Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 2019-09-26 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-09-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-206)    0_document.docx
10:05:00 - 10:08:00 D. Jesiūnienė. Kviesti į posėdį G. Navickas Priimtas
2 Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-204)    0_document.docx
   1_document.docx
10:08:00 - 10:11:00 D. Jesiūnienė Priimtas
3 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-198)    0_document.docx
10:11:00 - 10:14:00 D. Jesiūnienė Priimtas
4 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-208)    0_document.docx
   1_document.docx
10:14:00 - 10:17:00 D. Jesiūnienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-200)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:17:00 - 10:20:00 Š. Karalevičienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-201)    0_document.docx
10:20:00 - 10:23:00 A. Čiegytė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-192)    0_document.docx
10:23:00 - 10:25:00 A. Čiegytė Priimtas
8 Dėl pritarimo turto panaudos sutarčių projektams (Nr. T2-209)    0_document.doc
10:25:00 - 10:27:00 A. Čiegytė Priimtas
9 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais (Nr. T2-207)    0_document.doc
10:25:00 - 10:27:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. T2-203)    0_document.docx
10:29:00 - 10:31:00 S. Venslavičienė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-187)    0_document.docx
10:31:00 - 10:33:00 S. Venslavičienė Priimtas
12 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį didesnio pravažumo lengvąjį automobilį (Nr. T2-193)    0_document.doc
10:33:00 - 10:35:00 R. Valantinienė Priimtas
13 Dėl audito atlikimo ir audito įmonės parinkimo procedūrų organizavimo viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje ir viešojoje įstaigoje Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centre (Nr. T2-197)    0_document.doc
10:35:00 - 10:38:00 R. Valantinienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio 2019–2020 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-202)    0_document.docx
10:38:00 - 10:42:00 A. K. Rimkus Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2019–2020 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo modelių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-191)    0_document.docx
10:42:00 - 10:45:00 A. K. Rimkus Priimtas
16 Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-199)    0_document.doc
10:45:00 - 10:49:00 A. K. Rimkus Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl sporto renginių vykdymo bei dalyvavimo rajono, šalies, tarptautiniuose renginiuose materialinio aprūpinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-195)    0_document.docx
10:49:00 - 10:51:00 A. K. Rimkus Priimtas
18 Dėl dalinio rėmimo skyrimo 2019–2020 metų kultūros projektams (Nr. T2-188)    0_document.docx
10:51:00 - 10:53:00 A. K. Rimkus Priimtas
19 Dėl pritarimo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos trišalės sutarties projektui (Nr. T2-186)    0_document.doc
10:53:00 - 10:56:00 R. Samkus Priimtas
20 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-196)    0_document.docx
   1_document.doc
   2_document.pdf
   3_document.pdf
   4_document.pdf
10:56:00 - 10:58:00 S. Glinskis Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-205)    0_document.docx
10:58:00 - 11:00:00 I. Kulikauskienė Priimtas
22 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ (Nr. T2-189)    0_document.docx
11:00:00 - 11:03:00 M. Bražėnienė Priimtas
23 Dėl pritarimo kaimo bendruomenių projektų įgyvendinimui 2019–2020 metais (Nr. T2-190)    0_document.docx
11:03:00 - 11:05:00 M. Bražėnienė Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-194)    0_document.xlsx
   1_document.docx
11:05:00 - 11:08:00 M. Bražėnienė Priimtas
Informacija
25 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos 2019–2023 m. veiklos programos pristatymas 11:08:00 - 11:30:00 P. Žagunis Priimtas
26 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
11:13:00 - 11:17:00 P. Žagunis Priimtas
27 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo programos įgyvendinimo  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
11:17:00 - 11:20:00 R. Samkus Priimtas