Prasmingas žygis į Mitabynę

Vasario 12 d. vyko žygis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Žygin atvykusieji rinkosi prie kelio nuo „Via Baltica“ ties Stanionių kaimo kryžiumi, žyminčiu kelią į Žaliąją girią. Keliauta pro Stanionių senkapius, Kareiviškių, Jutiškių kaimus iki Mitabynės kaimo. Žygį suplanavo ir jam vadovavo Donatas Malinauskas. Man, Onai Jankevičiūtei-Striškienei, gimusiai Mitabynės kaime, buvo pavesta pasakoti prie lankomų objektų. Pirmiausia aplankyta buvusi Savickų sodybvietė, kurioje išžudyta Juozo Savicko šeima ir sudeginti trobesiai. Tai vyko 1945 m. vasario 2 d., kai susidūrė kareiviai, skrebai ir partizanai. Netikėtai užklupti žuvo penki partizanai: būrio vadas Lietuvos puskarininkis…

Skaityti


Europos paveldo dienoms paminėti – žygis „Vilko būrio takais“

Europos paveldo dienoms paminėti Panevėžio rajono savivaldybė rengia pažintinį edukacinį žygį „Vilko būrio takais“, kuris vyks rugsėjo 10 dieną Karsakiškio seniūnijoje Gitėnų miške.  Dalyviai turės galimybę susipažindinti su „Vilko“ partizanų būrio istorija, keliauti jų mūšių ir veiklos vietomis. Bus aplankytas Vareikių I kaime esantis paminklas žuvusiems partizanams, kapas ir žeminė. Žygeiviai pasigrožės septynkamiene liepa, prasuks pro Aščiagalių kaimą ir to paties pavadinimo senkapį, partizanų bunkerių vietą, stabtels prie Aukštuolių pušies, menančios stribų žūtį per sėkmingą partizanų pasalą, praeis Aukštuolių mūšio vietą. Maršrutas vingiuos pro Gailių pelkę, rudenį sutraukiančią…

Skaityti


Dėl Kultūros paveldo centro ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinių skyrių 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. Į-323 „Dėl darbo grupės 2022 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų ir kilnojamųjų kultūros vertybių aprašo projektų rengimo planams parengti sudarymo“ sudaryta darbo grupė išnagrinėjo Lietuvos Respublikos savivaldybių, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių, kultūros paveldo objektų savininkų, valdytojų, Departamento teritorinių skyrių, Kultūros paveldo centro ir kitų institucijų siūlymus dėl apskaitos dokumentų projektų rengimo 2022 metais. Darbo grupė, vadovaudamasi Departamento metinių kultūros vertybių apskaitos…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-15 19:00