Norint vykdyti komercinę veiklą ant vandens, reikia turėti vandens telkinio valdytojo sutikimą. Už valstybinius vandens telkinius Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje atsakinga Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyrius, už privačius – jų savininkai. Veikiančiuose karjeruose vykdyti kitą veiklą negalima. Turint valdytojų ir/ar savininkų sutikimus (naudojimo sutartis) rengiami projektai ir jiems išduodami leidimai statyti (įrengti). Savivaldybės administracija šiai veiklai neįgaliota išduoti licenzijų. Sutikimai statyti nesudėtingus laikinus statinius valstybiniuose telkiniuose išduodami vadovaujantis taisyklėmis (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4041BF36E02E).

Pareiškėjas dėl informacijas ar reikia licencijos, ar leidimo turi kreiptis į Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą el. paštu arba telefonu 8 52194342.   Panevėžio rajono savivaldybė tokių leidimų neišduoda.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 12:19

image_print