Jums išmoka nepriklauso. Išmoka vaikams mokama kol mokinys mokosi pagal bendrojo lavinimo programą.

Išmokų vaikams įstatymo 6 str. nurodo:
Kiekvienam…  vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai, skiriama ir mokama 1,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

image_print