Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „ Prekybos paskirties pastato keitimas į maitinimo Panevėžio r. sav., Raguva, Kėdainių g. 3,  projektas “ projektiniai pasiūlymai.

Projektuojamo statinio statybvietės adresas – Panevėžio r. sav., Raguva, Kėdainių g. 3.

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 6665/003:84 Raguvos k.v.

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Esama – prekybos, busima – maitinimo.

Statybos rūšis: Projektas.

Statinio kategorija: Nesudėtingasis pastatas.

Projektuotojas – R. Šuto individuali veikla, tel. +370 61010568, El. paštas: [email protected]

Projektų vadovas – J. Morkūnas, kval. atestato Nr. 38123, el. p.: [email protected].

Statytojas – A. S.

Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2024 – 04 – 08 adresu Savanorių a. 12, Panevėžys darbo dienomis 10.00 – 14.00 val. arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai/ skiltyje „Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai “. Visuomenės atstovai klausimus ir pasiūlymus gali teikti visais šiame pranešime nurodytais projektuotojo kontaktiniais adresais iki viešo susirinkimo dienos ir viešo susirinkimo metu. Informacija teikiama el. p.: [email protected] ir tel.  +370 610 10568.

Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), el. pašto adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2024-04 – 08 16.00 val. naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (nuotoliniu) būdu.

Prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/ico-sqej-gpz?authuser=0

Prisijungus dalyvių prašome nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ar telefono Nr.), kad būtų galima įtraukti į susirinkimo dalyvių sąrašą.


Architektūros skyriaus informacija

image_print