Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 2023-08-29 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2023-08-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-219)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
10:05:00 - 10:08:00 Š.Karalevičienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-179)    0_document.docx
   1_document.docx
10:08:00 - 10:10:00 Š.Karalevičienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. T2-184)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.pdf
10:10:00 - 10:12:00 Š.Karalevičienė. Kviečiamieji į posėdį V. Kanapeckienė, biudžetinių įstaigų atstovai Priimtas
4 Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-186)    0_document.docx
   1_document.doc
   2_document.docx
10:12:00 - 10:14:00 Š.Karalevičienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-226)    0_document.docx
10:14:00 - 10:18:00 I. Kulikauskienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono svivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo (Nr. T2-215)    0_document.docx
10:18:00 - 10:20:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
7 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-210)    0_document.docx
10:20:00 - 10:22:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
8 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos valdymo struktūros patvirtinimo (Nr. T2-209)    0_document.docx
10:22:00 - 10:24:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
9 Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio 2022 metų pranešimo tvirtinimo (Nr. T2-197)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.docx
10:24:00 - 10:28:00 J. Balčienė. Kviečiamieji į posėdį S. Venckus Priimtas
10 Dėl AB „Panevėžio energija“ 2022 metų finansinės ataskaitos, parengtos pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir 2022 metų metiniu pranešimu tvirtinimo (Nr. T2-194)    0_document.pdf
   1_document.docx
10:28:00 - 10:32:00 J. Balčienė. Kviečiamieji į posėdį R. Morozovienė Priimtas
11 Dėl UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T2-196)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
10:32:00 - 10:36:00 J. Balčienė. Kviečiamieji į posėdį G. Ulys Priimtas
12 Dėl savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu naudoti ir jo tolesnio panaudojimo (Nr. T2-188)    0_document.docx
10:36:00 - 10:38:00 J. Balčienė Priimtas
13 Dėl trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-181)    0_document.docx
10:38:00 - 10:40:00 J. Balčienė Priimtas
14 Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“ (Nr. T2-185)    0_document.doc
10:40:00 - 10:42:00 J. Balčienė Priimtas
15 Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-182)    0_document.docx
10:42:00 - 10:44:00 J. Balčienė Priimtas
16 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (kelią Nr. 3001 Panevėžys–Pajuostė) Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-204)    0_document.doc
10:44:00 - 10:47:00 J. Balčienė Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-190)    0_document.docx
10:47:00 - 10:49:00 J. Balčienė Priimtas
18 Dėl pirčių paslaugų kainų nustatymo (Nr. T2-198)    0_document.docx
10:49:00 - 10:51:00 J. Balčienė Priimtas
19 Dėl nekilnojamųjų daiktų perėmimo savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-183)    0_document.docx
   1_document.doc
10:51:00 - 10:54:00 J. Balčienė Priimtas
20 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2024 metais (Nr. T2-216)    0_document.docx
10:54:00 - 10:57:00 J. Balčienė Priimtas
21 Dėl turto nuomos (Nr. T2-221)    0_document.docx
10:57:00 - 10:59:00 J. Balčienė Priimtas
22 Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos dydžio nustatymo (Nr. T2-189)    0_document.docx
10:59:00 - 11:02:00 J. Balčienė Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-211)    0_document.docx
   1_document.docx
11:02:00 - 11:04:00 J. Balčienė Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2023 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-203)    0_document.docx
11:04:00 - 11:06:00 J. Balčienė Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-218)    0_document.docx
11:06:00 - 11:08:00 J. Balčienė Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-220)    0_document.docx
   1_document.docx
11:08:00 - 11:10:00 V. Savickienė Priimtas
27 Dėl pritarimo projekto "Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione" įgyvendinimui (Nr. T2-205)    0_document.docx
11:10:00 - 11:13:00 V. Savickienė Priimtas
28 Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo, teikimo ir iniciatyvos įgyvendinimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-208)    0_document.docx
11:13:00 - 11:15:00 V. Savickienė Priimtas
29 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą M.L.. (Nr. T2-206)    0_document.docx
11:15:00 - 11:17:00 V. Savickienė Priimtas
30 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą A.G. (Nr. T2-207)    0_document.docx
11:17:00 - 11:19:00 V. Savickienė Priimtas
31 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo (Nr. T2-223)    0_document.docx
11:19:00 - 11:22:00 S. Venslavičienė Priimtas
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-193)    0_document.docx
11:22:00 - 11:24:00 S. Venslavičienė Priimtas
33 Dėl siūlymo kandidatą apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. T2-192)    0_document.docx
11:24:00 - 11:26:00 S. Venslavičienė Priimtas
34 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-187)    0_document.docx
11:26:00 - 11:28:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-238 „Dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-224)    0_document.docx
   1_document.docx
11:28:00 - 11:30:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
36 Dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo, konfesinių kapinių suteikimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-225)    0_document.docx
11:30:00 - 11:32:00 R. Vaitkūnienė Priimtas
37 Dėl Savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-178 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių, riboto laidojimo ir neveikiančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-217)    0_document.docx
11:32:00 - 11:34:00 R. Vaitkūnienė Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo T-86 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių skaičiaus 2023–2024 mokslo metais patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-222)    0_document.docx
11:34:00 - 11:36:00 A. K. Rimkus Priimtas
39 Dėl Metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo ir atrankos komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-213)    0_document.doc
   1_document.docx
11:36:00 - 11:38:00 A. K. Rimkus Priimtas
40 Dėl dalinio rėmimo skyrimo 2023–2024 metų kultūros projektams (Nr. T2-212)    0_document.docx
11:38:00 - 11:40:00 A. K. Rimkus Priimtas
41 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-199)    0_document.xlsx
   1_document.docx
11:40:00 - 11:42:00 R. Čereškienė Priimtas
42 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-200)    0_document.docx
   1_document.xlsx
11:42:00 - 11:44:00 R. Čereškienė Priimtas
43 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-195)    0_document.docx
11:44:00 - 11:48:00 R. Samkus Priimtas
44 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo patvirtinimo (Nr. T2-202)    0_document.pdf
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.docx
   4_document.pdf
11:48:00 - 11:51:00 D. Malinauskas Priimtas
45 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl pritarimo sutarties projektui“ pakeitimo (Nr. T2-201)    0_document.docx
   1_document.docx
11:51:00 - 11:53:00 D. Malinauskas Priimtas
46 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl tęstinės investicinės priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ Panevėžio rajonui 2023 metams skirtų lėšų panaudojimo programos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-180)    0_document.docx
11:53:00 - 11:55:00 Z. Bakanienė Priimtas
47 Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės ir Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendradarbiavimo sutarčiai (Nr. T2-191)    0_document.docx
11:55:00 - 11:57:00 S. Budreikienė Priimtas
48 Dėl pritarimo Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-214)    0_document.docx
   1_document.pdf
11:57:00 - 12:00:00 M. Bražėnienė Įtrauktas į darbotvarkę
Informacija
49 Dėl Rail Baltica projekto 12:00:00 - 12:05:00 A. Pocius Priimtas
50 Informacija apie reikalavimą dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9, 12 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų įgyvendinimo 12:05:00 - 12:08:00 A. Pocius Priimtas
51 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
12:08:00 - 12:15:00 A. Pocius Priimtas