Kompensacijų už individualių nuotekų valyklų įrengimą skyrimo procedūra yra aprašyta Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. T-102 patvirtintame Panevėžio rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos apraše https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f74fd05098f311eb9fecb5ecd3bd711c

image_print