Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 2016-08-25 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-08-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Išvada apie Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitą (Nr. T2-148)    0_document.doc
   1_document.docx
   2_document.doc
10:05:00 - 10:13:00 R. Z. Viškelienė, D.Juodelienė Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T2-158)    0_document.docx
   1_document.xlsx
   2_document.xlsx
10:13:00 - 10:23:00 G. Šarkiunienė Priimtas
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus nustatymo 2016-2017 m. m.“ pakeitimo (Nr. T2-161)    0_document.docx
10:23:00 - 10:33:00 A. K. Rimkus Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono Geriausio metų mokytojo vardo suteikimo (Nr. T2-156)    0_document.doc
   1_document.doc
10:33:00 - 10:36:00 A. K. Rimkus Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d.sprendimo Nr.T-13 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-157)    0_document.docx
   1_document.docx
10:36:00 - 10:41:00 V. Savickienė Priimtas
6 Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. (Nr. T2-154)    0_document.doc
10:41:00 - 10:46:00 S. Venslavičienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-152)    0_document.docx
10:46:00 - 10:49:00 S. Venslavičienė Priimtas
8 Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. T2-150)    0_document.doc
10:49:00 - 10:52:00 S. Venslavičienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-159)    0_document.xlsx
   1_document.docx
10:52:00 - 10:57:00 R. Samkus Priimtas
10 Dėl leidimo pakeisti patalpų naudojimo paskirtį (Nr. T2-149)    0_document.doc
10:57:00 - 11:00:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-8 "Dėl valstybės turto perėmimo" pakeitimo (Nr. T2-147)    0_document.doc
11:00:00 - 11:03:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos (Nr. T2-146)    0_document.doc
10:03:00 - 11:06:00 A. Čiegytė Priimtas
13 Dėl sutikimo perimti finansinį turtą iš Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro (Nr. T2-151)    0_document.doc
11:06:00 - 11:09:00 A. Čiegytė Priimtas
14 Dėl leidimo sudaryti sutartį ir nuomos mokesčio patvirtinimo (Nr. T2-153)    0_document.doc
11:09:00 - 11:12:00 A. Čiegytė Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-131 „Dėl studijų rėmimo komisijos darbo reglamento ir studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-145)    0_document.docx
   1_document.pdf
11:12:00 - 11:17:00 I. Kulikauskienė Priimtas
16 Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės ir VšĮ Velžio komunalinio ūkio paslaugų teikimo sutarties projektui (Nr. T2-162)    0_document.doc
11:17:00 - 11:22:00 I. Kulikauskienė, Kviečiamas į posėdį V. Virbalas Priimtas
17 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ (Nr. T2-155)    0_document.doc
11:22:00 - 11:27:00 M. Bražėnienė Priimtas
Papildomas klausimas
18 Dėl pritarimo paraiškų teikimui pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, finansavimo garantijų ir įgaliojimų suteikimo (Nr. T2-163)    0_document.docx
11:27:00 - 11:32:00 M. Bražėnienė Priimtas
19 Dėl finansinių įsipareigojimų įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ (Nr. T2-164)    0_document.doc
11:32:00 - 11:39:00 R. Samkus Priimtas
Informacija
20 Informacija apie pasirengimą 2016–2017 mokslo metams 11:39:00 - 11:49:00 A. K. Rimkus, R. Samkus Nepriimtas
21 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2016 m. rugpjūčio 10 d. reikalavimo Nr. R-12(2.2.) „Dėl atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 302 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“ 11:49:00 - 11:52:00 P. Žagunis Nepriimtas
22 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 11:52:00 - 11:55:00 P. Žagunis Nepriimtas