Šiemet   tokiu šūkiu Naujamiesčio gimnazijos pedagogai kvietė bendruomenę į Kaziuko kermošių. Pirmą kovo savaitę įvairiausios  veiklos buvo integruotos į ugdymosi procesą. Mažiausieji  – pirmokai su mokytoja Ona Lėpiene skaitė tekstą apie Kaziuką,  aptarė kokios būdingiausios  šios mugės prekės. Rodė įsigytas molines švilpynaites, medinius žaislus, įvairiaspalves verbas.  Antrokai ir mokytoja Alma Briedienė  lipdė iš sūrios tešlos Kaziuko riestainius ir kvietė visus ,,pirkti baronką, pirkti riestainį, ragauti sūrauti, tik nesusiraukti“. Mokytoja Asta Žaludienė  su trečiokais Kaziuko mugėje pabuvojo spręsdami  vienas kito sukurtus  tekstinius uždavinius : pirko mugės prekes, apskaičiavo kainas, grąžą, lygino kuri brangesnė, o kuri pigesnė.  Vyriausieji pradinukai – ketvirtokai, visą ketvirtadienį  dalyvavo šiame renginyje. Per lietuvių kalbos pamokas skaitė tekstą apie Šv. Kazimierą ir išsiaiškino šios mugės ištakas, žiūrėjo įrašą , kaip mugė vyko Vilniuje 1936 m. Daug mokinukų pasigamino namuose įvairiausių prekių ir jas demonstravo, jomis pasidžiaugė. Dar kiti, paskatinti mokytojo Sigito Žaludos,  pagrojo liaudies instrumentais: skrabalais, kanklėmis , akordeonu. Per matematikos pamoką su dideliu žingeidumu apie savo pagamintas prekes  kūrė  tekstinius uždavinius ir juos sprendė. Penktokai su mokytoja Jurga Klimavičiūte organizavo Stalo teatrą  “Pakeliui į Kaziuko mugę”. Technologijų ir dailės pamokose  5 – 8 klasių mokiniai su mokytojais Jurga Jasinskiene  ir Daliumi  Dirse   aptarė būdingiausius  šios mugės patiekalus ir gamino juos iš daržovių, mėsiškus ir be abejo įvairiausius desertus,  prekes iš lino, vilnos, medžio, piešiniuose vaizdavo šio renginio personažus. Netrūko išradingumo ir  3 , 7 – 8 bei I- III gimnazijos kl. anglų kalbos pamokose. Mokytoja Eglė Čepulienė su pradinukais anglų kalba pristatinėjo mėgstamiausius patiekalus ir rinko patį skaniausią. Su vyresniaisiais mokiniais mokytoja Inga Vasiliauskienė apibūdino šventės tradicijas,  rašė kvietimus į mugę, elektroninius laiškus  bendraamžiams užsieniečiams, kūrė mugės skelbimus.  Nagrinėdami temą ,,Law and Order“  sukūrė tekstą blo,gui apie šios šventės metu nepavykusį nusikaltimą.

Praėję ir šie, 2021 metai,  keitė ir keičia iš pagrindų švietimo sistemos pamatus, ugdymosi metodus, priemones, tradicijas. Naujamiesčio gimnazijos mokytojai efektyviai,  sėkmingai ir kūrybiškai žengia su laikmečiu ir taiko naujoves ne tik mokydami įvairių dalykų, bet ir ugdydami mokinių bendrąsias  kompetencijas.


Renginio organizatoriai: anglų kalbos mokytoja Eglė Čepulienė, pradinių klasių mokytojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui  Sigitas Žaluda

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-15 10:19

image_print