Posėdžio duomenys

Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2015-05-07 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-05-07 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Numeris Sprendimas Dokumentai Laikas Pranešėjas Statusas
Bendras klausimas
1 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pritarimo 2014 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-105)    0_document.docx
10:05:00 - 10:15:00 A. Čiegytė. Kviečiama į posėdį Z. Žilytė Priimtas
2 Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pritarimo 2014 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-106)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.doc
10:15:00 - 10:20:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį J. Grigaitienė, J. Mažuknienė Priimtas
3 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pritarimo 2014 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-107)    0_document.doc
   1_document.pdf
10:20:00 - 10:25:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį D. Pajėdienė, V. Januškienė Priimtas
4 Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. T2-108)    0_document.doc
10:25:00 - 10:28:00 A. Pocius. Kviečiamieji į posėdį J. Mažuknienė, J. Grigaitienė Priimtas
5 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2015 metų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. T2-109)    0_document.doc
10:28:00 - 10:31:00 A. Pocius. Kviečiamieji į posėdį D. Pajėdienė, V. Januškienė Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-110)    0_document.doc
10:31:00 - 10:34:00 A. Pocius. Kviečiamieji į posėdį D. Pajėdienė, V. Januškienė Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos reorganizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-111)    0_document.doc
10:34:00 - 10:37:00 A. Pocius. Kviečiamieji į posėdį D. Pajėdienė, V. Januškienė Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios dalies dydžių nustatymo (Nr. T2-93)    0_document.doc
   1_document.doc
   2_document.doc
10:37:00 - 10:42:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį D. Pajėdienė, V. Januškienė, Mažuknienė, J. Grigaitienė Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-104)    0_document.doc
10:42:00 - 10:46:00 A. Čiegytė Priimtas
10 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-82)    0_document.doc
10:46:00 - 10:48:00 A. Čiegytė Priimtas
11 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą nuosavybėn (Nr. T2-87)    0_document.doc
10:48:00 - 10:50:00 A. Čiegytė Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono Naujamiesčio vidurinės mokyklos ir Panevėžio rajono Vadoklių vidurinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo bei nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-97)    0_document.docx
10:50:00 - 10:55:00 A. K. Rimkus Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos Naujamiesčio vidurinio ugdymo skyriaus steigimo, Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos pavadinimo pakeitimo bei nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-100)    0_document.docx
10:55:00 - 11:00:00 A. K. Rimkus Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Panevėžio r. Kurganavos pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Miežiškių pagrindinės mokyklos reorganizavimo (Nr. T2-98)    0_document.docx
11:00:00 - 11:05:00 A. K. Rimkus Priimtas
15 Dėl Panevėžio r. Katinų pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Velžio gimnazijos reorganizavimo (Nr. T2-99)    0_document.docx
11:05:00 - 11:10:00 A. K. Rimkus Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos sudarymo (Nr. T2-88)    0_document.docx
11:10:00 - 11:15:00 A. K. Rimkus Priimtas
17 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-96)    0_document.doc
11:15:00 - 11:20:00 I. Kulikauskienė Priimtas
18 Dėl Etikos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-102)    0_document.doc
11:20:00 - 11:25:00 P. Žagunis Priimtas
19 Dėl didžiausio valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje nustatymo (Nr. T2-89)    0_document.doc
11:25:00 - 11:28:00 S. Venslavičienė Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero ir savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo (Nr. T2-90)    0_document.doc
11:28:00 - 11:31:00 S. Venslavičienė Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl įgaliojimų perdavimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-91)    0_document.doc
11:31:00 - 11:34:00 S. Venslavičienė Priimtas
22 Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo (Nr. T2-94)    0_document.doc
11:34:00 - 11:36:00 E. Lunskis Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-101)    0_document.docx
   1_document.docx
   2_document.docx
   3_document.docx
   4_document.pdf
   5_document.doc
   6_document.pdf
   7_document.docx
   8_document.pdf
   9_document.docx
   10_document.pdf
   11_document.docx
   12_document.pdf
   13_document.doc
   14_document.pdf
   15_document.docx
   16_document.pdf
   17_document.docx
   18_document.pdf
11:36:00 - 11:40:00 R. Butėnaitė Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. T2-103)    0_document.docx
11:40:00 - 11:43:00 A. P. Paškevičienė Priimtas
25 Dėl 2016 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (Nr. T2-84)    0_document.docx
11:43:00 - 11:46:00 V. Jurkštienė Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl metinio nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-85)    0_document.docx
11:46:00 - 11:49:00 V. Jurkštienė Priimtas
27 Dėl gatvių pavadinimo suteikimo (Nr. T2-83)    0_document.doc
   1_document.pdf
   2_document.pdf
   3_document.pdf
11:49:00 - 11:51:00 S. Glinskis Priimtas
28 DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-92)    0_document.doc
   1_document.pdf
11:51:00 - 11:53:00 S. Glinskis Priimtas
29 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO (Nr. T2-95)    0_document.doc
   1_document.jpg
   2_document.jpg
   3_document.jpg
   4_document.jpg
   5_document.jpg
   6_document.jpg
   7_document.jpg
   8_document.jpg
   9_document.jpg
   10_document.pdf
   11_document.jpg
   12_document.pdf
   13_document.jpg
   14_document.jpg
   15_document.jpg
   16_document.jpg
11:53:00 - 11:56:00 S. Glinskis. Kviečiamas į posėdį R. Samkus Nepriimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-86)    0_document.doc
11:56:00 - 11:58:00 A. Pocius Priimtas
Informacija
31 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2015 m. balandžio 28 d. teikimo Nr T-10 (2.1) 11:58:00 - 12:00:00 P. Žagunis Nepriimtas