Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2023-05-30 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2024-05-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-157)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
10:05:00 - 10:07:00 Š. Karalevičienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2023 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-151)    0_document.xlsx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
   6_document.xlsx
   7_document.xlsx
   8_document.docx
10:07:00 - 10:09:00 I. Stankevičienė Priimtas
3 Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal Regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ (Nr. T2-150)    0_document.docx
   1_document.docx
10:09:00 - 10:12:00 I. Stankevičienė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas Priimtas
4 Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus" veiklą „Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra" (Nr. T2-147)    0_document.docx
10:12:00 - 10:15:00 I. Stankevičienė Priimtas
5 Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ veiklą „Socialinio būsto fondo plėtra“ (Nr. T2-146)    0_document.docx
   1_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 I. Stankevičienė Priimtas
6 Dėl UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir 2023 metų bendrovės metinio pranešimo tvirtinimo (Nr. T2-161)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.docx
10:17:00 - 10:20:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį G. Ulys (arba M. Varnas) Priimtas
7 Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio 2023 metų pranešimo tvirtinimo (Nr. T2-159)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.docx
10:20:00 - 10:24:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį R. Savickas Priimtas
8 Dėl AB „Panevėžio energija“ 2023 metų finansinės ataskaitos, parengtos pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir 2023 metų metiniu pranešimu tvirtinimo (Nr. T2-160)    0_document.pdf
   1_document.docx
10:24:00 - 10:27:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį R. Morozovienė Priimtas
9 Dėl AB „Panevėžio energija“ 2023 metais faktiškai įvykdytos investicijos Panevėžio rajone derinimo (Nr. T2-144)    0_document.docx
10:27:00 - 10:30:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl žemės sklypo ir nekilnojamojo turto perėmimo pagal dovanojimo sutartį (Nr. T2-143)    0_document.docx
10:30:00 - 10:34:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl Roquette Amilina, AB akcijų išbraukimo ir privatizavimo objektų sąrašo (Nr. T2-145)    0_document.docx
10:34:00 - 10:36:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-149)    0_document.docx
10:36:00 - 10:38:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl nuostolių (Nr. T2-162)    0_document.doc
10:38:00 - 10:42:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-142)    0_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-140)    0_document.docx
10:44:00 - 10:46:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-141)    0_document.docx
10:46:00 - 10:48:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl Savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl keleivių ir bagažo vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Panevėžio rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-156)    0_document.docx
10:48:00 - 10:50:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos“ pakeitimo (Nr. T2-155)    0_document.docx
10:50:00 - 10:52:00 R. Valantinienė Priimtas
19 Dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų (Nr. T2-152)    0_document.docx
   1_document.docx
10:52:00 - 10:54:00 D. Salominienė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-154)    0_document.docx
10:54:00 - 10:56:00 D. Ališauskienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-148)    0_document.docx
10:56:00 - 10:58:00 Z. Bakanienė Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimo rengimo (Nr. T2-153)    0_document.docx
10:58:00 - 11:00:00 D. Malinauskas Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų erdvinių duomenų keitimo patvirtinimo (Nr. T2-158)    0_document.docx
   1_document.pdf
11:00:00 - 11:02:00 D. Malinauskas Priimtas
24 Dėl 0,3088 ha ploto valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomos be aukciono (Nr. T2-165)    0_document.docx
11:02:00 - 11:04:00 D. Malinauskas Priimtas
25 Dėl 0,1980 ha ploto valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomos be aukciono (Nr. T2-164)    0_document.docx
11:04:00 - 11:06:00 D. Malinauskas Priimtas
26 Dėl 1,4811 ha ploto valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomos be aukciono (Nr. T2-163)    0_document.docx
11:06:00 - 11:08:00 D. Malinauskas Priimtas
Informacija
27 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos gautus prašymus  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
11:08:00 - 11:15:00 A. Pocius Priimtas
28 Viešosios įstaigos Panevėžio kolegijos informacija 11:15:00 - 11:25:00 G. Sargūnas Priimtas
29 Panevėžio rajono viešojo intereso gynimo grupės informacija dėl projekto „Rail Baltica“ 11:25:00 - 11:35:00 Panevėžio rajono viešojo intereso gynimo grupės atstovai E. Kizienė ir T. Rutkauskas Priimtas
30 Kita informacija 11:35:00 - 11:40:00 A. Pocius Priimtas