Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 301 punktu informuojama, kad parengtas „SKLYPO (STANIŪNŲ K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.) DETALUSIS PLANAS“ korektūra.

Planavimo teritorija – žemės sklypas  (kadastro Nr. 6690/0009:396, Velžio k.v.), adresu: Kirkūnų g. 5A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. ir (kadastro Nr. 6690/0009:397, Velžio k.v.), adresu: Kirkūnų g. 7A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. Planuojamos teritorijos plotas: 0.2840 ha.

Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 23 d. potvarkis Nr. M-272 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“.

Planavimo tikslas – suplanuotos teritorijos dalyje patikslinti žemės sklypų (kadastro Nr. 6690/0009:396, Velžio k.v.), adresu: Kirkūnų g. 5A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. ir (kadastro Nr. 6690/0009:397, Velžio k.v.), adresu: Kirkūnų g. 7A, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 punktu: pakeičiant nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą (patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 ,,Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“), sprendinius.

Detaliojo plano rengiamo bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, (8 45) 58 29 48, svetainė: http://www.panrs.lt.

Planavimo iniciatorius – privatus asmuo V. P. ir A. P., (nuasmeninta), LT-36159 Panevėžys.

Projekto rengėjas – V. Undzėno įmonė, Vasario 16-tosios g. 57-2, LT-35187 Panevėžys, tel. +370 686 03030, end_of_the_skype_highlightingel. paštas: [email protected].

Su parengto detaliojo plano sprendinių koregavimu susipažinti galima planavimo organizatoriaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Vasario 16-osios g. 27, LT-35187 Panevėžys, tel.: (8 45) 58 26 31, el. p. [email protected], skelbimų lentoje 10 darbo dienų laikotarpyje, t. y. 2024 m. birželio 4÷birželio 18 darbo dienomis imtinai.

Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešinimo termino pabaigos.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

 

image_print