Nacionalinė švietimo agentūra vykdo švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ veiklos „Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis“ projektą „Ugdymo priemonės mokykloms“.

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001 yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis. 

Projektu siekiama gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga. 

Projekto įgyvendinimas nuo 2024 m. gegužės 9 d. iki 2028 m. rugsėjo 30 d. 

Visas projekto biudžetas – 52 090 812,98 Eur. 

Projektas įgyvendinamas su 74 partneriais (savivaldybių administracijomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis). 2024-04-29 Panevėžio rajono savivaldybės administracija pasirašė Jungtinės veiklos sutartį įgyvendinant projektą „Ugdymo priemonės mokykloms“ partnerio teisėmis su Nacionalinės švietimo agentūra.

Panevėžio rajono savivaldybei skirta 406 497,36 Eur. Savivaldybės finansinis įnašas nenumatomas.

Projekte numatytos veiklos: 

  • Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (rekomendacijų) parengimas; 
  • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga; 
  • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis. 

Priemonėmis bus aprūpintos savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių.

Projekte dalyvauja visos Panevėžio r. savivaldybės gimnazijos:

  • Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
  • Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija
  • Raguvos gimnazija
  • Ramygalos gimnazija
  • Smilgių gimnazija
  • Velžio gimnazija

Planuojama, kad pirmosios ugdymo priemonės – 108 kompiuteriai ir jų įkrovimo dėžės – rajono gimnazijas pasieks dar iki 2024-09-01.


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

image_print