Lietuvos   Respublikos   piniginės   socialinės   paramos  nepasiturinčioms  šeimos  ir  vieniems gyvenantiems asmenims  įstatymo 6 str., nustatyta, kad,  bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu  atitinka visus nurodytus reikalavimus.

Minėto įstatymo 8 str. 2 dalyje yra nustatyta, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą, jei asmenys mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kol jiems sukaks 24 metai ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai.

Jūs teigiate, jog Jums jau 24 metai ir mokotės dieniniame skyriuje. Norint gauti socialinę pašalpą, Jums reikėtų registruotis į teritorinę darbo biržą  ir kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių  arba į seniūniją. Kreipiantis turėtumėte pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildyti prašymą-paraišką, nurodant  socialinės pašalpos skyrimui ir apskaičiavimui būtinus duomenis apie save.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 13:07

image_print