Infrastruktūros plėtros trišalė sutartis sudaroma, kada norima įsivesti vandentiekio ir nuotekų tinklus, be trišalės sutarties Aukštaitijos vandenys nesuteiks prisijungimo sąlygų. Norint sudaryti trišalę sutartį reikia rašyti laisvos formos prašymą dėl vandentiekio ir nuotekų projektavimo ir statybos el. paštu [email protected]  . Prašyme turi matytis pareiškėjo vardas ir pavardė, gyv. Vietos adresas, kontaktinis numeris, elektroninis paštas. Jeigu pareiškėjas atstovauja keliems asmenims ar sklypams kur nėra jis savininkas, reikalingas įgaliojimas atstovauti trišalei sutarčiai. Pagal Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimą 2021 m. vasario 25 d. Nr. T -51, Panevėžio infrastruktūros plėtros tarifas yra :

  • prioritetinės inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 0 Eur/m2;
  • neprioritetinės inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 0 Eur/m2.
  • prioritetinės socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 0 Eur/m2;
  • neprioritetinės socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 0 Eur/m2.

Šis tarybos sprendimas įsigalioja nuo 2021 m. kovo 1 d.

Šiuo metu negalima atsakyti, kada tarifas keisis. Jeigu bus nuspręsta nustatyti tarifą, bus naujas tarybos sprendimas ir jis bus viešai prieinamas www.panrs.lt

image_print