LAISVOS DARBO VIETOS

Panevėžio r. Ramygalos lopšeliui-darželiui „Gandriukas“ reikalingas mokytojo padėjėjas nuo 2024 m. kovo 1 d.

Pareigybė C lygio, išsilavinimas ne žemesnis kaip vidurinis ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija. Terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas nuo 0,67 iki 0,72 (vadovaujantis Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema). Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; kvalifikacijos pažymėjimą (jeigu turi) ar jo kopiją; pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. Dokumentai priimami nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Sporto g. 23, Ramygala, Panevėžio rajonas, Ramygalos  lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktoriui…

Skaityti


Dembavos progimnazija skelbia atranka informacinių technologijų naudojimo mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. kovo 4 d.

Panevėžio r. Dembavos progimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga: Veteranų g. 28.  Dembavos k., Panevėžio r. sav., kodas 190399728) skelbia atranką informacinių technologijų naudojimo mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. kovo 4 d. Darbo krūvis – 0,2 etatu (3 pamokos per savaitę). Darbo sutartis – neterminuota. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 0,9981–1,3053 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pretendentai privalo pateikti dokumentus: prašymą leisti dalyvauti konkurse; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; pedagoginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pedagoginį darbo stažą patvirtinantį dokumentą;…

Skaityti


Dembavos progimnazija skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. kovo 4 d.

Panevėžio r. Dembavos progimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga: Veteranų g. 28.  Dembavos k., Panevėžio r. sav., kodas 190399728) skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. kovo 4 d. Darbo krūvis – 0,7 etatu, 16 pamokų per savaitę (galimos papildomos konsultacijos). Darbo sutartis – neterminuota. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 0,9981–1,3053 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pretendentai privalo pateikti dokumentus: prašymą leisti dalyvauti konkurse; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; pedagoginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pedagoginį darbo stažą patvirtinantį…

Skaityti


Skelbiama atranka lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms užimti

Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija skelbia atranką lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms nuo 2024 m. kovo 1 d. užimti (neterminuota darbo sutartis). Darbo krūvis 23 pamokos per savaitę (1 etatas). Pareiginės algos koeficientas nuo 0,9981 iki 1,3053 (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo). Pagal atskirą susitarimą galimi papildomi apmokami darbai (konsultacijos, neformalusis vaikų švietimas, vadovavimas klasei ir kt.). Pretendentai atrankos komisijai pateikia šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; gyvenimo aprašymą (CV); pedagogo…

Skaityti


Panevėžio rajono socialinių paslaugų centrui reikalinga slaugytojo padėjėja darbo krūviui pilnu etatu

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centrui reikalinga slaugytojo padėjėja darbo krūviui pilnu etatu. Darbo pobūdis: teikti dienos paslaugas asmens namuose – suteikti slaugos paslaugas paslaugų gavėjams jų namuose, rūpintis higiena, užtikrinti gydytojo paskirtų vaistų vartojimą, atlikti techninius darbus (lovos reguliavimas, kėlimas keltuvu, medicininių atliekų tvarkymas), nupirkti ir paslaugų gavėjui pristatyti gydytojo paskirtus vaistus. Reikalavimai: Išsilavinimas (ne žemesnis kaip): vidurinis/pagrindinis, profesija 341205- slaugytojo padėjėja. Turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikacinę kategoriją pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokymo programą, vairuotojo…

Skaityti


Dembavos lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ reikalingas meninio ugdymo pedagogas (0,5 pareigybės)

Dembavos lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ reikalingas meninio ugdymo pedagogas (0,5 pareigybės). Neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) nuo 8,71 iki 10,12 (vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu). Reikalavimai – turėti turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų ) išsilavinimą ir būti baigus vieną iš muzikos mokytojo rengimo programų.  Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir…

Skaityti


Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija skelbia atranką chemijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis 0,4 etatu – 6 chemijos pamokos per savaitę ir 4 pamokos gamta ir žmogus per savaitę, (galimos papildomos konsultacijos, neformalusis ugdymas ir kt. papildomi darbai), nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. (neterminuota sutartis). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 iki 10,12 (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo). Pretendentas (-i) privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.…

Skaityti


Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija skelbia atranką rusų kalbos mokytojo pareigoms užimti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis  0,9 etatu – 15 pamokų per savaitę, vadovavimas 5 kl. (galimos papildomos konsultacijos, neformalusis ugdymas ir kt. papildomi darbai), nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. (neterminuota sutartis). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 iki 10,12 (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo). Pretendentas (-i) privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. Dokumentus pateikti  asmeniškai…

Skaityti


Dembavos lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ reikalingas meninio ugdymo pedagogas (0,5 pareigybės)

Dembavos lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ reikalingas meninio ugdymo pedagogas (0,5 pareigybės). Neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) nuo 8,71 iki 10,12 (vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu). Reikalavimai – turėti turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų ) išsilavinimą ir būti baigus vieną iš muzikos mokytojo rengimo programų.  Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir…

Skaityti


Panevėžio r. Smilgių gimnazijai reikalingas lietuvių kalbos mokytojas

Smilgių gimnazija skelbia atranką lietuvių kalbos mokytojo pareigoms užimti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Darbo krūvis  pilnu etatu – 20 pamokų per savaitę (galimos papildomos konsultacijos, neformalusis ugdymas, vadovavimas klasei ir kt. papildomi darbai), nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. (neterminuota sutartis). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 iki 11,39 (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo). Pretendentas (-i) privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-11 20:03