Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2021-08-26 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-08-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-182)    0_document.docx
   1_document.docx
10:05:00 - 10:07:00 R. Sakalauskienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. T2-164)    0_document.xlsx
   1_document.pdf
   2_document.docx
10:07:00 - 10:10:00 Š. Karalevičienė. Kviečiamieji į posėdį V. Kanapeckienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-180)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
10:10:00 - 10:15:00 Š. Karalevičienė Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. T2-175)    0_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 S. Venslavičienė Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-166)    0_document.docx
10:17:00 - 10:19:00 S. Venslavičienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-165)    0_document.docx
10:19:00 - 10:21:00 S. Venslavičienė Priimtas
7 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-174)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:21:00 - 10:23:00 D. Malinauskas Priimtas
8 Dėl specialiųjų planų pripažinimo bendrojo plano sudedamąja dalimi (Nr. T2-173)    0_document.docx
10:23:00 - 10:25:00 D. Malinauskas Priimtas
9 Dėl pasiūlymų dėl Panevėžio rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-169)    0_document.docx
   1_document.docx
10:25:00 - 10:27:00 D. Malinauskas Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus 2021–2022 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-176)    0_document.docx
10:27:00 - 10:29:00 A. K. Rimkus Priimtas
11 Dėl pritarimo projektų rengimui ir įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams (Nr. T2-171)    0_document.docx
10:29:00 - 10:31:00 M. Bražėnienė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-170)    0_document.docx
   1_document.docx
10:31:00 - 10:33:00 M. Bražėnienė Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-124 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-179)    0_document.xlsx
   1_document.docx
10:33:00 - 10:35:00 M. Bražėnienė Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašų patvirtinimo (Nr. T2-177)    0_document.docx
10:35:00 - 10:37:00 R. Samkus Priimtas
15 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2022 metais (Nr. T2-161)    0_document.docx
10:37:00 - 10:39:00 J. Balčienė Priimtas
16 Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-160)    0_document.docx
10:39:00 - 10:41:00 J. Balčienė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl parduodamų Panevėžio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-168)    0_document.docx
10:41:00 - 10:43:00 J. Balčienė Priimtas
18 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo (Nr. T2-163)    0_document.docx
10:43:00 - 10:45:00 J. Balčienė Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-82 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-162)    0_document.docx
10:45:00 - 10:47:00 J. Balčienė Priimtas
20 Dėl trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-167)    0_document.docx
10:47:00 - 10:49:00 J. Balčienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-172)    0_document.docx
   1_document.pdf
10:49:00 - 10:51:00 J. Balčienė Priimtas
22 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-178)    0_document.docx
10:51:00 - 10:53:00 J. Balčienė Priimtas
23 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. T2-181)    0_document.docx
10:53:00 - 10:55:00 J. Balčienė Priimtas
Informacija
24 Informacija dėl reikalavimo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. D1-491 nuostatų vykdymo 10:55:00 - 10:57:00 P. Žagunis Priimtas
25 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai  0_document.pdf
10:57:00 - 11:00:00 P. Žagunis Priimtas