Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 9 punktu, informuojame, kad rengiamas kitos paskirties žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pažagienių k., Šilagalio g. 20 (kadastro Nr. 6677/0001:92), padalijimas į atskirus kitos paskirties žemės sklypus, reikalingus atskirai stovintiems statiniams eksploatuoti, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, detaliojo plano koregavimas.

Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 14 d.  įsakymas Nr. A-117 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą”.

Planavimo tikslai: Koreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties (naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypo, kadastro Nr. 6677/0001:309 Šilagalio k.v., esančio Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pažagienių k., Šilagalio g. 20, detaliojo plano sprendinius padalijant sklypą į atskirus kitos paskirties žemės sklypus, reikalingus atskirai stovintiems statiniams eksploatuoti, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 582 946, el. paštas: [email protected]).

Planavimo iniciatorius: pagal sutartį AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“.

Plano rengėjas: UAB „Geodezijos linija“ (Tilžės g. 82A, Šiauliai, tel. 8 600 22380, el. p. [email protected]).

Informacija teikiama: apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019 m. gruodžio 23 d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Panevėžio rajono savivaldybės patalpose, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys ir Panevėžio seniūnijos patalpose, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-15 20:07

image_print