Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 6 str., 3 d. nustatyta, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi metu kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą, t.y. dirba, o jeigu nedirba – yra įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje.

Įstatymo 21str. 11 p. nustatyta, kad jeigu vienas gyvenantis asmuo arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų laikotarpiu, už kurį skiriama piniginė socialinė parama, nutraukė registraciją Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, išskyrus įsidarbinimo atvejį, arba registracija Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje jam buvo nutraukta, piniginė socialinė parama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui neskiriama arba paskirtosios mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio po šių aplinkybių atsiradimo. Šiems asmenims,  piniginė socialinė parama skiriama, jeigu jie ne trumpiau kaip 3 mėnesius registruoti Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje. Ši nuostata netaikoma, jeigu per šioje dalyje nurodytą laikotarpį vienas gyvenantis asmuo arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų įsidarbina ar pradeda dirbti savarankiškai ir dirba ne trumpiau kaip 1 mėnesį arba dėl piniginės socialinės paramos kreipiasi praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams po paskutinio piniginės socialinės paramos gavimo laikotarpio.

Jūs nurodote, kad  teritorinėje darbo biržoje Jums nutraukta darbo paieška. Dėl šios priežasties  Jūs praradote teisę į piniginę socialinę paramą, tuo pačiu šią teisę prarado ir visi bendrai gyvenantys asmenys.

Klausime nenurodote kokias pajamas Jūsų šeima gavo per 2014 metus, todėl negalime atsakyti, ar Jums priklausytų vaiko išmoka už sūnų. Dėl tikslesnės informacijos Jums reikėtų kreiptis į Socialinės paramos skyrių 135 kab., arba tel. 845508209.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 13:04

image_print