Dažniausiai užduodami klausimai

Kada bus baigti pradėti gatvių asfaltavimo projektai Pušynėlio ir Gardino gatvėse Molainių kaime. Darbai pradėti liepos mėn.. Gyventojų lėšų dalis jums irgi perduota. Su situacija, kuri labai bloga, galite susipažinti atvykę į vietą

Rangos sutartis su konkursą laimėjusiu rangovu dėl Molainių k. Pušynėlio g. asfaltavimo su techninio darbo projekto parengimu pasirašyta 2021-05-31, o dėl Molainių k. Gardino g. – 2021-06-02. Abiejose sutartyse nustatytas galutinis darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tokiu būdu darbai Pušynėlio gatvėje turėtų būti baigti ne vėliau kaip šių metų lapkričio 31 d., o Gardino g. – ne vėliau kaip gruodžio 2 d. Pažymėtina, kad abiejose sutartyse numatytas darbų atlikimo termino pratęsimas. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 10 (dešimčiai) mėnesių dėl svarbių priežasčių, kurios negali priklausyti nuo tiekėjo (negautas finansavimas, išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos, kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas). Gali kilti klausimas, kodėl numatomi tokie ilgi terminai iš pažiūros paprastiems darbams atlikti? Paaiškiname – gatvių asfaltavimo darbai gali būti atliekami tik parengus techninį darbo projektą ir nustatyta tvarka gavus statybos leidimą. Projektavimas užtrunka, nes projekto sprendiniai turi būti suderinti su įvairiomis suinteresuotomis institucijomis. Pavyzdžiui, Gardino g. yra pakloti požeminiai elektros kabeliai, todėl AB ESO iškėlė reikalavimą parengti atskirą elektros tinklų apsaugos įrengimo projektą. Jame numatytus darbus, savivaldybei iš anksto apmokėjus, atliks ESO parinktas rangovas ir tik po to galės būti vykdomi gatvės pagrindų įrengimo ir dangos asfaltavimo darbai. Kitas pavyzdys – dalis Pušynėlio gatvės trasos patenka į privataus asmens valdomą žemės sklypą. Vasarą Lietuvoje negyvenusio savininko paieškos ir reikalingo sutikimo gavimas lėmė ilgesnį nei įprastai projektavimo paslaugos atlikimo terminą. Be to, Lietuvos Respublikos statybos teisė nustato, kad visuomenei svarbių objektų, kuriems priskiriamos ir gatvės miesto ar kaimo gyvenamosiose vietovėse, statybos projektai privalomai turi būti viešinami, o savivaldybės lėšomis įgyvendinamiems projektams turi būti atliekama projektų ekspertizė. Tik atlikus šias apibrėžtą trukmę turinčias procedūras, darbams vykdyti pagal parengtus techninius projektus yra išduodami statybos leidimai. Molainių k. Pušynėlio g. statybos leidimas išduotas šių metų rugsėjo 24 d., Gardino g. statybos leidimo laukiama rugsėjo 28 d. Labai tikimės, kad rangovams darbams pradėti ir užbaigti neprireiks viso sutartyse nustatyto laiko, ir gatvės bus išasfaltuotos dar spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje.


Sveiki, noriu paklausti, kur reikia kreiptis ir kas turi atlikti tokią paslaugą kaip gatvės pavadinimo užrašymas. Nes mes gyvenam Spaustuvės gatvėje,kuri yra Staniūnuose,bet prasideda Panevėžyje ir yra dar toje pačioje gatvėje keli namai Vaivorykštės gatvės pavadinimu tas labai klaidina ieškančius adreso

Pagal pateiktą klausimą galiu atsakyti, kad dėl gatvės pavadinimo lentelės įrengimo Staniūnų kaimo teritorijoje reiktų kreiptis į Velžio seniūnijos seniūną. Papildomai noriu informuoti, kad Staniūnų kaime nebuvo ir nėra Adresų registre įregistruotų Vaivorykštės gatvės adresų. Vaivorykštės gatvė 2007-03-22 Tarybos sprendimu T-61 buvo pakeista į Spaustuvės.


Noriu pasistatyti nuotekų valymo įrengini ir man reikėtu pasidaryti projektą. Gal galite patarti i ką reiktu kreiptis

Dėl projekto parengimo reikėtų kreiptis į projektavimo paslaugas teikiančias įmones ar asmenius turinčius teisę užsiimti šia veikla. Projektuotojų kontaktus galite rasti viešoje erdvėje (internete ar kt.). Taip pat galite pasiteirauti nuotekų valymo įrenginių pardavėjų dėl galimybės įsigyti gaminį su reikiamos dokumentacijos parengimu (projektavimo paslaugomis bei statybą leidžiančio dokumento gavimu).


Kokiais atvejais reikia sudaryti infrastruktūros sutartis. Koks dabar Panevėžio raj. yra tarifas, kada tarifas keisis.

Infrastruktūros plėtros trišalė sutartis sudaroma, kada norima įsivesti vandentiekio ir nuotekų tinklus, be trišalės sutarties Aukštaitijos vandenys nesuteiks prisijungimo sąlygų. Norint sudaryti trišalę sutartį reikia rašyti laisvos formos prašymą dėl vandentiekio ir nuotekų projektavimo ir statybos el. paštu [email protected]  . Prašyme turi matytis pareiškėjo vardas ir pavardė, gyv. Vietos adresas, kontaktinis numeris, elektroninis paštas. Jeigu pareiškėjas atstovauja keliems asmenims ar sklypams kur nėra jis savininkas, reikalingas įgaliojimas atstovauti trišalei sutarčiai. Pagal Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimą 2021 m. vasario 25 d. Nr. T -51, Panevėžio infrastruktūros plėtros tarifas yra :

  • prioritetinės inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 0 Eur/m2;
  • neprioritetinės inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 0 Eur/m2.
  • prioritetinės socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 0 Eur/m2;
  • neprioritetinės socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 0 Eur/m2.

Šis tarybos sprendimas įsigalioja nuo 2021 m. kovo 1 d.

Šiuo metu negalima atsakyti, kada tarifas keisis. Jeigu bus nuspręsta nustatyti tarifą, bus naujas tarybos sprendimas ir jis bus viešai prieinamas www.panrs.lt


Sveiki, ar yra numatyti žvirkelio atsfaltavimo darbai, projektai kelyje A10 (baltijos kelias) 15-ame kilometre, posūkyje į Puodžiūnus (3014 kelias) ?

Dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3014 Gegužinė–Puodžiūnai–Sereikoniai asfaltavimo turite kreiptis į VĮ Lietuvos automobilių kelių direkciją.


Ar imanoma gauti projekta daryta 1989m. is archyvo. Namo priestato Piniavoje

Savivaldybės administracija statybos leidimus išduoda nuo 2002 m. sausio 1 d. Iki tol leidimus statybai išdavinėjo VTPSI (Statybos inspekcijos) Panevėžio skyrius. Jei jie turi archyvą, ar jis perduotas centriniam archyvui – teirautis Statybos inspekcijos Panevėžio skyriuje arba kreiptis į projekto autorių.


Laba diena. Turiu sugriuvusią pirtelę seną (Unikalus Nr.6693-9003-6066) prie upės adresu Daukniškio g. 28, Daukniškių k. Paįstrio sen. Užstatytas plotas 20 kv.m. Noriu ją atsinaujinti, pasididinti ir pakeisti orientaciją. Sklypo dydis 0.0109 ha. Kokius dokumentus turiu paruošti ir kur priduoti?

Atstatant pastatą, jei jis buvo registruotas NT Registre, nekeičiant jo ploto ir tūrio – neprivalomas projektas ir leidimas, o  jį rekonstruoti galima vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“reikalavimais; jei privaloma gauti statybai leidimą projektą pateikti per IS “Infostatyba” (tokiu atveju rekomenduojame kreiptis į projektuotojus).


Sveiki, Tičkūnuose esančiuose soduose pridygo daug gyvenamų namų, gatvė neapšviesta, kasdien ten vaikšto suaugę ir vaikai, gal pavyktų apšviesti visą gatvę? O rinkliava padalinti visoms Sodų bendrijoms? (rašau apie gatvę vedančia į Katino parduotuvę)

Kol rajono savivaldybė neperėmė sodų bendrijų gatvių, jose įrenginėti gatvių apšvietimo tinklus ar kitą komunalinę infrastruktūrą neplanuojama. Vietos bendruomenė galėtų pasinaudoti galimybe pageidaujamo gatvių apšvietimo tinklo statybai suteikti pirmenybę, jei prisidėtų savanorišku indėliu prie darbų finansavimo taip, kaip nustatyta Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019-02-20 sprendimu Nr. T-39 patvirtintame Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos apraše. Tam būtina sąlyga, kad minimali objekto darbų vertė būtų 5,0 tūkst. Eurų, o pareiškėjo dalinio  prisidėjimo dydis ne mažesnis kaip 20 procentų. Kitu atveju, be jokių išlygų apšvietimo tinklų statybos darbus bendru susitarimu galėtų organizuoti suinteresuotos sodų bendrijos, pačios išsiimdamos prisijungimo sąlygas, užsakydamos ir apmokėdamos projekto parengimo paslaugą bei rangos darbus. Pažymėtina, kad sodų bendrijose gatvių juostos dažnai būna susiaurintos dėl už sklypo ribų įrengtų tvorų, augančių želdinių ir kt. Dėl tokių kliūčių pašalinimo ar apėjimo sodų bendrijos nariai tarpusavyje susitartų lengviau, nei savivaldybės institucijos užsakymu apšvietimo tinklų statybos projektą rengiantis projektuotojas.


Laba diena, norime statyti pirtį iki 50 kv.m ploto kaimo vietovėje namų valdos sklype, netoliese statomo namo ..Statinys priskiriamas I gr. nesudėtingiems statiniams. Jiems nei projektas, nei leidimas statyti neprivalomas. Koks minimalus atstumas nuo pirties iki kaimynų sklypo ribos turi būti išlaikytas, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai? Gretimuose sklypuose namai dar nestatomi, vienas kaimynas sutinka su vieno metro atstumu nuo jo sklypo ribos.

Iki kaimyninio sklypo ribos turi būti išlaikomas 3,00 m atstumas, rašytiniu kaimyno sutikimu galima atstumą sumažinti sutartu atstumu. Jei sklypas (-ai) buvo suformuoti detaliuoju planu, tai reikia žiūrėti, kokiu atstumu nuo sklypo ribos numatyta užstatymo linija; šios ribos keitimas (mažinimas) laikomi neesminiais detaliojo plano sprendiniais, kuriuos galima koreguoti techninio projekto metu.


Užduokite savo klausimą


    Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-19 16:05