Pritarta detaliojo plano sprendinių koregavimui rengiant techninį projektą

image_print

Architektūros skyriausinformacija