Informuojame, kad yra parengta Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos Smilgių mstl. griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija

image_print

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengta „Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos Smilgių mstl. griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija“:

 1. Statinių statybvietės adresas: Smilgių sen., Panevėžio r. sav. , statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: melioracijos, hidrotechnikos statiniai (pagal STR 1.01.03:2017 p. 10);
 2. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: valstybinė žemė, privatūs sklypai;
 3. Statybos rūšis: rekonstravimas;
 4. Statinio kategorija: neypatingi statiniai;
 5. Projektuotojas: UAB  “Inžinerinis  projektavimas”  Panerių    64,  LT-03160,  Vilnius,  tel.  Nr.+370-639-82714, faks: +370-650-02535, el. paštas: [email protected];
 6. Projekto vadovas: Gvidas Kazlauskas (atestato Nr. S-811-PmA);
 1. Projektinius pasiūlymus   rengia:   Gvidas   Kazlauskas      tel.:   +370   651   52360,    el. [email protected];
 2. Statytojas: Ukmergės rajono savivaldybė;
 3. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2022-07-19 Ukmergės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://panrs.lt/projektiniai-siulymai;
 4. Informacija teikiama iki viešo susirinkimo, visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus tel.: +370 651 52360 ir pateikus elektroninę užklausą adresu: [email protected]
 5. Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui atskiru raštu iki 2022-07-19 paštu: [email protected] per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešasis susirinkimas (visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais) įvyks 2022-07-19 d. 15:30 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Susirinkimo nuoroda: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIuf-ivpz8iH9VeGJPdE4hPtJuIKJyEOl62 Pastaba: Negalintiems prisijungti prie viešojo susirinkimo kreiptis į projektuotoją telefonu +370 651 52360.

Prisijunkti galite per „Zoom“ programėlę savo telefone ar kompiuteryje.

Projektiniai siūlymai

Vaizdinė informacija