Neformalusis vaikų švietimas

Informuojame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigaliojo bendras visoms savivaldybėms Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas ČIA.

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 2022 m. gegužės 5 d. Tarybos sprendimu Nr. T-133 pripažintas netekusiu galios.

Naujų NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškų teikimas:

Naujos NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos (toliau – Paraiška) teikiamos elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt (Aprašo 1 priedas).

Paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus iki nustatytų datų:  pateikus iki birželio 1 d. 23.59 valandos, informacija apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki rugpjūčio 1 d.;   pateikus iki spalio 1 d. 23.59 valandos, informacija apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki gruodžio 1 d.

SVARBU:   nuo 2022 m.  kovo 1 d. su mokiniais, pradėjusiais lankyti neformaliojo vaikų švietimo programas,  sudaromos naujos formos Mokymo sutartys (Aprašo 4 priedas).

Visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, kurių programų akreditacija galioja iki  2022 m. gruodžio 31 d. turės teikti Paraiškas atitikties reikalavimams nustatymui 2023 metams (pagal naują formą elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt ) iki 2022 m. spalio 1 d.

Neformaliojo vaikų švietimo klausimais konsultuoja  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės: Sigita Jasiūnienė, tel. 8 620 63 289 , el. p. sigita.jasiuniene@panrs.lt   ir Ilona Čingienė, tel. 8 626 48 241, el. p. ilona.cingiene@panrs.lt.

Programas 2022 m. Panevėžio rajone planuojama vykdyti vasario–birželio ir rugsėjo–gruodžio mėn.

Paraiškos NVŠ programų akreditavimui (ir akreditavimo pratęsimui) bus priimamos iki 2021 m. gruodžio 31 d. 12.00 val.

Paraiškas teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai (207 kab., Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) arba (skenuotas) el. p. savivaldybe@panrs.lt

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos forma ir Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis.

NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

– turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
– yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);
– turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
– užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
– turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti NVŠ mokytojais.

Neregistruoti ŠMIR NVŠ teikėjai iki 2021 m. gruodžio 20 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Ilonai Čingienei (110 kab.) duomenų registravimo kortelę (laisvieji mokytojai ir institucijos), verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą (tik laisvieji mokytojai), galiojančius nuostatus ar įstatus (tik institucijos).

Informacija apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikiama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje. Ilona Čingienė, tel. 8 626 48 241 , el. p. ilona.cingiene@panrs.lt, Sigita Jasiūnienė, tel. 8 620 63 289, el. p. sigita.jasiuniene@panrs.lt


                                                                                                            Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

 

Informuojame, kad, siekiant plėtoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paslaugas ir ugdymo(si) aplinkas, sudaroma galimybė pasinaudoti NVŠ krepšeliu 2021 m. vasarą. Lėšos bus skiriamos NVŠ teikėjams (įstaigoms, asociacijoms), kurių programos yra akredituotos 2021 m. birželio-liepos-rugpjūčio mėn.

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokinius iki 2021-06-01 registruotis į šias NVŠ programas, pasirinkus tik vieną iš jų. Norint užsiregistruoti į programą reikia kreiptis tiesiogiai į NVŠ teikėją (įstaigą / asociaciją, kuri vykdys šią programą) ir sudaryti su juo dvišalę sutartį. Programų sąrašą ir teikėjų kontaktus rasite čia.

 

Informaciją apie NVŠ programas teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistės:
Sigita Jasiūnienė, tel. 8 620 63 289, el. p. sigita.jasiuniene@panrs.lt
Alma Namavičienė,  el. p. alma.namaviciene@panrs.lt
Ilona Čingienė, tel.: (8 45) 58 29 07, 8 626 48 241, el. p. ilona.cingiene@panrs.lt

NVŠ programos 2021 m. bus finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis.

Norintys  vykdyti NVŠ veiklas ir gauti lėšas, iki 2021 m. sausio 11 d. turi:

  • teikti naujas NVŠ programas vertinimui ir akreditacijai (paraiškos forma);
  • teikti  prašymus (prašymo forma) dėl NVŠ programos atitikties reikalavimams pratęsimo.

Dokumentus teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai el. p. savivaldybe@panrs.lt

NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

– turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
– yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);
– turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
– užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
– turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti NVŠ mokytojais.

Neregistruoti ŠMIR ir neturintys prieigų prie Neformaliojo švietimo programų registro  (NŠPR) bei Mokinių registro (MR) NVŠ teikėjai iki 2020 m. gruodžio 31 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Ilonai Čingienei el. p. ilona.cingiene@panrs.lt skenuotus  įstaigos nuostatus / įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančių dokumentų kopijas.

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas čia.

Informaciją apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistės:
Sigita Jasiūnienė, tel. (8 45) 58 29 59, el. p. sigita.jasiuniene@panrs.lt
Alma Namavičienė, tel. (8 45) 58 29 74, el. p. alma.namaviiene@panrs.lt
Ilona Čingienė, tel.: (8 45) 58 29 07, 8 626 48 241, el. p. ilona.cingiene@panrs.lt

NVŠ programų finansavimas Panevėžio rajone bus tęsiamas 2020 m. rugsėjo–gruodžio mėn.

Naujos paraiškos NVŠ programų akreditavimui bus priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. 15.00 val.

Paraiškas teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai (207 kab., Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) (paraiškos forma).

NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

– turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
– yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);
– turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
– užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
– turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti NVŠ mokytojais.

Neregistruoti ŠMIR ir neturintys prieigų prie Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (KTPRR) bei Mokinių registro (MR) NVŠ teikėjai iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Ilonai Čingienei (110 kab.) įstaigos nuostatus / įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančių dokumentų kopijas ir užpildo Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą.

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas čia.

Informacija apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikiama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje. Ilona Čingienė, tel. (8 45) 58 29 07, el. p. ilona.cingiene@panrs.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-17 13:57