Rangos sutartis su konkursą laimėjusiu rangovu dėl Molainių k. Pušynėlio g. asfaltavimo su techninio darbo projekto parengimu pasirašyta 2021-05-31, o dėl Molainių k. Gardino g. – 2021-06-02. Abiejose sutartyse nustatytas galutinis darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tokiu būdu darbai Pušynėlio gatvėje turėtų būti baigti ne vėliau kaip šių metų lapkričio 31 d., o Gardino g. – ne vėliau kaip gruodžio 2 d. Pažymėtina, kad abiejose sutartyse numatytas darbų atlikimo termino pratęsimas. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 10 (dešimčiai) mėnesių dėl svarbių priežasčių, kurios negali priklausyti nuo tiekėjo (negautas finansavimas, išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos, kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas). Gali kilti klausimas, kodėl numatomi tokie ilgi terminai iš pažiūros paprastiems darbams atlikti? Paaiškiname – gatvių asfaltavimo darbai gali būti atliekami tik parengus techninį darbo projektą ir nustatyta tvarka gavus statybos leidimą. Projektavimas užtrunka, nes projekto sprendiniai turi būti suderinti su įvairiomis suinteresuotomis institucijomis. Pavyzdžiui, Gardino g. yra pakloti požeminiai elektros kabeliai, todėl AB ESO iškėlė reikalavimą parengti atskirą elektros tinklų apsaugos įrengimo projektą. Jame numatytus darbus, savivaldybei iš anksto apmokėjus, atliks ESO parinktas rangovas ir tik po to galės būti vykdomi gatvės pagrindų įrengimo ir dangos asfaltavimo darbai. Kitas pavyzdys – dalis Pušynėlio gatvės trasos patenka į privataus asmens valdomą žemės sklypą. Vasarą Lietuvoje negyvenusio savininko paieškos ir reikalingo sutikimo gavimas lėmė ilgesnį nei įprastai projektavimo paslaugos atlikimo terminą. Be to, Lietuvos Respublikos statybos teisė nustato, kad visuomenei svarbių objektų, kuriems priskiriamos ir gatvės miesto ar kaimo gyvenamosiose vietovėse, statybos projektai privalomai turi būti viešinami, o savivaldybės lėšomis įgyvendinamiems projektams turi būti atliekama projektų ekspertizė. Tik atlikus šias apibrėžtą trukmę turinčias procedūras, darbams vykdyti pagal parengtus techninius projektus yra išduodami statybos leidimai. Molainių k. Pušynėlio g. statybos leidimas išduotas šių metų rugsėjo 24 d., Gardino g. statybos leidimo laukiama rugsėjo 28 d. Labai tikimės, kad rangovams darbams pradėti ir užbaigti neprireiks viso sutartyse nustatyto laiko, ir gatvės bus išasfaltuotos dar spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje.

image_print