Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 2022-08-30 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-09-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-211)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:05:00 - 10:08:00 Š. Karalevičienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-216)    0_document.docx
10:08:00 - 10:11:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamų akredituotos socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų valandinio įkainio 2022 metais nustatymo (Nr. T2-215)    0_document.docx
10:11:00 - 10:13:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamų asmeninės higienos ir medicininės reabilitacijos paslaugų įkainių 2022 metais nustatymo (Nr. T2-214)    0_document.docx
10:13:00 - 10:15:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-241 "Dėl Išlaidų finansinių normatyvų 2022 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-217)    0_document.docx
00:00:00 - 00:00:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T-3 "Dėl Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-213)    0_document.docx
10:17:00 - 10:19:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
7 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-219)    0_document.docx
   1_document.docx
10:19:00 - 10:21:00 V. Savickienė Priimtas
8 Dėl Socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-218)    0_document.docx
10:21:00 - 10:23:00 V. Savickienė Priimtas
9 Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-212)    0_document.docx
10:23:00 - 10:25:00 V. Savickienė Priimtas
10 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-223)    0_document.docx
10:25:00 - 10:27:00 V. Savickienė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-221)    0_document.docx
00:00:00 - 00:00:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
12 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-200)    0_document.docx
10:29:00 - 10:31:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į viešąją įstaigą „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ (Nr. T2-222)    0_document.docx
10:31:00 - 10:33:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl dalinio rėmimo skyrimo 2022–2023 metų kultūros projektams (Nr. T2-204)    0_document.docx
10:33:00 - 10:35:00 A. K. Rimkus Priimtas
15 Dėl mokesčio už praktinio vairavimo mokymą Panevėžio r. Raguvos gimnazijoje patvirtinimo (Nr. T2-207)    0_document.docx
10:35:00 - 10:37:00 A. K. Rimkus Priimtas
16 Dėl Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-208)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
10:37:00 - 10:39:00 A. K. Rimkus Priimtas
17 Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ partnerio teisėmis (Nr. T2-210)    0_document.docx
10:39:00 - 10:41:00 A. K. Rimkus Priimtas
18 Dėl pritarimo „Erasmus+“ programos projektų įgyvendinimui (Nr. T2-209)    0_document.docx
10:41:00 - 10:43:00 A. K. Rimkus Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-224)    0_document.docx
10:43:00 - 10:45:00 A. K. Rimkus Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-220)    0_document.docx
10:45:00 - 10:48:00 S. Venslavičienė Priimtas
21 Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas (Nr. T2-205)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:48:00 - 10:51:00 V. Jurkštienė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų 2022–2024 m. objektų prioritetinės eilės patvirtinimo (Nr. T2-203)    0_document.docx
10:51:00 - 10:53:00 M. Baranauskas Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-202)    0_document.xlsx
   1_document.docx
10:53:00 - 10:56:00 M. Baranauskas Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl pasiūlymų dėl Panevėžio rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-201)    0_document.docx
   1_document.docx
10:56:00 - 10:58:00 D. Malinauskas Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-206)    0_document.docx
10:58:00 - 11:00:00 D. Malinauskas Priimtas