2021-04-08

Individualius nuotekų valymo įrenginius gyvenamuosiuose būstuose susidarančių nuotekų tvarkymui įsirengę Panevėžio rajono gyventojai nuo šiol paramą galės gauti lengviau.

Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino Panevėžio rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių (INVĮ) statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašą, kuriuo reglamentuojama gyventojų prašymų teikimo, vertinimo ir lėšų skyrimo tvarka.

Sprendimu supaprastinta 2020 m. vasario  27 d. nustatyta dalinio finansavimo tvarka, keičiant ją dalinio kompensavimo tvarka – su kiekvienu kompensaciją gauti norinčiu gauti pareiškėju nebebus sudaromos Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys,  nebereikės pildyti papildomų  formų.

Dėl to sumažės biurokratinė našta kompensacijos prašantiems gyventojams.  Jiems skirtos  lėšos bus iš karto, pagal pirminį dalinio kompensavimo prašymą pervedamos į nurodytą sąskaitą, nereikės dar kartą ateiti į Savivaldybę.

Apraše nurodoma, kad INVĮ, skirtų Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamuosiuose būstuose susidarančių nuotekų tvarkymui, statybos išlaidų dalis kompensuojama tik tuo atveju, kai nėra techninės galimybės prisijungti prie magistralinių nuotekų tinklų.

Prašymus dalinei kompensacijai gauti gali teikti gyventojai, atlikę INVĮ statybos darbus ir visiškai užbaigę juos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Kompensuojama (apmokama) 50 proc. patirtų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1 tūkstantis eurų.

Įsirengę aplinkosauginius reikalavimus tenkinančius individualius nuotekų valymo įrenginius, gyventojai galės atsisakyti lauko tualetų ar nuolat išvežinėjamų nuotekų rezervuarų. Tinkamas nuotekų tvarkymas padės mažinti aplinkos taršą.

Programai finansuoti Savivaldybės biudžete šiais metais, kaip ir 2020-aisiais, numatyta 30 tūkst. eurų. Kvietimas teikti prašymus skelbiamas čia


Savivaldybės informacija

image_print

Privacy Preference Center

Skip to content