Gegužės 22 d. jis aplankė Tiltagalius. Tai Miežiškių kultūros centro tradicinis renginys, kuris kas antri metai vyksta Miežiškiuose, o kitais metais keliauja po Panevėžio rajoną.

Renginyje lankėsi bei dalyvius sveikino Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius kviesdamas vaišintis įteiktu skanėstu.  

Renginyje pasveikinta ir šio festivalio sumanytoja miežiškietė Valerija Bartulienė.

Festivalyje dalyvavo 14 rajono folkloro kolektyvų. Buvo toks nepaprastas grožis, kad, regis, visa Lietuva susirinko liaudies dainai.

Dėkojame Tiltagalių kultūros centro  kolektyvui bei renginio koordinatorei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Linai Daubarienei.

Krivulė iškeliavo į Miežiškius, kur šis festivalis vyks ateinančiais metais.

Festivalis „Par šilalį jojo“ rengiamas siekiant išsaugoti etninės kultūros gyvąją tradiciją, skleisti liaudies kūrybą, užtikrinti galimybę rajono visuomenei giliau pažinti etninės kultūros reiškinių įvairovę, sudaryti sąlygas folkloro kolektyvų koncertinės veiklos plėtrai.

Gegužės 25 d. surengtas nuotolinis renginio aptarimas, kuriame šios srities meno kolektyvų vadovams suteikta konsultacija programų rengimo, tautinio kostiumo dėvėsenos bei kitais aktualiais klausimais.   


Tiltagalių kultūros centro informacija

Fotografavo Arūnas Švelna

image_print