiento ribos 10,44–10,48). Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų nepertraukiamo pedagoginio darbo stažą arba magistro laipsnį; turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį; gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti…

Skaityti


Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis” skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio klausimams pareigoms užimti nuo 2021 m. gegužės 24 d.

Pareigybės lygis – A. Pareigybės apimtis – 1 pareigybė. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Darbo užmokestis (bruto) – 920,- 1106,- Eur (nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį). Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai direktoriaus pavaduotojui ūkio klausimams: Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą; Turėti organizacinio darbo patirtį; Žinoti higienos normas, taisykles, darbo santykius reglamentuojančius įstatymus, pirminių priešgaisrinių įrenginių reikalavimus, veiklą reglamentuojančius norminius aktus, aplinkosaugos, darbų saugos ir sveikatos, civilinės saugos, elektros ūkiui…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-11 20:03