Koreguojamas detalusis planas: Žemės sklypų (6644/0002:232 ir 6644/0002:419) Paviešečių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. T-824

Detaliojo plano koregavimo tikslas: Detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų tikslinimas (tikslinama statybinė zona).

Koreguojama teritorija: Žemės sklypas kadastro Nr. 6644/0002:574 Molainių k.v. Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Gabijos aklg. 7.

Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo G.M. (informacija neviešinama).

Detaliojo plano rengėjas: MB R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija, įmonės kodas 300611934, Respublikos g. 56-6, Biržai. Tel.(8 687) 15312, el. p. [email protected]

Detaliojo plano koregavimas parengtas vadovaujantis:

  • 2022 m. kovo 8 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“.
  • žemės sklypo topografiniu planu,
  • nekilnojamojo turto registro išrašu-pažymėjimu,
  • žemės sklypo planu M 1:500.
  • Žemės sklypų (6644/0002:232 ir 6644/0002:419) Paviešečių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. detaliuoju planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. T-824ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo, priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo, nuostatais ( LRV 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079, suvestinė redakcija nuo 2018-11-10)-8 skyrius.

 Supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-04-22 iki 2022-05-09 (ne mažiau kaip 10 darbo dienų) Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.panrs.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu arba el. paštu iki viešinimo pabaigos, t.y. iki 2022 m. gegužės mėn. 09 d. imtinai:

Planavimo organizatoriui – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 50 82 07; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; [email protected] 

Rengėjui – MB R. Paužos architektūros ir urbanistikos studija, įmonės kodas 300611934, Respublikos g. 56-6, Biržai. Tel.(8 687) 15312, el. p. [email protected]

Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.


Architektūros skyriaus informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-20 15:16

image_print