Dažniausiai užduodami klausimai

Laba diena, ar reikalingas koks nors leidimas remontui ? Bernatoniu gyvenvieteje sodyba namas ir ukinis pastatas.16 aru zemes sklypas.Noreciau ukini pastata remontuoti nekeiciant matmenu.nei aukscio.Tik darzines medines sienas permuryti blokeliais ir sudeti langus.Isbetonuoti grindis.Medines sienos apie 40 % pastato,kitos sienos murines Yra geodeziniai matavimas,topo nuotrauka ir nauji zemes sklypo kadastriniai matavimai 2013 metais kai buvo suderinta su kaimynais ir sukalti strypai kordinaciu kampuose Namo plotas 120 m2,ukinio pastato uzstatymo plotas 121 m2

Pagal Jūsų aprašymą būtų atliekamas pastato kapitalinis remontas. Pastato kapitaliniam remontui reikalingas projektas ir leidimas šiuo atveju:

Be Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytų atvejų, leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą privalomas atliekant ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato, nesudėtingojo pastato kapitalinį remontą kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti.


Laba diena, pakitus statybos įstatymui,norėčiau sužinoti, kokių tiksliai dokumentus reikia pateikti Panevėžio rajono miesto savivaldybei, norint pasistatyti nesudėtingą vienbutį gyvenamąjį namą sodų bendrijoje Ekranas 1, Plukių kaime.Namo plotis planuojamas iki 80 kv., vieno aukšto,atitinkantis Sodų bendrijų įstatymą.Ketiname įsirengti giluminio vandens gręžinį,nuotekų sistemą, prisijungti prie elektros tinklų.Žmona yra vienintelė sklypo savininkė, turime toponuotrauką, sklypo kadastrinius matavimus, darytus 2014m. Ar galima pateikti savo braižytą supaprastintą namo planą, kurį patikrintų ir patvirtintų architektas savivaldybėje? Ar galime statybą vykdyti patiems,kaip statybos rangovams, prisiimant visą atsakomybę už kokybę,broką ir pan.Kokių leidimų reikėtų tokioms statyboms? Ar būtų galima dažniau konsultuoti el.paštu su Architektūros skyriumi, nes šiuo metu esame užsienyje, bet norime tiksliai parengti visus dokumentus Statybos leidimui gauti.

Statybą sodininkų bendrijos teritorijoje reglamentuoja Sodininkų bendrijų įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FD474D5CE327/kKytmduGNo). Norint statyti gyvenamąjį namą iki 80 kv.m bendro ploto nuo 2017-01-01 privalomas Leidimas (statyti naują statinį, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ir t.t.) – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (http://www.vtpsi.lt/node/3175). Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (http://www.vtpsi.lt/node/3144). Šiame reglamente numatyta kas gali atlikti nesudėtingo statinio projektavimo darbus. Statybos darbus galite vykdyti ūkio būdu. Dėl sąlygų gręžinio projektavimui reikia kreiptis su prašymu į Savivaldybės administracijos Architektūros skyrių. Gręžinius projektuoja ir įrengia tam teisę turinčios įmonės. Sąlygas prisijungimui prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo sistemų (gatvių/kelių) išduoda šių tinklų ir susisiekimo sistemų valdytojai. Sąlygų galimu rūpinasi patys statytojai. Visas su projektavimu susijusias funkcijas galite deleguoti projektuotojui.


Laba diena, domina kolsultacija dėl vandens pramogų parko statymo viename iš Panevėžio rajono karjerų. Kokių leidimų reikia? kur kreiptis? Ar tokiai veiklai reikia licencijos? Kur galima gauti visą informaciją?

Norint vykdyti komercinę veiklą ant vandens, reikia turėti vandens telkinio valdytojo sutikimą. Už valstybinius vandens telkinius Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje atsakinga Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyrius, už privačius – jų savininkai. Veikiančiuose karjeruose vykdyti kitą veiklą negalima. Turint valdytojų ir/ar savininkų sutikimus (naudojimo sutartis) rengiami projektai ir jiems išduodami leidimai statyti (įrengti). Savivaldybės administracija šiai veiklai neįgaliota išduoti licenzijų. Sutikimai statyti nesudėtingus laikinus statinius valstybiniuose telkiniuose išduodami vadovaujantis taisyklėmis (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4041BF36E02E).

Pareiškėjas dėl informacijas ar reikia licencijos, ar leidimo turi kreiptis į Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą el. paštu arba telefonu 8 52194342.   Panevėžio rajono savivaldybė tokių leidimų neišduoda.


Laba diena, norime atstatyti buvusius statinius (Krekenavos regioniniame parke, šalia II Rodų km. dvarvietės), nors pastatai ir pamatai neišlikę. Tačiau turime planus ir įrodymus, kad pastatai egzistavo. Norėtume sužinoti kokia statybos leidimo tvarka, kur kreiptis?

Visų pirma reikia valdyti nuomos ir/ar nuosavybės teise žemę, kurioje buvo statiniai. Turint įrodymų, kad konkrečioje vietoje stovėjo statiniai, sodybos atstatomos (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nuostatomis (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/HzyPCrDjMZ). Formuojamas sklypas, rengiamas projektas, gaunamas leidimas statyti.


Sveiki, gyvenemasis namas pastatytas 2008 metais. Statant padaryti visi matavimai ir gauti visi leidimai, bet pastatas įregistruotas kaip sodo namelis (bet jis yra nuolat gyvenamas). Ar galima pakeisti namo statusą į Gyvenamojo namo? Jeigu galima ar daug darbo tai padaryti?

Bendru atveju taip, pastato paskirtį pakeisti galima, jei tai neprieštarauja žemės paskirčiai ir yra įregistruotas 100% pastato baigtumas. Reikės parengti pastato paskirties keitimo projektą, gauti rašytinį pritarimą, patikslinti kadastro duomenis, pakeitimus įregistruoti registrų centre. Konkrečiai būtų galima pasakyti panagrinėjus pastato ir žemės nuosavybės dokumentus.


Laba diena. Ar yra numatyta asfaltuoti kelią Vyčių kaime (Savanorių gatvė), kuris eina į Dembavą.

Panevėžio rajono savivaldybės taryba pritarė Savanorių g., Vyčių k. (830 m), įrašyti į planuojamų rekonstruoti 2014–2020 metų finansiniu laikotarpiu įgyvendinamų projektų kelių ir gatvių sąrašą. Gatvės rekonstravimo galimybė priklausys nuo Europos Sąjungos investicinių fondų lėšų dydžio.


Laba diena, Prašau atsakykite, kokius dokumentus reikia pateikti, kad įrengtumėte gatvės apšvietimą. Klausiame dėl Pelėdų gatvės, esančios Vaivaduode, Panevėžio r.

Gyventojai, pageidaujantys, kad jų gyvenamojoje vietovėje būtų įrengtas kurios nors gatvės apšvietimas, turi pateikti prašymą savo seniūnijai arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijai. Prašymas bus nagrinėjamas atsižvelgiant į vietos bendruomenės nuomonę, į gautus kitų rajono gyvenamųjų vietovių gyventojų prašymus ir į rajono savivaldybės finansines galimybes tenkinti šiuos prašymus. Pažymime, kad priimant sprendimus pirmenybė teikiama toms gyvenvietėms, kuriose dėl LESTO vykdomų elektros tiekimo oro linijų rekonstravimo darbų yra demontuojamos atramos su savivaldybei priklausančiais gatvių švietuvais. Taip pat atsižvelgiama į gatvėse vykstančio transporto eismo intensyvumą, į technines galimybes ir į kitas svarbias aplinkybes.


Laba diena, norime Dembavoje, Velžio sen., Liepų 4 name, pirmame aukšte statytis balkoną. Pirmiausia norėčiau sužinoti kiek tiksliai gyventojų parašų reikia? Taip pat prašau išduoti sąlygų sąvadą ir informuoti, į kokias institucijas / įstaigas turėčiau / rekomenduotumėte kreiptis, kokių leidimų reikia, kokius dokumentus turėčiau pateikti ir kokia turėtų būti projekto įgyvendinimo seka, prieš pradedant naujo balkono ar terasos pirmajame aukšte įrengimą daugiabutyje, kuriame yra įsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija. Informuoju, kad daugiabutis namas nėra įtrauktas į kultūros vertybių sąrašą, nėra kultūros paveldo statinys ir nėra apsaugos zonoje. Pirmame aukšte esantys butai neturi balkonų, o antrajame ir aukščiau esančiuose aukštuose balkonus turi. Žemė, esanti prie daugiabučio namo, kurioje norėčiau įsirengti balkoną ar terasą, nuosavybės teise priklauso Panevėžio rajono savivaldybei. Balkoną ar terasą norėčiau įsirengti po balkonu, esančiu antrajame aukšte.

Vadovaujantis STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“  6 priedo 1.2 p. reikalavimais, rašytinis pritarimas privalomas atliekant ypatingo ar neypatingo statinio – daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato kapitalinį remontą mieste*, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda** (Balkonų, lodžų įstiklinimas; fasado elementų keitimas, naujų įrengimas; stoglangių įrengimas, keitimas; esamų angų pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas, dažymas, stoglangių įrengimas, keitimas; fasadų dangos įrengimas, keitimas, dažymas; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; kiti darbai, keičiantys pastatų išorės išvaizdą), išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti arba kai keičiamos laikančiąsias savybes praradusios pavienės konstrukcijos nesusilpninant ir nepašalinant kitų laikančiųjų konstrukcijų.

Pastaba. Jei šiame priede nurodytas statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, atitinkamas statinio projektas rengiamas statytojo pageidavimu, išskyrus daugiabučių namų ar visuomeninės paskirties pastatų kapitalinio remonto ir statinių griovimo pagal teismų sprendimus projektus, kurie turi būti parengti visais atvejais.

Statybos įstatymo 23 str. 10 d. 4 p. įpareigoja turėti statinio bendraturčių sutikimą; 8 p. kapitalinio remonto projekto ekspertizės aktą (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma (Ypatingas statinys – ekspertizė atliekama naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais).

STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ – gyvenamieji pastatai, kurių bendras plotas didesnis kaip 2000 m2, priskiriami ypatingų statinių kategorijai.

Todėl šiuo atveju, atliekant daugiabučio namo kapitalinį remontą kaimo vietovėje statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, tačiau privalomi: statinio bendraturčių sutikimai (sutikimai šiuo atveju atitinka statybą leidžiantį dokumentą), kapitalinio remonto projektas ir projekto ekspertizės aktas (gyvenamojo namo Liepos g. 4, Dembavos k., Panevėžio r., Bendras plotas – 2990.97 kv. m).


Laba diena, ar reikalingas leidimas ant daugiabučio namo sienos pritvirtinti kondicionierių, gyvenantiems Panevėžio rajone, jei reikia kur kreiptis?

Atliekant daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato, išskyrus I grupės nesudėtingo pastato, paprastąjį remontą mieste*(* Miestais laikomos daugiau kaip 3000 gyventojų turinčios gyvenamosios vietovės-Ramygalos m.), konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda**(** Balkonų, lodžų įstiklinimas; fasado elementų keitimas, naujų įrengimas; stoglangių įrengimas, keitimas; esamų angų pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas, dažymas, stoglangių įrengimas, keitimas; fasadų dangos įrengimas, keitimas, dažymas; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; kiti darbai, keičiantys pastatų išorės išvaizdą). Visais atvejais turi būti statinio bendraturčių (butų savininkų) sutikimas.


Sveiki, Ar yra numatyta kada nors asfaltuoti kelią į Maženius (nuo asfaltuoto kelio Velžys – Kabeliai)? Kelias yra labai prastos būklės.

Klausime nurodytas kelias yra valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3010 Preidžiai-Maženiai-Raguva. Jo piežiūros ir remonto darbų užsakovo funkcijas vykdo VĮ “Panevėžio regiono keliai”. Įmonės direktoriaus pavaduotojas V. Gendvilas pakomentavo, kad artimiausiu laiku minėto kelio asfaltavimas nenumatomas. Pagrindinė to priežastis – nepakankamas finansavimas valstybinės reikšmės kelių būklės gerinimui. Kelio žvyro danga vietomis buvo taisoma 2013-2014 m., nedidelės apimties remonto darbai numatomi ir šiemet.


Užduokite savo klausimą


    Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-19 16:05