Parengtas ir patikrintas žemės sklypų, kadastro Nr. 6644/0001:46, Nr. 6644/0001:147 ir Nr. 6644/0001:521 Molainių k. v., esančių Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Navaršonių k., formavimo ir pertvarkymo projektas

Parengtas ir patikrintas žemės sklypų, kadastro Nr. 6644/0001:46, Nr. 6644/0001:147 ir Nr. 6644/0001:521 Molainių k. v., esančių Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Navaršonių k., formavimo ir pertvarkymo projektas žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS), paslaugos byla Nr. ZSFP-96031. Atsižvelgiant į gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2024-04-10 Žemės valdos patikrinimo akto Nr. FPA-2084-(7.3 E) 5 punkte “Patikrinimo apibendrinimas” nurodytas reikalingas papildomas procedūras – viešiname projekto rengėjo patikslintą aiškinamąjį raštą ir jo priedus, kurie nebuvo pateikti, kaip viešai matomi dokumentai.


Architektūros skyriaus informacija


Skelbimas apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą

Informuojama, kad yra parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas (ūkininko sodybos ir pagalbinių pastatų statybos vietai parinkti).
Projekto tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklype kadastro Nr. 6655/0003:0034), esančio Panevėžio r., Paįstrio sen., Abukauskynės k.5A išskirti užstatymo zoną t.y. parinkti vietą ūkininko sodybos bei pagalbinių ūkio pastatų statybai. Siekiant šio tikslo, rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Parinktoje sodybai vietoje ūkininkas planuoja statyti gyvenamąjį namą, pagalbinius ir ūkinius pastatus.
Planas rengiamas, visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese vykdomas, supaprastinta tvarka.
Planavimo organizatorius – V.K..
Plano rengėjas- UAB „Geodera“ J. Žemgulio g. Nr. 46, Panevėžys, tel. 867540388 Matininkas Donatas Rapkevičius.
Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti, pateikti motyvuotas pastabas ir pasiūlymus raštu, nurodant vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą, UAB „Geodera“ firmoje J. Žemgulio g. Nr.46-207, Panevėžyje 2024 m. balandžio 10 d. iki 2024 balandžio 25 d. nuo 8 iki 17 val. Viešas svarstymas
vyks 2024 m. balandžio 25 d.15 val. Panevėžio m. sav. UAB „Geodera“ firmoje J. Žemgulio g. Nr.46-207 kab.


Architektūros skyriaus informacija

 


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

6646/0007:0018

Panevėžio apskr., Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Naujamiesčio k.

XXXXX

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

M.M.

 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pastabas ir pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2023 m. liepos 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio skyriuje, adresu Respublikos g. 38, Panevėžys, bei el. paštu [email protected] arba Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (toliau – ŽPDRIS), adresu www.zpdris.lt.


Architektūros skyriaus informacija