Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Teikia administracinę paslaugą – nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.

Kabineto Nr.Pareigos (pareigybės)Vardas, pavardėTelefonas, el. paštas
Kab. 129Savivaldybės kontrolierėVidutė Kanapeckienė+370 45 58 29 41, mob. +370 620 53 628,
[email protected]
Kab. 130Vyriausioji specialistėVida Tamošiūnienė+370 45 58 29 12,
[email protected]
Kab. 130Vyresnioji patarėjaLionė Sunklodienė+370 45 58 29 12,
[email protected]

Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Vida Tamošiūnienė yra paskirta Kontrolės ir audito tarnybos duomenų apsaugos pareigūne, tel. +370 45 58 29 12.
Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-06-05 11:50