Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos įsikurti būtina pateikti:

  1. nustatytos formos prašymą išmokai gauti
  2. asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą
  3. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą.

Visi minėti dokumentai turi būti pateikti prie prašymo, dėl to  prašymo pateikti internetu nėra galimybės.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 13:02

image_print