Panevėžio r. Smilgių gimnazija skelbia konkursą logopedo, psichologo, biologijos- gamtos, chemijos, anglų kalbos mokytojo pareigoms užimti

Pareigybės lygis –  A2, pareigybės apimtys:

Psichologas- 1 etatas;

Logopedas 1,5 etato ( 1 et. gimnazijoje, 0,5 – ikimokyklinio ugdymo skyriuje);

Biologija/ gamta – 20 kontaktinių ( galimybė vadovauti klasei);

Chemija – 6 kontaktinės;

Anglų k. – 20/ 25  kontaktinės ( galimybė vadovauti klasei).

Darbo sutarčių rūšis – terminuota.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,44–10,45 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, atitinkamo dalyko pedagogo profesinė kvalifikacija.

Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos).

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Privalumai:

ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

Gyvenimo aprašymą (CV);

Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

Atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami Smilgių gimnazijoje 8.00 iki 16.00 val., adresu Panevėžio g. 1, Smilgiai, Panevėžio r. arba elektroniniu paštu: [email protected]

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 12 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Smilgių gimnazijos direktorė Asta Kačarauskienė tel: 8 (618) 69795.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

 


Informuojame, kad yra parengta Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos Smilgių mstl. griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengta „Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos Smilgių mstl. griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija“:

 1. Statinių statybvietės adresas: Smilgių sen., Panevėžio r. sav. , statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: melioracijos, hidrotechnikos statiniai (pagal STR 1.01.03:2017 p. 10);
 2. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: valstybinė žemė, privatūs sklypai;
 3. Statybos rūšis: rekonstravimas;
 4. Statinio kategorija: neypatingi statiniai;
 5. Projektuotojas: UAB  "Inžinerinis  projektavimas"  Panerių    64,  LT-03160,  Vilnius,  tel.  Nr.+370-639-82714, faks: +370-650-02535, el. paštas: [email protected];
 6. Projekto vadovas: Gvidas Kazlauskas (atestato Nr. S-811-PmA);
 1. Projektinius pasiūlymus   rengia:   Gvidas   Kazlauskas      tel.:   +370   651   52360,    el. [email protected];
 2. Statytojas: Ukmergės rajono savivaldybė;
 3. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2022-07-19 Ukmergės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://panrs.lt/projektiniai-siulymai;
 4. Informacija teikiama iki viešo susirinkimo, visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus tel.: +370 651 52360 ir pateikus elektroninę užklausą adresu: [email protected]
 5. Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui atskiru raštu iki 2022-07-19 paštu: [email protected] per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešasis susirinkimas (visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais) įvyks 2022-07-19 d. 15:30 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Susirinkimo nuoroda: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIuf-ivpz8iH9VeGJPdE4hPtJuIKJyEOl62 Pastaba: Negalintiems prisijungti prie viešojo susirinkimo kreiptis į projektuotoją telefonu +370 651 52360.

Prisijunkti galite per „Zoom“ programėlę savo telefone ar kompiuteryje.

Projektiniai siūlymai

Vaizdinė informacija


Panevėžio r. Ramygalos gimnazija skelbia konkursą lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, matematikos mokytojo, logopedo, psichologo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti

Panevėžio r. Ramygalos gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga:
Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygalos m., Panevėžio r. sav., kodas 190398398) skelbia konkursą lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, matematikos mokytojo, logopedo, psichologo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti

 Darbo krūvis – 1 pareigybė.

 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,44–10,45 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. pedagoginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 4. pedagoginį darbo stažą patvirtinantį dokumentą;
 5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 6. gyvenimo aprašymą (CV);
 7. ankstesnių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Informacija teikiama tel.: 8 687 58 136.

Dokumentai priimami el. paštu [email protected] arba paštu adresu: Dariaus ir Girėno g. 32, LT-38265 Ramygalos m., Panevėžio r. sav., iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.       

Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami nurodytu telefonu ir kviečiami į pokalbį asmeniškai. Atvykstant į pokalbį būtina turėti dokumentų originalus.

 


Norėtume sužinoti, ar planuojamas kelio remontas nuo pagrindinio kelio ties Lukoil degaline ir parduotuve „Pas Katiną“ link Tičkūnų km? Ar lauksim, kol bus neįmanoma bus pravažiuoti?

Į šių metų Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašą įrašytas objektas „(PAN-82) Panevėžio sen. Tičkūnų k. Draugystės g.  pėsčiųjų tako (šaligatvio) statyba“. Įrengus apie 340 m ilgio taką, bus atliktas tokio pat ilgio Draugystės g. ruožo asfalto dangos paprastasis remontas. Šiuo metu yra užbaigtas planuojamų darbų projektas, atlikta jo ekspertizė. Birželio mėn. įvykdžius viešojo pirkimo procedūras, tikimasi sudaryti rangos sutartį, o didžiąją dalį darbų atlikti iki metų galo.


Norėjau pasiteirauti, ar yra planuojama įvesti kanalizaciją ir vandentiekį į Vadoklių miestelį, Draugystės gatvę?

Šiuo metu yra nagrinėjama galimybė gauti 2021-2027 m. finansinio laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimui įvairiose Panevėžio rajono gyvenvietėse, taip pat ir Vadoklių miestelyje.


Kada bus pabaigti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų statybos darbai Paįstrio ir Gegužinės k.? Pagal patikslintus terminus turėjo būti jau 2022-03-31 baigta, o jau birželis.

Užbaigti darbus numatytu laiku sutrukdė bankrutavusio rangovo įrengtuose nuotekų tinkluose aptiktų defektų taisymas. Tikimės, kad visi geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų statybos darbai Paįstrio ir Gegužinės kaimuose bus užbaigti šių metų liepos mėn.


Rokiškis ir Kupiškis – netolimi, bet labai įdomūs

Gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Pažinkime kartu 2022”, kurią finansuoja Panevėžio rajono savivaldybė.

Birželio 28 dieną gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ nariai aplankė Rokiškį ir Kupiškį. Rokiškio krašto muziejuje ekskursijos dalyviai susipažino su Rokiškio krašto istorija, gėrėjosi dvaro interjeru, autentiška medine sienų apdaila,Vakarų Europos tapytojų darbais, baldais, indais, drabužių ir aksesuarų kolekcija, grafienių sukniomis, porcelianiniais žaislais. Upytiečiai apsilankė dvaro oficinoje, kur eksponuojami garsiausio XX a. dievdirbio Liongino Šepkos drožiniai. Vienose salėse čiulbėjo mediniai paukščiai, kitose vyravo krikščioniška tematika, dar kitose – kaimo realijos. Atsisveikinę su muziejininku Justinu Malciumi, lydėjusiu Rokiškio dvaro menėmis, ekskursantai pasuko link Kupiškio.

Pirmasis sustojimas– Adomynės dvaras, kuris pasitiko linksmomis etnografinio ansamblio „Jara“ dainomis. „Dvaro ponia“ pasakojo dvariško gyvenimo istorijas, kvietė atlikti užduotis, klausimais tikrino dalyvių budrumą ir gudrumą. Dvaras traukė romantiškojo klasicizmo medine architektūra, koklinėmis krosnimis, freskomis, filinginėmis durimis su metaliniais apkaustais, ornamentuoto parketo grindimis, unikalaus, sertifikuoto Lietuvos kulinarinio paveldo produkto – Adomynės „Pagrabinių“ bandelių degustacija, sutraukianti smalsuolius iš visos Lietuvos. Bandeles užgėrę žolelių arbata, ekskursijos dalyviai pontoniniu plaustu persikėlė į Meilės alėją, vaikščiojo dvaro takeliais ir gėrėjosi parko skulptūromis.

Iš kurios pusės bevažiuotumėte į Kupiškį, pirmiausia išvysite bažnyčios bokštus. Tai viena didžiausių Lietuvoje – Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia. Prie Lėvens iškilęs piliakalnis byloja apie garbingą istorinę praeitį. Istorikai mano, kad piliakalnio pilyje įsikūrusi bendruomenė ir buvo būsimojo miesto užuomazga. Apsilankę mėgstamiausioje kupiškėnų poilsio ir žvejybos vietoje – prie Kupiškio marių, upytiečiai pasivaikščiojo dendrologiniame parke, tilteliu pasiekė salą, „Uošvės liežuviu“ vadinamą. Savitą miesto veidą atskleidė turistinis maršrutas „Muziejus po atviru dangumi“, kur keliautojai gėrėjosi skulptoriaus, gimusio ir augusio netoli Kupiškio, Henriko Orakausko metalo, medžio ir akmens skulptūromis, piešiniais, grafika. Upytiečiai, vaikščiodami Kupiškio miesto centro aikštėje, pavadinta bene garsiausio visų laikų lietuvių klasicistinės architektūros kūrėjo Lauryno Stuokos-Gucevičiaus vardu, glostė Henriko Orakausko skulptūrą „Avinėli, pasipurtyk“ ir laukė pabyrančių pinigėlių, gėrėjosi kitais mažosios architektūros eksponatais.

Palėvenės (Komarų) dvaro medžiai, suteikę malonų pavėsį karštą dieną, buvo liudininkai gyvenimo istorijų, kuriomis dalinosi paskutiniojo dvaro savininko ir valdytojo Bogdano Komaro anūkė Nijolė Marija Milaknienė. Pasakodama savo giminės istorijąnė karto neprasitarė apie neteisybes, nuoskaudas, švelniu balsu kalbėjo apie dvaro praeitį ir čia gyvenusius žmones. Vis versdama albumo lapus rodė giminės nuotraukas, pasakojo istorijas, džiaugėsi gerais buvusių tarnų vaikais, kurie daugybę metų saugojo svarbius dokumentus ir galiausiai juos grąžino savininkams.

Aplankę netolimus, bet labai įdomius kaimyninius kraštus, upytiečiai daugiau sužinojo apie Lietuvos praeitį, savo akimis pamatė ir širdimi pajautė, kiek daug žmogus gali: sukurti, atleisti, mylėti.


Gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ narė Jurgita Zalatorienė