Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrieji planai

Esama būklė

Aiškinamasis raštas

Priedai.

Esamos būklės BP brėžiniai: žemės naudojimasinžinerinė infrastruktūra ir susisiekimas;

Koncepcija

Aiškinamasis raštas

Priedai

Koncepcijos brėžiniai:

urbanistinės struktūros bei architektūrinės erdvinės kompozicijos brėžinys;

teritorijos funkcinių prioritetų brėžinys;

Sprendiniai

Aiškinamasis raštas

Priedai

Lentelės:

6.1 lentelė. Ramygalos m. BP sprendinių pagrindinio brėžinio teritorijų naudojimo reglamentai

6.2 lentelė. Teritorijų rezervuojamų visuomenės poreikiams sąrašas

Brėžiniai:

Ramygalos m. dalies detalies ties „Via Baltica” keliu „Plyno lauko” investicijoms suformuoti

Patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. T-736

Sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita

Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-20 10:19