Statinio projekto pavadinimas:

Ūkinio pastato, esančio Tilto g. 29A, Krekenavos mstl., Panevėžio r. sav., keičiant pagalbinio ūkio paskirtį į gyvenamąją, paprastojo remonto projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl., Tilto g. 29A

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6648/0004:205 Naujarodžių k. v.

Žemės sklypo esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama: Pagalbinio ūkio

Numatoma: Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Statinio kategorija:

Neypatingas statinys

Statybos rūšis:

Paprastasis remontas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas: Donatas Malinauskas, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. 314862.

Projekto vadovas: Donatas Malinauskas, atestato Nr. A1277, [email protected], 8 615 43 347.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

J. N.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2020-01-07 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. adresu Tilto g. 29A, Krekenavos mstl., Panevėžio r. sav., arba Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt, skiltyje „Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai“.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. sausio 8 d. 17.00 val. adresu: Tilto g. 29A, Krekenavos mstl., Panevėžio r. sav.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-15 23:14

image_print