Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2021-06-29 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-06-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-153)    0_document.docx
10:05:00 - 10:07:00 R. Valantinienė, Kviesti į posėdį N. Šinkūnienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-152)    0_document.docx
10:07:00 - 10:09:00 R. Valantinienė Priimtas
3 Dėl pritarimo kultūros centrų 2020 metų veiklos ataskaitoms (Nr. T2-151)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.docx
   5_document.docx
   6_document.docx
   7_document.docx
   8_document.docx
   9_document.docx
   10_document.docx
   11_document.docx
   12_document.docx
10:09:00 - 10:11:00 A. K. Rimkus. Kviesti į posėdį Kultūros centrų direktoriai Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo (Nr. T2-143)    0_document.doc
10:11:00 - 10:13:00 A. K. Rimkus Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-4 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-261 „Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-140)    0_document.docx
10:13:00 - 10:15:00 D. Jesiūnienė. Kviesti į posėdį L. Žlibinienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-93 "Dėl Socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-139)    0_document.docx
10:15:00 - 10:17:00 D. Jesiūnienė Priimtas
7 Dėl Savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-148)    0_document.docx
10:17:00 - 10:19:00 A. Vyšniauskienė. Kviesti į posėdį V. Virbalas Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-149)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
10:19:00 - 10:21:00 D. Ulianskienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-145)    0_document.docx
10:21:00 - 10:23:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo (Nr. T2-144)    0_document.doc
10:23:00 - 10:25:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl nuomos sutarties pratęsimo (Nr. T2-141)    0_document.docx
10:25:00 - 10:27:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-156)    0_document.docx
10:27:00 - 10:29:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-154)    0_document.docx
10:29:00 - 10:31:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai (Nr. T2-146)    0_document.doc
10:31:00 - 10:33:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapijai (Nr. T2-157)    0_document.docx
10:33:00 - 10:35:00 A. Čiegytė Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-158)    0_document.docx
10:35:00 - 10:37:00 A. Čiegytė Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-159)    0_document.docx
10:37:00 - 10:39:00 A. Čiegytė Priimtas
18 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-147)    0_document.docx
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
10:39:00 - 10:41:00 D. Malinauskas Priimtas
19 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Nr. T2-155)    0_document.docx
10:41:00 - 10:43:00 A. Berežanskis Priimtas
20 Dėl pritarimo kaimo bendruomenių projektų įgyvendinimui 2021 metais (Nr. T2-142)    0_document.docx
10:43:00 - 10:45:00 M. Bražėnienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metais ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-150)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
   3_document.xlsx
   4_document.xlsx
   5_document.xlsx
   6_document.xlsx
   7_document.xlsx
   8_document.xlsx
10:45:00 - 10:47:00 M. Bražėnienė Priimtas