Noriu paklausti ar yra planuose teikti paraišką dėl individualių nuotekų valymo įrenginių ar nuotekų kaupimo rezervuarų įsigyjimo dalinio kompensavimo gyventojams? Jei taip, tai kada? Taip pat norėčiau paklausti, kodėl iki šiol nebuvo teikta paraiška, kai kitos savivaldybės pasinaudojo šia galimybe?

image_print

Jūs turite galimybę gauti kompensaciją už individualių nuotekų valymo įrenginių  (toliau – INVĮ) įsirengimą savo lėšomis nuosavybės teise priklausančiame sklype. Kompensuojama suma – iki 50% patirtų išlaidų, bet ne daugiau 1000 Eur. Pagrindinės sąlygos yra šios: turite pasirengti INVĮ supaprastintą statybos projektą, jo pagrindu gauti statybą leidžiantį dokumentą, pasistatyti INVĮ, atitinkančius nustatytus ES reikalavimus (įrenginys turi turėti CE ženklinimą), ir, pilnai užbaigus statybą, nustatyta tvarka pateikti prašymą savivaldybei dalinai kompensuoti patirtas išlaidas (toliau – Prašymas).

Kvietimas pateikti Prašymus bus paskelbtas savivaldybės internetiniame puslapyje www.panrs.lt skiltyje po š.m. balandžio 8 d. Prie kvietimo bus pridėta ir Prašymo forma ir Individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašas, kuriame detaliai aprašyta visa kompensavimo tvarka.

Sunku suprasti, ką turėjote mintyse rašydama: „kodėl iki šiol nebuvo teikta paraiška, kai kitos savivaldybės pasinaudojo šia galimybe?“. Panevėžio rajono savivaldybės taryba jau antri metai iš eilės teikia paramą rajono gyventojams, savo lėšomis įsirenginėjantiems INVĮ.