Skelbiamas konkursas socialinio pedagogo pareigoms užimti

Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija skelbia konkursą socialinio pedagogo pareigoms nuo 2022 m. gruodžio 14 d. užimti. Darbas – neterminuotas.
Darbo krūvis – 36 val. per savaitę.
Pretendentai atrankos komisijai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Socialinio pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. Gyvenimo aprašymą;

Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų, savo privalumų, pasiekimų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentų priėmimo pradžia – 2022 m. lapkričio 28 d., pabaiga – 2022 m. gruodžio 9 d. 15.00 val.
Dokumentai pateikiami asmeniškai Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos raštvedei Rasuolei Jasiukevičienei, siunčiant registruotu laišku adresu: Laisvės g. 18, Krekenava, LT-38310 Panevėžio r. arba elektroniniu paštu:  [email protected]
Informacija teikiama tel.: (8 45) 59 32 83; mob. tel. 8 687 18 564.
Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui asmeniškai. Numatoma pokalbio data – 2022 m. gruodžio 12 d. 14.00 val.


Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos direktorius Vaidas Pocius


Kadastro Nr. 6604/0011:424, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k.

Informuojame apie pateiktą nagrinėti prašymą dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 6604/0011:424, Bernatonių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bernatonių k., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo keitimą.

Prašymo tikslas: 0,5954 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio pagrindinės žemės naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, keitimas į kitos paskirties žemę, būdą – į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Su prašymu galima susipažinti nuo 2022-11-23 iki 2022-12-06 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje svetainėje (TPDRIS.lt) ir Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje (https://www.panrs.lt/planavimo-dokumentai/).

Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti iki 2022-12-06 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys)  raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.


Architektūros skyriaus informacija


Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla skelbia konkursą vairuotojo pareigoms užimti

Darbo krūvis – 1 etatas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 5,1–5,4 (priklausomai nuo darbo stažo).

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. teisę vairuoti (D kategoriją) patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą (CV);
 6. ankstesnių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Informacija teikiama tel. Nr.: 8 45 555 633.

Dokumentai priimami iki 2022 m. gruodžio 11 d. adresu: Upytės g. 1, Upytės k. Panevėžio r. arba el. paštu [email protected]  

Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį asmeniškai.


Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos direktorė Jurgita Zalatorienė 


Skelbiamas patalpų nuomos konkursas

Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centras (įstaigos kodas 188213789) išnuomoja viešo konkurso tvarka 5 (penkių) metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui, Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, šiuo metu Paįstrio kultūros centro (juridinio asmens kodas 188213789) patikėjimo teise valdomo pastatą (unikalus Nr. 6698-4020-8014, inventorinis Nr. 00015), esančio Kapinės g. 2, Daukniūnų k., Panevėžio r. 54,48 kv. m patalpas (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje pažymėtas indeksais: 1-35 – 5,81 kv. m, 1-36 – 9,79 kv. m, 1-37 – 4,75 kv. m, 1-38 –2,35 kv. m, 1-39 – 31,78 kv. m) administracinei, paslaugų ar komercinei veiklai.

Pradinis nuompinigių dydis – 0,91 Eur per mėnesį už kv. m. Nuomos mokestis bus indeksuojamas kartą per metus. Patalpos bus išnuomojamos nuo 2022 m. gruodžio 6 d.

Asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku pateikia voką, ant kurio turi būti užrašyta:

PATALPŲ (BENDRAS PLOTAS 54,48 KV. M), ESANČIŲ KAPINĖS G. 2, DAUKNIŪNŲ K., PANEVĖŽIO R. NUOMOS KONKURSUI

Voke turi būti pateikta:

 1. Paraiška dalyvauti konkurse.
 2. Siūlomas konkretus mėnesinis turto nuompinigių dydis.
 3. Siūlomas konkretus metinis turto nuompinigių dydis.

Norintys dalyvauti konkurse sumoka į Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro (kodas 188213789) sąskaitą Nr. LT46 4010 0412 0019 4716, banko kodas 40100, esančią AB Luminor banke, pradinį įnašą – turto nuomos mokestį  už 3 mėnesius – 148,73 Eur.

Dalyvauti  turto nuomos konkurse turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir banko išduotą patvirtintą mokėjimo pavedimą ar kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Nuomos konkurso paraiškos priimamos nuo  2022 m. lapkričio 17 d. iki gruodžio 5 d. 12 val., adresu Jaunystės g. 1, Paįstrio k., Panevėžio r. (administracijos kab.). Atsakingas asmuo –  ūkvedė Diana Stakelienė.

Komisijos posėdis vyks 2022 m. gruodžio 5 d. 13 val. Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centre. Informacija teikiama tel. 8 45 55 43 25, el. p. [email protected]


Paįstrio kultūros centro direktorė Daiva Kiršgalvienė


Panevėžio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Mano augintinis“

Panevėžio rajono savivaldybės didžiosios posėdžių salės fojė nuo lapkričio 15 d eksponuojama septynių Panevėžio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų  ugdytinių (1–7 metų) kūrybinių darbų paroda „Mano augintinis“ skiriama Gyvūnų gerovės metams.

 2022 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Gyvūnų gerovės metais. Ta proga Aplinkos ministerija sukūrė originalų Gyvūnų gerovės metų logotipą, kuris vaizduoja iš Lietuvoje gyvenančių laukinių ir naminių gyvūnų sukomponuotą gyvybės medį. Nors gerovės nusipelno visi gyvūnai be išimties, į logotipą visi netilptų, todėl logotipas sukomponuotas iš 15 rūšių gyvūnų, tiek naminių, tiek laukinių: tai kalakutas, arklys, višta, žąsis, čiurlys, bitė, varlė, gyvatė, katė, šuo, ežys, vilkas, kiškis, meška ir lašiša.

Parodos tikslai – šviesti visuomenę apie gyvūnų gerovės svarbą ir kurti Lietuvoje gyvūnų gerovei palankią aplinką, skatinant įgytas žinias perteikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, tėvelių, pedagogų, įstaigos darbuotojų menine kūrybine raiška.

Uždaviniai: skatinti domėjimąsi gyvūnų gyvenimu, didinti visuomenės sąmoningumą; lavinti kūrybiškumą, išradingumą, taikyti savitas kūrybinių darbų atlikimo technikas, plėtoti bendradarbiavimą tarp rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.

Parodoje eksponuojami įvairia technika sukurti kūrybiniai darbai, vaizduojantys augintinius. Užrašytas trumpas vaiko pasakojimas apie pavaizduotą augintinį. Parodos organizatorės – Panevėžio rajono Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Skurdenienė ir vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laura Vilimavičienė.


Panevėžio rajono Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ informacija


Nuo lapkričio 1 d. mažėja šilumos kaina Liūdynės ir Pažagienių gyventojams

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. nustatyta AB „Panevėžio energija“ vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 9,58 ct/kWh (be PVM).

Šilumos kaina gyventojams, palyginti su galiojančia spalio mėn. ( 11,13 ct/kWh  be PVM), mažėja 13,9 proc. arba 1,55 cento už kilovatvalandę. 

Nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2023 m. balandžio 30 d. ir nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. balandžio 30 d. bus kompensuojamas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas gyventojams centralizuotai teikiamai šilumai.

Karšto vandens kainos perskaičiuojamos pagal nustatytą šilumos kainą. Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. Pažagienių gv. gyventojams karštas vanduo, esant pastatuose uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kainuos 6,75 Eur už kubinį metrą, o esant atvirai sistemai – 8,18 Eur  už kubinį metrą. Panevėžio r. Liūdynės k. gyventojams karštas vanduo kainuos 7,77 Eur už kubinį metrą.


Daugiau informacijos:  www.pe.lt


Parengtas AB „LTG Infra“ elektros tinklų teritorijų planas

B „LTG Infra” pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas elektros tinklui įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti AB „LTG Infra” elektros tinklų teritorijų planas. Kviečiame su plano sprendiniais susipažinti AB „LTG Infra“ bendrovės internetinėje svetainėje https://ltginfra.lt/planuojami-projektai.


AB „Energijos skirstymo operatorius“ sprendimų verslo klientams vadybininkė Ingrida Gaveikienė


Panevėžio rajono socialinių paslaugų centrui (savivaldybės biudžetinė įstaiga: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys, kodas 30270534) reikalingas buhalteris

Darbo krūvis: 1 pareigybė.

Pareigybės lygis: B.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,03.

Darbo pobūdis:

Užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės, savivaldybės bei kitų lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą dokumentų įforminimą ir jų kontrolę, finansinės ir mokestinės atskaitomybės formų parengimą laiku ir jų teisingumą;

Reikalavimai darbuotojui:

 • Aukštasis/aukštesnysis buhalterinis, finansinis arba ekonominis išsilavinimas;
 • Lietuvos finansinės atskaitomybės standartų (LFAS), mokesčius reglamentuojančių LR teisės aktų išmanymas;
 • Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (Ms Office, Excel, apskaitos programomis);
 • Greita orientacija, atsakingumas, kruopštumas, analitinis mąstymas, savarankiškumas.

    Darbo vieta:

  Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygala, Panevėžio r.

    Kontaktiniai duomenys:

Gyvenimo aprašymą siųsti adresu [email protected]

Telefono nr. +370 66441056


Lijana Žlibinienė


Parengtas ESO elektros tinklų teritorijų ir ESO elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam elektros tinklui ir elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrai įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu Energetikos ministerijai yra pateiktas elektros tinklų teritorijų planas, Susisiekimo ministerijai – ESO elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planas.  Kviečiame su planų sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje.


AB „Energijos skirstymo operatorius“ sprendimų verslo klientams vadybininkė Ingrida Gaveikienė


Ar mokami vaiko pinigai jam suėjus 18 metų bet dar mokantis mokykloje?

Vadovaujantis Išmokų vaikams įstatymo 6 str., kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai, skiriama ir mokama 1,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį (80,50 Eur).

Reikia pateikti  socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos prašymą skirti išmoką vaikui savo deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijoje arba per spis.lt sistemą.