LAISVOS DARBO VIETOS

Panevėžio r. Smilgių gimnazija skelbia konkursą logopedo, psichologo, biologijos- gamtos, chemijos, anglų kalbos mokytojo pareigoms užimti

Pareigybės lygis –  A2, pareigybės apimtys: Psichologas- 1 etatas; Logopedas 1,5 etato ( 1 et. gimnazijoje, 0,5 – ikimokyklinio ugdymo skyriuje); Biologija/ gamta – 20 kontaktinių ( galimybė vadovauti klasei); Chemija – 6 kontaktinės; Anglų k. – 20/ 25  kontaktinės ( galimybė vadovauti klasei). Darbo sutarčių rūšis – terminuota. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,44–10,45 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio…

Skaityti


Panevėžio r. Ramygalos gimnazija skelbia konkursą lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, matematikos mokytojo, logopedo, psichologo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti

Panevėžio r. Ramygalos gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga: Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygalos m., Panevėžio r. sav., kodas 190398398) skelbia konkursą lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, matematikos mokytojo, logopedo, psichologo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti  Darbo krūvis – 1 pareigybė.  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,44–10,45 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pretendentai privalo pateikti dokumentus: prašymą leisti dalyvauti konkurse; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; pedagoginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pedagoginį darbo stažą patvirtinantį dokumentą; pedagogo…

Skaityti


Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo specialistas, 1 etatas

Ieškome: Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo specialistas, 1 etatas. Reikalavimai: Turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus psichologijos studijų krypties sveikatos psichologijos arba klinikinės psichologijos studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją (toliau – sveikatos (klinikinis) psichologas), arba turintis aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų sričių grupės psichologijos krypties išsilavinimą (bakalauro ir (arba) magistro kvalifikacinis laipsnis). Vairuoto pažymėjimas B kategorija. Siūlome: Atlyginimas nuo 1897 Eur prieš mokesčius. Kreiptis: Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės…

Skaityti


Reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti: darbo krūvis – 36 val. per savaitę, nuo 2022 m. kovo 1 d., darbo vieta – Liūdynės skyrius; darbo krūvis – 13,68 val. per savaitę, nuo 2022 m. sausio 17 d. Pretendentas (-i) privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. Dokumentai priimami  darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. adresu Alantos g. 37, Velžio k.,…

Skaityti


Reikalingas logopedas, specialusis pedagogas

Velžio lopšeliui-darželiui „Šypsenėlė“ reikalingas logopedas, specialusis pedagogas (0,75 etato). Neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. Pretendentas pateikia šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.                     Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. adresu Alantos g. 37, Velžio k.,…

Skaityti


Panevėžio r. Smilgių gimnazijai reikalingas psichologas arba psichologo asistentas

Panevėžio r. Smilgių gimnazijai reikalingas psichologas arba psichologo asistentas (1 etatas). Neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: psichologo asistentui – 7,44 – 7,98 ; psichologo – 7,99 – 10,45). Darbo pobūdis: konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-11 20:03