Įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Amatininkystė – turizmo produktas be sienų (LLI-539 Tour de Crafts)“ 2021 m. lapkričio 2426 d. Balvi savivaldybėje (Latvija) vyko tarpsektorinės kūrybinės dirbtuvės, o 2021 m. gruodžio 1–3 d. Anykščių menų inkubatoriuje – medžio produktų dizaino ir gamybos kūrybinės dirbtuvės vietos amatininkams, menininkams bei kūrėjams.

Tarpsektorinėse kūrybinėse dirbtuvėse dalyviai, mokomi renginio lektorių, kėlė savo kompetencijas vykdydami modernaus amatų produktų pakuočių dizaino kūrybines užduotis, susipažino su šiuolaikiniais odos apdirbimo metodais, gamino romų kaukes, klausėsi paskaitų apie meną bei dizainą.

Tradicijas ir modernų dizainą apėmusiose medžio produktų dizaino ir gamybos kūrybinėse dirbtuvėse dalyviai ieškojo naujų gaminių dizaino sprendimų: išbandė modernią įrangą – lazerį ir CNC frezavimo stakles, prie jų derino tradicinius rankinius medžio apdirbimo įrankius. Padedant lektoriui dr. Egidijui Valentinavičiui ir pasitelkiant modernią medžio apdirbimo įrangą kūrybinių dirbtuvių metu buvo gaminami įvairūs gaminiai iš medžio bei faneros. Dalis dirbtuvių darbo laiko skirta dizaino sprendimams, maketų ir vektorinių failų pasiruošimui. Dalyviai užmezgė dalykinius ryšius bei pasidalino gerąja patirtimi su kolegomis iš Latvijos.

Daugiau apie projektą: https://www.panrs.lt/wp-content/uploads/2021/05/amatininkyste_lt.pdf

Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Informacija apie 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą: https://latlit.eu/

Šis pranešimas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio pranešimo turinį atsako projekto partneris – Panevėžio rajono savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.


Savivaldybės informacija

image_print