Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrieji planai

Panevėžio rajono bendrasis planas

Patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154

  1. ĮVADAS
  2. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS DUOMENYS
  3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS PLĖTOJIMO PROGNOZĖS
  4. PLĖTROS PRIELAIDOS IR TIKSLAI
  5. SPRENDINIAI
  6. BENDROJO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

PRIEDAI:
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTAS.
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA.
SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-06 11:19