Dažniausiai užduodami klausimai

Ar turiu teisę į pašalpą ir kompensacijas, jei gyvenu viena 57m2 bute, kūrenamu malkomis, karštas vanduo šildomas elektra, esu pusės buto savininke( tai visas turtas), o neįgalumo pašalpa 103Eur? Turiu 2 suaugusius vaikus, esu išsituokusi.

Socialinė pašalpa Jums nepriklauso, nes Jūsų pajamos yra didesnės už valstybės remiamas pajamas, t.y. 102 eurus.

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka visus LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO  7 straipsnyje  nurodytus reikalavimus:

1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto šio įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo;

2) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;

3) įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį (sutartis) dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojant kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, kompensacija išmokama vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims pateikus kuro įsigijimo išlaidas įrodančius dokumentus (sąskaitą faktūrą, pirkimo-pardavimo orderį ir kt.). Išmokamos kompensacijos dydis negali viršyti nurodyto pateiktuose pirkimo dokumentuose dydžio.

Prašymą galite pateikti prasidėjus šildymo sezonui.


Laba diena, norėjau pasiteirauti ar man priklausytų socialinė pašalpa jei man yra 24m. tačiau vis dar mokausi dieniniame skyriuje? Darbo biržoje nesu užsiregistravusi.

Lietuvos   Respublikos   piniginės   socialinės   paramos  nepasiturinčioms  šeimos  ir  vieniems gyvenantiems asmenims  įstatymo 6 str., nustatyta, kad,  bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu  atitinka visus nurodytus reikalavimus.

Minėto įstatymo 8 str. 2 dalyje yra nustatyta, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą, jei asmenys mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kol jiems sukaks 24 metai ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai.

Jūs teigiate, jog Jums jau 24 metai ir mokotės dieniniame skyriuje. Norint gauti socialinę pašalpą, Jums reikėtų registruotis į teritorinę darbo biržą  ir kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių  arba į seniūniją. Kreipiantis turėtumėte pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildyti prašymą-paraišką, nurodant  socialinės pašalpos skyrimui ir apskaičiavimui būtinus duomenis apie save.


Sveiki. Esame 4 asmenų šeima. Mūsų pajamos 500 eurų į mėn. Po 125 eurų išeina. Vyras dirba aš dekrete. Jis gauna minimumą, aš 150 eurų savo dekreto. Vienam vaikui 6 metai, kitam 7mėnesiai. Ar mums priklauso kokia pašalpa?

Lietuvos   Respublikos   piniginės   socialinės   paramos  nepasiturinčioms  šeimoms  ir  vieniems gyvenantiems asmenims  įstatymo 6 str. nustatyta, kad  bendrai gyvenantys asmenys  arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu  atitinka visus nurodytus reikalavimus.

Socialinė pašalpa gali būti skiriama, kai pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, neviršija valstybės remiamų pajamų dydžio (102,0 Eur). Jūs nurodėte, kad Jūsų šeimos  pajamos per mėnesį – 500 Eur. Šeimoje 4 asmenys. Kadangi pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėn. yra didesnės kaip 102,0 Eur, socialinė pašalpa Jums negali būti skiriama.

Išmoka vaikams yra skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį praėjusiais kalendoriniais metais  buvo mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153,0 Eur). Kreipiantis dėl išmokų vaikams skyrimo, turėtumėte patvirtinti, kad  Jūsų šeimos pajamos neviršijo nustatyto dydžio.  (153,0 Eur x 4 asmenų = 612,0 Eur).

Išmoka vaikui gali būti skiriama ir tais atvejais, kai per 12   mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos vaikui dienos laikotarpį, palyginti su praėjusiais metais gaunamomis pajamomis sumažėjo ir neviršija 153,0 Eurų vienam asmeniui per mėnesį, dydžio. Tuo atveju reikia pridėti pažymas apie gautas pajamas per praėjusius 12 mėn. iki kreipimosi mėnesio.

Dėl tikslesnės informacijos Jums reikėtų kreiptis į Socialinės paramos skyrių, 135 kab., arba tel. 845508209.


SVEIKI, NOREJAU PASITEIRAUTI,AR BUTU SKIRIAMA PASALPA,JEIGU SAUSI GRYZOME IS UK,SIUO METU VYRAS ISTOJO I DARBO BIRZA, AS JOJE BUVAU,KOL ISIDARBINAU SU TRISALE SUTARTIMI,BET TEKO ISEITI IS TO DARBO,NES SALYGOS BUVO KLAIKIOS, IR TUO PACIU DARBO BIRZA MANE ISMETE . NETEKIMO PAGRINDAS 17-7 BEDARBIO STATUSO NETEKIMAS ATSISAKIUS ARBA NEATVYKUS DALYVAUTI PRIEMONES (SADM 2009-08-04 ISAKYMAS NR. A1-473 25.4 IR 28P. ) MES TURIME 4 METU SUNU. SIUO METU PAJAMOS LYGIOS 0 . KOKIA PASALPA TURETU BUTI SKIRIAMA IR KUR KREIPTIS DEL JOS? DEKOJU UZ ATSAKYMA, JEI GALIMA LAUKSIU JO EL.PASTU

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 6 str., 3 d. nustatyta, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi metu kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą, t.y. dirba, o jeigu nedirba – yra įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje.

Įstatymo 21str. 11 p. nustatyta, kad jeigu vienas gyvenantis asmuo arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų laikotarpiu, už kurį skiriama piniginė socialinė parama, nutraukė registraciją Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, išskyrus įsidarbinimo atvejį, arba registracija Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje jam buvo nutraukta, piniginė socialinė parama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui neskiriama arba paskirtosios mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio po šių aplinkybių atsiradimo. Šiems asmenims,  piniginė socialinė parama skiriama, jeigu jie ne trumpiau kaip 3 mėnesius registruoti Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje. Ši nuostata netaikoma, jeigu per šioje dalyje nurodytą laikotarpį vienas gyvenantis asmuo arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų įsidarbina ar pradeda dirbti savarankiškai ir dirba ne trumpiau kaip 1 mėnesį arba dėl piniginės socialinės paramos kreipiasi praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams po paskutinio piniginės socialinės paramos gavimo laikotarpio.

Jūs nurodote, kad  teritorinėje darbo biržoje Jums nutraukta darbo paieška. Dėl šios priežasties  Jūs praradote teisę į piniginę socialinę paramą, tuo pačiu šią teisę prarado ir visi bendrai gyvenantys asmenys.

Klausime nenurodote kokias pajamas Jūsų šeima gavo per 2014 metus, todėl negalime atsakyti, ar Jums priklausytų vaiko išmoka už sūnų. Dėl tikslesnės informacijos Jums reikėtų kreiptis į Socialinės paramos skyrių 135 kab., arba tel. 845508209.


Laba diena. Norėčiau susitvarkyti dokumentus dėl įsikūrimo pašalpos. Ar prašymą galima pateikti internetu?

Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos įsikurti būtina pateikti:

  1. nustatytos formos prašymą išmokai gauti
  2. asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą
  3. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą.

Visi minėti dokumentai turi būti pateikti prie prašymo, dėl to  prašymo pateikti internetu nėra galimybės.


Laba diena, noreciau suzinoti per kiek laiko gaunama,socialine pasalpa, po jos susitvarkymo?

Сocialinė pašalpa skiriama ir išmokama  už kiekvieną praėjusį mėnesį, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo  22 str.6 p.

Socialinių pašalpų mokėjimo gavėjams terminas nustatytas  nuo mėnesio 10 d. iki mėnesio 25 d.


Sveiki.Is darbo atleido su irasu,todel negaliu registruotis darbo birzoje.Viena auginu 12,14 ir 16m.vaikus.Ar gali soc.pasalpa gauti bent jau vaikai?

Socialinės paramos skyriaus specialistai aiškinosi teritorinėje darbo biržoje. Darbo biržos specialistai paaiškino, kad teritorinėje darbo biržoje registruoja visus darbingo amžiaus asmenis, nepriklausomai pagal kokį įrašą buvo atleisti iš užimamų pareigų. Įsiregistravusi teritorinėje darbo biržoje, Jūs įgysite teisę į piniginę socialinę paramą.


Sveiki,dukra šiemet baigė gimnaziją ir toliau niekur nestojo,nes dar neapsisprendė kur stoti.Dabar įsiregistravo į darbo biržą.Ar gali ji prašyti socialinę pašalpą ir kur kreiptis?Gyvename Panevėžio raj. Dembavoje.

Kadangi Jūsų dukra registruota teritorinėje darbo biržoje, jai socialinė pašalpa bus skiriama. Reikia atvykti ir užpildyti prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti.

Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipiasi į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į jų deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

Registruotis iš anksto nereikia. Skyriaus ir seniūnijų darbo laikas nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 16.45 val.


Užduokite savo klausimą


    Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-19 16:05