Komunalinis ūkis

UAB „Lenauda“   šilumos kaina be PVM

 
Kaina galioja nuoŠilumos kaina  
 Vienanarė
ct/kWh (3+4)
Pastovioji dedamoji
ct/kWh
Kintamoji dedamoji
ct/kWh
 
2021-01-015,652,513,14
2021-02-015,612,513,10
2021-03-015,912,513,40
2021-04-016,342,513,83


VšĮ Velžio komunalinio ūkio kainas rasite www.velziokomunalinis.ltwww.regula.lt

 AB „Panevėžio energija“   www.pe.lt; www.regula.lt

Pasikeitė vidutinis suvartojamo vandens kiekis

UAB „Aukštaitijos vandenys“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 989 patvirtintu (TAR, 2015-09-21, Nr. 2015-14023, 2019-04-17, Nr. 2019-06870)  Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, paskaičiavo ir nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų:

  •  gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 1,91 m³ vienam gyventojui per mėnesį.
  • įmonėms vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 3,82 m³ per mėnesį.

    Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) bendrovės veiklos teritorijoje taikomas nuo 2020 m. vasario 1 d.


UAB „Aukštaitijos vandenys“ informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 15:11