Dažniausiai užduodami klausimai

Norėtume sužinoti, ar planuojamas kelio remontas nuo pagrindinio kelio ties Lukoil degaline ir parduotuve „Pas Katiną“ link Tičkūnų km? Ar lauksim, kol bus neįmanoma bus pravažiuoti?

Į šių metų Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašą įrašytas objektas „(PAN-82) Panevėžio sen. Tičkūnų k. Draugystės g.  pėsčiųjų tako (šaligatvio) statyba“. Įrengus apie 340 m ilgio taką, bus atliktas tokio pat ilgio Draugystės g. ruožo asfalto dangos paprastasis remontas. Šiuo metu yra užbaigtas planuojamų darbų projektas, atlikta jo ekspertizė. Birželio mėn. įvykdžius viešojo pirkimo procedūras, tikimasi sudaryti rangos sutartį, o didžiąją dalį darbų atlikti iki metų galo.


Norėjau pasiteirauti, ar yra planuojama įvesti kanalizaciją ir vandentiekį į Vadoklių miestelį, Draugystės gatvę?

Šiuo metu yra nagrinėjama galimybė gauti 2021-2027 m. finansinio laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimui įvairiose Panevėžio rajono gyvenvietėse, taip pat ir Vadoklių miestelyje.


Sveiki, ar šį mėnesi vėluos vaiko pinigai, nes dažniausiai būdavo 10 d.

Išmoka vaikui mokama kiekvieną mėnesį nuo 10 iki 25 d.


Kelintą dieną pervedami vaiko pinigai?

Išmoka vaikui mokama kiekvieną mėnesį nuo 10 iki 25 d.


Kur rasti siuksliu isvezimo grafikus. Kurie buvo zadami nuo lapkricio 21d.

Grafikus galima rasti Panevėžio savivaldybės tinklapyje aplinkosaugos skiltyje (Meniu>Veiklos sritys>Aplinkosauga).


Ar išėjus po 12 klasių mokytis į kolegiją dar priklauso gauti 70 eurų?

Jums išmoka nepriklauso. Išmoka vaikams mokama kol mokinys mokosi pagal bendrojo lavinimo programą.

Išmokų vaikams įstatymo 6 str. nurodo:
Kiekvienam…  vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai, skiriama ir mokama 1,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.


Per karantinus labai sumažėjo autobusų kursavimas į Krekenavą. Iš Krekenavos neliko autobusų į Kauną (!), Marijampolę… Ar galima tikėtis šių maršrutų atnaujinimo?

Panevėžio rajono savivaldybės administracija organizuoja ir koordinuoja vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutus. Rašte minimi maršrutai nėra vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutai. Šiuos maršrutus organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos saugos administracija (konsultacijos teikiamos telefonu +370 5 278 5601 ir el. paštu [email protected]).


Domina procedūrą gauti kompensaciją už valimo įrengimo įsirengima kaimo vietovėje

Kompensacijų už individualių nuotekų valyklų įrengimą skyrimo procedūra yra aprašyta Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. T-102 patvirtintame Panevėžio rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos apraše https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f74fd05098f311eb9fecb5ecd3bd711c


Ar įmanoma pasikeisti pavardę? Man 19 m. Ar reikia kokių sutikimų ar ne?

Vardo ir (ar) pavardės keitimo pagrindus ir tvarką apsprendžia LR Teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr.1R-334 ,,Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos piliečiai gali pateikti prašymą pakeisti vardą ir (ar) pavardę Civilinės metrikacijos įstaigoje tiesiogiai arba per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje (MGVDIS) https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.  


Užduokite savo klausimą

    Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-19 16:05